Zabije zlovůle Izraele Samera Tariq Issawiho?

Izrael stupňuje svou agresi namířenou na palestinské obyvatelstvo. V rozporu s mezinárodním právem jsou zdejší Palestinci zadržováni ve vězeních mino okupovaná území. Každý den v této zemi dochází  porušování lidských práv, kdy jedinec nepředstavuje nic jiného, než zbytečný odpad dobrý leda tak k podivným hrátkám izraelské policie a dalších součástí izraelské judikatury. Lidé jsou zadržováni po dobu několika let v nelidských podmínkách bez jakéhokoli odsouzení, či prokázání viny. Vězni často nacházející se v absolutní beznaději tak mnohem častěji sahají k protestním hladovkám, pomocí kterých ukazují světu nezákonnost a nemorálnost izraelského porušování lidských práv. Jednou z obětí izraelské zlovůle je Samer Tariq Issawi, který byl 15. dubna 2012 zadržený v Ramalláhu izraelskou armádou během vojenské akce Obranný štít. Issawi  byl odsouzený ke dvaceti šesti letům odnětí svobody. Důvodem k tak dlouholetému žaláři mělo být podle soudu držení zbraní. Mezinárodní lidskoprávní organizace však tvrdí, že šlo o čistě politicky zmanipulovaný rozsudek. O deset let později byl Issawi v říjnu 2011 vydán z vězení spolu s 1027 palestinskými vězni jako výměna  za Gilada Šalita, aby byl následně v palestinské vesnici Hizma bez důvodů Izraelci 7. července 2012 znovu zatčen.

Od té doby až do dnešních dnů je Samer Tariq Issawi bez jakýchkoli obvinění i bez jakéhokoli soudu zadržovaný tak jako další tisícovky palestinských vězňů. Od 1. srpna 2012 se Issawi rozhodl pro zahájení protestní hladovky, kterou drží do dnešních dnů. Jediné, co Issawi přijímá je voda se solí. Izrael odmítl Mezinárodnímu červenému kříži přístup k Saeru Tariq Issawovi, i když podle mezinárodního práva má země Davidovy hvězdy takovým žádostem bezodkladně vyhovět. Jediný, kdo má k vězněnému přístup, je jeho právník  Fawaz Shalodeh. Ten pravidelně přináší zprávy o stavu Palestincova zdraví, které se po několikaměsíčním hladovění stává více a více vážnějším. Samer Tariq Issawi pochází z velmi početné rodiny.

Má šest sourozenců, mezi kterými jsou také dvě sestry. Přes 40 % mladých Palestinců bývá oběťmi izraelských svévolných zatýkání. Issawova rodina není bohužel výjimkou. Všech šest dětí otce Samera Tariqa Issawi bylo od roku 1987 nezákonně a bez jakýchkoli důkazů zadržováno v izraelské vazbě. Dokonce jeden ze Samerových sourozenců, šestnáctiletý Fadi, byl v roce 1994 zabit izraelskou střelbou během protestu  v Issawiya.  Kromě toho, další ze Samerových bratrů Medhat je také zadržován současně se Samerem v izraelském vězení. I on je vězněn hlavně z politických důvodů bez jakýchkoli konkrétních obvinění. Medhat byl zatčen 14. května 2012  při poklidném mírovém protestním pochodu proti politickým vazbám prováděnými Izraelem. Izrael tvrdí, že Samer Tariq Issawi porušil podmínky propuštění, a proto musel být znovu zadržen. Jenže podle rodinných příslušníků zadržovaného, nebyl on ani oni informováni o tom, že nesmí opustit Jeruzalém. Veřejně nejsou známé žádné podmínky, podle kterých byli vězni v říjnu 2011 propuštěni. Dokonce Klub palestinských vězňů požadoval na izraelských úřadech podrobnosti o podmínkách výměnného propuštění. Tyto podrobnosti však nikdo neřekl. Neřekl je ani zadržovaným a následně propuštěným Palestincům. Izrael tedy zadržel znovu Issawiho, aníž by on sám mohl vědět, že něco provedl.

