Zastupitelé z neonáckovské Dělnické strany jednali v Krupce o Romech bez Romů

V severočeské Krupce mají zvláštní zvrácený smysl pro humor. K jednáním o integraci Romů do společnosti jedná město dokonce s anticiganisty z Dělnické strany sociální spravedlnosti. Členové neonáckovské partaje začínají mluvit do práv romských spoluobčanů? To je stejné, jako když za Reichu jednali náckové o osudu Varšavského ghetta. Kam jsme se to opět dostali? Za zády romských aktivistů probíhá jednání o nich bez nich. Takto vypadá nová, demokratická koncepce začleňování Romů do společnosti? V Krupce si nejspíš zodpovědní představitelé myslí, že žijí v osmdesátých letech, kdy většina může diktovat menšině co má a nemá dělat, aníž by zazněl jakýkoli názor kohokoli z projednávané menšiny. O postupu v Krupce informuje občanské sdružení Konexe.

Zástupci romské komunity poníženě jako banda zatracenců stáli podobně jako neposlušní žáčci na hanbě před dveřmi místnosti, ve které probíhala debata o začleňování Romů do společnosti. Chtěli si snad radní města zahrát na velké vládce nad osudy často neprávem očerňovaných spoluobčanů? Anna Holešínská jako členka neonacistické Dělnické strany sociální spravedlnosti projednávala plán integrace těch, proti kterým tolik rasisticky brojila. Dejte rasistovi moc a stejný rasista vám ukáže, jak s touto mocí umí zacházet.

Z projednávání o právech minority jsou členové stejné minority vyškrtnuti ze seznamu diskutujících…….v každé normální demokracii by takoví městští zastupitelé na svých postech skončili. Zatímco Anna Holešínská neuměla dát minulý rok v Chánově dohromady ani jednu souvislou větu, na zasedání v Krupce si byla zajisté mnohem jistější. Náckové se tehdy pokoušeli na největším romském ghettu v republice vyvolat násilí. Jejich záměr se nepovedl. Zato v Krupce 28. března 2013 lidská práva zaplakala. Zaplakala nad nehorázným způsobem nejednání zvolených představitelů města.

“Klidně si milí Romové počkejte, oni tam něco dojednají, a jako v minulosti vám předhodí nějaký předem dohodnutý patent, ke kterému jste se nemohli ani omylem vyjádřit.” Demagogie a nelidskost zvítězila v komunálních volbách……dva extrémisté s rasismem v srdci z neonacistických Dělníků dostali pravomoci městských zastupitelů. Dvojnásobné opakování voleb společně s voličským nezájmem o účast v podmáznutých komunálkách dostali dva představitele Vandasova cirkusu do radnice…….humanismus a lidská práva byla osudný březnový den roku 2013 v koncích. Žijeme ve dvacátém prvním století a jakékoli jednání o právech minorit by mělo probíhat bez účasti rasistů a neonacistů.

Je rozhodně odlišná doba, než ve kterou věří neonacistka Lucie Šlégrová. Lidská práva jsou nedílnou součástí Ústavy a nikdo nesmí být krácen na svých demokratických právech. Jednání o někom bez někoho povede pouze k dalším sekvencím vzájemného nepochopení, ve kterém může být minorita spoluobčanů poškozena na svých právech. Pokud některá města  v sociálně oslabených částech republiky zdegenerovala natolik, že se do jejich zastupitelstev dostali představitelé největších extrémistů, poté je více než žádoucí, aby na jednáních o právech minorit byli přítomni také zástupci projednávané minority.

Co svým postupem chtělo město dokázat? Očekává snad, že podivně přijaté návrhy města s podporou vládní agentury bez přítomnosti minority budou akceschopná? Role státu opět selhala. Vládní agentura z jednání neodešla, a tím nepřímo souhlasila s politikou zástupců Dělnické strany sociální spravedlnosti. Bude i napříště Agentura pro sociální začleňování považovat extrémisty z DSSS za sociální partnery? Jsou pro tuto Agenturu Romové prostředkem k začleňování, nebo partnerem při jednání?

O čem bude jednat Agentura pro začleňování s anticiganisty z DSSS příště?