Jaký prostor v budoucím rozpočtu Evropské unie dostanou zdravotně postižení?

Minulý měsíc Evropský parlament zamítl dohodu o rozpočtu Evropské unie. Do jaké budoucnosti míří evropská sedmadvacítka v následujících šesti letech? Evropa není schopna jakékoli dohody na budoucím financování nejrůznějších projektů. Nejistoty následované neschopností politiků dohodnout se , ohrožují rozvojovou a humanitární strategii Bruselu. Kolik prostoru ve finančních představách politiků dostanou zdravotně postižení?

Tři hlavní aktéři Rada, Komise i Parlament těžko nacházejí společnou řeč. Eurozóna čelí recesi, a proto dochází ke kolapsu rozhodovacích pravomocí společně s úctou k lidským právům? Maďarsko nacionalizuje, politici se stále více přiklánějí k hloupým,  nelidským řešením a Evropa odpoví snižujícími se dotacemi  na podporu minorit? Snadnější život osob se zdravotním postižením v Evropské unii je možný pouze tehdy, pokud Evropská unie aktivně přispěje do ranku nejrůznějších projektů. Tady nejde “jen” o zákony……důležitá je celoevropská pomoc a podpora nestátních organizací, které přispívají ke snadnějšímu životu osob se zdravotním postižením.

Každý den evropské nedohody ohrožuje ochranu lidských práv. Projekty financované z rozpočtu sedmadvacítky propadávají do nejistot. Co bude s podporou vzdělávání, zaměstnávání nebo sociálního začleňování? Asociálnost se stává neoficiální značkou evropských vlád. Musí se šetřit, musí se šetřit na sociálních programech, protože sociálno ponižuje hodnotu byznysu, pro který se vytváří asociálno. David Cameron raději zaleze nacionalistům do řitních záhybů, raději pohrozí snižování vládních dotací směřujících do náručí zdravotně postižených Britů. To všechno udělá novopečený euroskeptik z ostrovního království jen proto, aby vyhověl bandě hlupáků z londýnské city následované přihlouplým Faragem.

Zatímco se evropské instituce nejsou schopné jakkoli domluvit na rozpočtu, 80 milionů zdravotně postižených Evropanů nedostává žádné záruky. Občanské iniciativy se dotazují evropských úřadů na budoucí financování v letech 2014-2020. Tato léta jsou stále větší ekonomikou záhadou, nad kterou jednotlivé členské státy neznají odpověď. Vítězí egoismus a nacionalismus států a jejich představitelů nad ochotou budoucí spolupráce.

Jak se zachová Evropská unie k rovnocenné sociální integraci osob se zdravotním postižením? Teoreticky existuje základní právo EU na volný pohyb pracovních sil, nicméně toto právo je v současnosti nedostupné pro osoby se zdravotním postižením. Základní pravidla společného prostoru jsou dostupná jen pro určitou část obyvatel Evropy. Průkazky osob se zdravotním postižením jsou platné jen v určitých zemích EU a nelze je používat ve všech zemích evropské sedmadvacítky.

Evropská unie by měla vyřešit tyto nerovnosti. K vyřešení evropských nerovností je třeba evropských financí. Pokud politici seškrtají pomoc potřebným, zcela jistě seškrtají podporu určenou k narovnání nerovností Evropské unie. Chce-li Brusel skutečně zlepšit životy lidí se zdravotním postižením, poté je nutné, aby stejný Brusel volal po pozornosti jednotlivých politiků. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižení musí být posilována a nikoli destruována. Evropská unie by měla klást mnohem větší tlak na národní vlády členů EU.

Princip nedohody nad rozpočtem EU spojený s destrukční snahou desocializovat evropský prostor ničí a pošlapává lidská práva každého z nás.