Země Davidovy hvězdy opět porušuje mezinárodní právo a protiprávně vězní Issawiho. Měsíc běží za měsícem a Samer Tariq Issawi se zdravotně díky hladovce zhoršuje. Lékaři bez hranic pečující o zdraví Samera tvrdí, že věznice Nafha, ve které je Samer zadržovaný, je naprosto nevyhovující zdravotnímu stavu hladem sužovaného těla protestního hladovkáře. Svou hladovkou pořaduje Samer Tariq Issawi své propuštění z vazby. Izraelské úřady však neslyší a dělají mrtvé brouky. Snad čekají, až další Palestinec potichu zemře. 7. ledna 2013 se díky palestinskému aktivistovi Hala Numanovi konal ve Washingtonu DC protest na podporu Issawiho. Mahmúd Abbás, prezient palestinského státu, zaslal dopis 13. února 2013 generálnímu tajemníkovi OSN Ban Ki-moonovi a zahájil propagační kampaň ke zvýšení povědomí o Issawim a dalších třech současně neprávem zadržovaných vězních, kteří stejně jako Issawi drží protestní hladovku za své propuštění.

 16. února 2013 napsal Issawi tento dopis, jehož celé znění v češtině najdete zde:

Není cesty zpět, jenom vítězství, protože jsem v právu

Kampaň “Jsme s vámi” na podporu a k pomoci i našim vězňům Posílám upřímné pozdravy hrdému palestinskému lidu, jeho hlavním představitelům, všem silám, frakcím a národním institucím, které stály po našem boku v boji o právo žít svobodně a důstojně. Svou sílu čerpáme z našeho národa a ze všech svobodných lidí světa, přátel a rodin vězňů, kteří hlasitě pokračují ve dne i v noci v boji za svobodu a ukončení okupace.

Můj zdravotní stav se dramaticky zhoršil, nacházím se mezi životem a smrtí. Mé tělo je velmi oslabené, přesto se snažím být trpělivý a odhodlaný pokračovat v hladovce až do poslední kapky vody v mém těle. I když zemřu jako mučedník, smrt v tomto boji je pro mě vyznamenáním. Hladovka je poslední zbraní, kterou mám tváří v tvář tyranu, vězniteli, který ponižuje náš lid, utlačuje ho všemi prostředky. Sděluji svému národu: Jsem silnější než okupační armáda a jejích rasistické zákony, já Sámer al-Issawi z Jeruzaléma, vám vzkazuji, abyste, pokud padnu jako mučedník, považovali výkřik mé duše za výkřik všech vězňů, za křik svobody a spasení z nočních můr vězení a jeho kruté temnoty. Naše bitva je cennější než individuální svoboda, je to také bitva mých hrdých kolegů Tariqa , Ajmána a Jaffara, je to bitva vedená ve jménu všech, bitva palestinského národa proti okupaci a věznění, aby se volně a svobodně pohyboval ve své zemi a svatém městě Jeruzalémě.

 

Mé nepravidelně bijící srdce čerpá sílu od vás, skvělých lidí, můj oslabený zrak získává světlo z vaší solidarity a podpory, můj slabý hlas bere sílu z vašeho hlubokého hlasu, který zní přes stěny vězení. Jsem jeden z tisíců tvých vězněných synů, kteří stále vzdorují a čekají, až skončí jejich bolest a utrpení jejich rodin. Lékaři mi sdělili, že mi hrozí mrtvice, protože mám srdeční aritmii, nedostatek cukru v krvi a nízký tlak, tělo mi chladne a kvůli bolestem hlavy nemohu i přes extrémní únavu spát. Pohybuji se na vozíku, snažím se však ze všech sil pokračovat ve stávce až do konečného vítězství, není cesty zpět, protože jsem v právu a moje zatčení bylo nezákonné. Nebojte se o mé srdce pokud se zastaví, nebojte se o mé ruce pokud ochrnou, jsem naživu dnes a budu i zítra a i po smrti, protože v mé krvi koluje Jeruzalém, moje přesvědčení a moje víra.”

 

Issawiho boj není jenom bojem za Issawiho propuštění. Je to boj za všechny Izraelem zadržované Palestince. Samer Tariq Issawi odmítl vzdát se izraelské okupaci a to i přesto, že jeho zdravotní stav je velmi vážný. Teprve po 180 dnech hladovky byl Issawi odvezen na ošetření do lékařské pohotovosti a následující den 20 ledna 2013 byl hospitalizován ve vězeňské nemocnici v Ramle. Issawi v současné době trpí zhoršujícím se zdravotním stavem, včetně nízkého krevního tlaku, nepravidelné srdeční frekvence, bolesti svalů a bolesti hlavy.

 

Sám Issawi se ke svému zdravotnímu stavu a přístupu izraelských lékařů vyjadřuje takto:

Beru B12 injekce, protože mám postupné poškození v mém nervovém systému a mám bolesti v očích, nervů, břicha, rukou, trpím artritidou, mám bolesti svalů a nemůžu stát. Řekli mi, že mi dávají injekci jednou týdně, aby pomohla mému nervovému systém. Moje bolest v mých ledvinách a rukách se zvyšuje. Bolest v mé hlavě je jako elektrický proud a mám neustálé průjem kvůli tekutinám, které mi dávají v nemocnici. Dvakrát týdně mám krev v moči. Dali mě do izolované místnosti v nemocnici s plastovými dveřmi, aby mě neslyšeli, když je volám. Vitamíny a tekutiny jsem bral proto, protože mi slíbili, že z 80 % je vše lolem mého případu vyřešené.

