Chcete sdílet data z Facebooku s tajnými agenty? Americká CISPA volá po nesvobodě

Jak je to se svobodou na internetu? Existuje a má naději na další spokojený život? Jsou útoky extrémistů správným důvodem k nesvobodě? Celosvětová média mlčí a raději sledují akumulující se neštěstí na americkém kontinentě. Sněmovna reprezentantů Spojených států pod pláštíkem nešťastných okamžiků schválila kontroverzní zákon CISPA(Cyber Intelligence Sharing and Protect Act). 288 amerických zákonodárců bez problémů odsoudilo virtuální svět jedniček a nul do hluboké totality. Schválená norma míří do Senátu a pokud ji podepíše Barack Obama, bude mít internet velký problém. CISPA umožňuje sdílení soukromých informací vládě a vládním organizacím. Neexistují záruky, jak vláda USA bude s předanými informacemi zacházet. K soukromým datům se dostane také armáda. Je tu velké riziko zneužití získaných dat. Nesvoboda ve formě CISPy ohrožuje všechny obyvatele této planety, protože většina internetových služeb má kořeny v USA. Určitě byste nechtěli, aby se vaše komunikace s facebookový přítelem ocitla ve zpravodajské zemi nikoho.

Američtí poradci Obamy dopředu křičí, že doporučí nejmocnějšímu muži světa vetování schválené právní normy. V případě prezidentského podpisu budou soukromé firmy vyzvány k tomu, aby americké vládě dobrovolně poskytovaly informace o kybernetických hrozbách. Amerika a její zákonodárci si myslí, že se tímto způsobem zvýší bezpečnost amerického virtuálna.

Snížíme demokracii na co nejnižší možnou míru, protože si to “demokracie” žádá. Informace z chatů, slova z jednotlivých příspěvků Facebookového tlachání tak mohou skončit v rukou agentů FBI, CIA a dalších tajných služeb. Díky CISPě si budou moci agenti s americkou armádou zajít kdykoli z daleké Ameriky až do vašeho počítače pro vaše data. A to všechno bez jakéhokoli upozornění nebo varování.

FBI i CIA již dávno kontrolují internetovou komunikaci. Není žádným tajemstvím, že se veškerá komunikace, nejen Američanů, kontroluje pomocí tajných vládních programů. Je demokracie o tom, nechat se šmírovat? Je demokracie o tom být preventivně považovaný za potenciální národní hrozbu? Je veřejným tajemstvím, že Google, Yahoo i Facebook spolupracují s tajnými službami USA. Twitter….tam taková spolupráce původně nebyla na tak vysoké úrovní. I když i zde přestává existovat ” elektronická svoboda”.

CISPA předhazuje uživatele počítačů vládním dozorcům. O to přesně jde. Společnosti dnes nemají oficiálně zákonnou povinnost spolupracovat s bezpečnostními složkami. Tato spolupráce je oficiálně dobrovolná. Schůzky Zuckerberga nad kávou s šéfy FBI jsou doslova legendární. Facebook vydal minulý rok k CISPě prohlášení , ve kterém říká, že se obává o soukromí svých uživatelů, a proto se nebude na podpoře tohoto zákona nadále podílet. Již dnes existuje příliš mnoho výjimek, které umožňují, aby vláda získala přístup k citlivým datům uživatelů. Ale CISPA by totálně převrátila současný právní status qou, ve kterém se nechávají otevřené dveře dokořán společnostem předávajícím citlivá osobní data vládě bez jakéhokoli povolení soudu či jakéhokoli jiného svolení k pronikání do soukromí uživatelů internetu.

Odmítnutí Facebooku na podpoře nového zákona není ani omylem o touze chránit soukromá data facebookářů před datovým mamonem vlády. Facebook dávno sleduje a zaznamenává veškerou činnost uživatelů největší sociální sítě na světě a tato získaná data vesele na základě výjimek poskytuje vládě USA. Zuckerberg nepotřebuje CISPu, protože na “udávání” uživatelů svých služeb dávno pracuje.

