Džochar Carnajev má také právo na svá práva

Džochar Carnajev má také právo na svá práva. Na to bychom neměli nikdy zapomínat. I masový vrah má práva zaručovaná ústavou. Nejvyšší předpisy státu nejsou matrací, ze které vstaneme, když nás začnou bolet záda. Žijeme ve vyspělé společnosti, ve které by měli mít všichni stejný přístup k právní ochraně.  Terorismus není ničím jiným, než šíleným skutkem lidí bez soudnosti, bez jakékoli duše, bez jakéhokoli slitování. Nelidští “parchanti” se rozhodli zabíjet, rozhodli se šířit zkázu, to ovšem neznamená, že by se měl soudní systém stát nástrojem bezprávní msty. Justice nesmí přivírat oči nad porušováním práv garantovaných ústavním pořádkem. FBI vyslýchá Carnejeva bez jeho právního zástupce. Informovali vyšetřovatelé Džokara Carnajeva o jeho  právech? 

Nacionalismus ve stylu Sarah Palinové, kombinovaný nedostatkem intelektu, nemá ve vyšetřování bostonského masakru co dělat. Stejně tak slova o zasloužené odplatě smrti nemají mezi vyšetřovateli co pohledávat. Podezřelý Džochar Carnajev byl obviněn z použití zbraně hromadného ničení. Soudce u nemocničního lůžka měl Carnajevovi přečíst obžalobu, zároveň jej měl informovat o právech na obhájce a právu Carnajeva na mlčení. Médii proletěla zpráva o obžalobě spolu s její ofocenou kopií. Ani jedna tisková agentura neinformovala čtenáře o tom, zda byla dodržena práva Džochara Carnajevy vyplývající z americké ústavy.

Mediální honička hledá senzace. Mediální honička hledá další a další příležitosti k vyšším sledovanostem, ve kterých je ústava a dodržení práv masového “šílence” na překážku. Byl o svých právech poučený Carnajev před zahájením výslechů? Lidskoprávní organizace by se měly dotazovat amerických orgánů, zda celý proces a jeho vyšetřování není vláčeno ve stylu fanatismu, mstí a bezpráví.

O víkendu daly vyšetřovací orgány jasně najevo, že zahájily výslechy v nemocnici bez jakékoli přítomnosti obhájce. Znamená to tedy, že došlo k pochybení při vyšetřování? Byl Carnajev seznámen se svými právy? Všechny osoby obviněné z trestného činu mají právo mlčet v případě, že by výpovědí uškodily samy sobě. Pachatel nesmí být nucený k sebeobviňování. Jak již bylo řečeno, pachatel má právo na obhájce. Pachatel má také právo na přiměřeně rychlý proces před porotou. Má také právo na nestranné prošetření viny.

Džochar Carnajev si zaslouží za svůj čin co největší trest, to ovšem neznamená, že by se měl stát obětí justiční demagogické zlovůle.  Neexistuje žádná výjimka v ústavě. Nikdy nebyly Nejvyšším soudem stanoveny žádné výjimky v případě trestných činů terorismu, či jiných hromadně páchaných provinění. Práva podezřelých osob jsou krácena v rozporu s ústavou pouze tehdy, pokud je podezřelá osoba vyšetřována jako nepřátelský bojovník. V takovém případě by se celé vyšetřování, včetně soudních stání, konalo mimo zraky novinářů a široké veřejnosti. Vše by náleželo vojenskému soudu a veřejnost by se nedozvěděla nic o výpovědích Džochara Carnajeva.

K tomu však nedošlo, a proto by se mělo přihlížet k dodržování práv podezřelých osob z trestného činu. V zářijových dnech Bushova honu za terorismem bylo zahájeno hlavní obcházení americké ústavy ve jménu hysterie a nespravedlnosti.  Podezřelé osoby byly zadržované mimo území USA, protože tam se na ně nevztahovala ochrana práv garantovaná americkou ústavou.

Justice nesmí sloužit k ohýbání ústavních práv. Spravedlivý proces je možný jen tehdy, pokud je vyšetřování a následný rozsudek v souladu se základními právy garantovanými ústavou a dalšími právními předpisy zaručujícími spravedlivý proces pro všechny bez rozdílu. Chyby pocházející z 11. září se nesmí opakovat a nesmějí být nadále využívány v trestních kauzách.