Nový zákon(CISPA) je definován příliš obecně a nabízí americké legislativě přístup k jakýmkoli datům uživatelů jakékoli internetové aplikace či internetové služby.

Americké kontrolní a výzvědné služby potřebují v kybernetickém prostoru události podobné 11. září. Pokud by došlo k tak razantním útokům, kterým nedávno čelil Izrael, měla by americká administrativa dostatečně pádný důvod k odsouhlasení jakékoli nesvobodné a omezující právní normy. Stačí jeden jediný teroristický útok…….třeba ten z Bostonu……a republikáni zablikají jako vánoční stromečky. Prosazení nesvobody z důvodů lepšího, dokonalejšího špiclování potencionálních carmajevů bude zajisté pádným důvodem k přílišnému nacionalismu kopajícího běžného Američana rovnou do jeho rozkroku.

Politici, kteří představili tento zákon, předstírají jakékoli snahy o ochranu uživatelů internetu. CISPA obchází čtvrtý dodatek americké ústavy. Lidé pomocí této nové právní úpravy ztrácejí možnost zažalovat společnosti nelegálně obchodující nebo nelegálně zacházející s daty uživatelů internetu. Stát se tak může zcela bez zástěrek zabývat nelegálními praktikami. Nový zákon poskytuje státem pověřeným společnostem, policii, tajným službám i armádě obrovskou imunitu ve věci zacházení s vašimi daty. Vysoká imunita s tak vysoce obecným záběrem může militantní společnosti řízené, či vlastněné státem opravňovat k ochranným DDOS útokům na jednotlivé hackery nebo dokonce nevinné uživatele internetu. Jednou z takových firem má být podle Los Angeles Times společnost CrowdStrike.

CrowdStrike  je typickým představitelem nového obchodního modelu pro kybernetickou bezpečnost. Identifikuje cizí útočníky, kteří se snaží ukrást americké duševní vlastnictví a používá vlastní útočné techniky, které zmaří plány “zloděje” amerického duševního vlastnictví. Jedná se o nový typ privátní zpravodajské služby s nevídanými kompetencemi. Tyto privátní zpravodajské společnosti mohou být pravidelnými zneužívači imunity vycházející z CISPy.

 Ubírání svobody na internetu následované obcházením dodatků americké ústavy nenechává Anonymous chladnými. Dnes, 22. dubna 2013, vyhlásili hackeři z celosvětově aktivních Anonymous dnem  internetové černoty, tzv. internetového blackoutu. Černota v celosvětové studnici vědění a nekonečné zábavy má americkým zákonodárcům ukázat jejich totální omyl, ve kterém se vytváří stát ve státě bez svobody amerických obyvatel.

Americkou vládou zcizená data půjdou v první řadě na americké ministerstvo pro vnitřní bezpečnost, odkud se získaná data rozešlou státním i soukromým bezpečnostní agenturám. Vláda může uživatelská data použít k čemukoliv bude chtít, je tu velká imunita zabraňující jakékoli kontrole. Vláda může vaše data podle CISPy použít v případě, pokud majitel či tvůrce získaných dat ohrožuje Spojené státy,obyvatele USA, majetek nebo zájmy USA. Uživatelská data je možné použít také v případě podezření z vývoje, šíření či používání zbraní hromadného ničení, či v případě jakékoli záležitosti týkající se národní či vnitřní bezpečnosti USA. Takto široké pole oprávnění dávají příležitost ke zneužívání soukromých dat bez jakékoli záruky.

Kdo všechno CISPu podporuje? Mezi podporovateli nesvobody je například databázový gigant CISCO, antivirový výrobce Nortonu Symantec, americký mobilní operátor Verizon, nebo AT&T. Plný seznam společností souhlasících s novým zákonem CISPA naleznete zde: Seznam.

CISPA by nikdy neměla být schválena, protože vytváří prostor k mnohem větší nesvobodě a dělá vyvolené společnostmi nepostižitelnými v případě nesprávného zacházení s daty uživatelů.