Dali mi ve středu medicíny. Spal jsem dva dny, pak řekli, že je to pro mě!  Před dvěma dny jsem se ocitl na zemi. !Myslím, že jsem spal hluboce, ale přišli a  hledali mobilní telefon, oni myslí, že mám jeden, ale řekl jsem jim, že jsem se zeptal jednou policisty, který mě stráží v nemocničním pokoji, jestli mohu zavolat právníkovi, a protože jsem našel telefonní kartu oni si teď myslí, že mám telefon ! 

Po týdnu užívání tekutin a vitamínů jsem s tím přestal, protože oni byli lháři. Moje izolace je velmi těžká.

Organizace jako Addameer Prisoner Support a Human Rights Association dokazujíá lékařské zanedbání při péči o Issawiho:

Stejně jako ostatní vězni, i Samer není považován za nemocného na vězeňské klinice v Ramle. V sobotu 1.12.2012 během vyšetření prováděné jedním lékařem vězeňské kliniky se Samer pokusil vstát a ztratil vědomí. Místo aby mu lékař pomohl, nechal Samera ležet na podlaze a opustil místnost.

O izraelské zdravotní péči nabízené Issawimu izraelskými lékaři ve vojenské nemocnici hovoří také Issawiho sestra:

Stojí za zmínku, že neexistuje žádná léčba pro mého bratra a stav jeho zdraví se stále zhoršuje a jeho stav se stává nesnesitelným. Můj bratr přestal pít vodu po celých 20 dní.  9. prosince 2012 dostal bratrlék. Sekund po jeho požití ztratil vědomí na celé dva dny. Správa oddělení v nemocnici  celému incidentu uvedla: “Lék byl podán Issawimu omylem.” Není pochyb o tom, že ho chtějí zabít.

14. února 2013 vyzývá OSN Izrael k okamžitému propuštění Isawiho a dalších dvou hladovkujících Palestinců( Tarek Qa’adan a Jafar Azzidine). V Izraeli, a takřka po celém světě vznikají demonstrace požadující propuštění Isawiho z izraelského vězení. 20. února 2013 se konal soud, ve kterém se mělo rozhodnout, zda bude Issawi propuštěný na svobodu.  Soud odmítl propuštění a na stranu zadržovaných Palesticů přechází veřejně i generální tajení OSN Ban Ki-moon, který požaduje na Izraeli okamžité propuštění všech hladovkujících Palestinců. Protesty odpůrců izraelské nelidské politiky se přelévají do noha měst Palestiny. Na stranu Issawiho se dokonce staví jeruzalémský arcibisup, který navštíví demonstranty , v jejichž čele stojí představitelé Issawiho rodiny.

Rodina Issawiho je vystavena opakovaným útoků ze strany izraelské armády.  Díky příbuzný Issawiho totiž roste celosvětová  podpora neprávem zadržovaných Palestinců. Dochází k následným zdržováním dalších soudních ednání se Sámerem Táriquem Issáwim. Sílící globální demonstrování vedle diplomatického tlaku Francie a Velké Británie na izraelské politiky vyústí k zatčení Issawiho advokáta a jeho následné propuštění. Human Right Watch 26. února 2013 požaduje po Izraeli okamžité propuštění dalších 178 nezákonně zadržovaných Palestinců. Izrael opět mlčí a raději působí proti lidským právům. Celosvětově roste podpora všech neprávem zadržovaných lidí v Izraeli. 1250 křesťanů, muslimů a Židů se celosvětově 26. února spojují  celodenní celosvětové demonstraci na podporu Issawiho, což má za následek zájem evropských institucí o celou problematiku.

1. března 2013 evropská parlamentní delegace naplánovala příjezd na okupované Palestiny, ve snaze navštívit palestinské hladovkáře v izraelských okupačních věznicích. Evropští poslanci ta chtějí na vlastní oči zjistit, v jakém zdravotním stavu se nacházejí čtyři palestinští hladovkáři. Evropská delegace zahrnovala například britské poslance, bývalého ministra sira Geralda Kaufmana, skotskou poslankyni Sandru White, Jima Humeho nebo irského poslance Pata Sheehana. Delegace se také během své návštěvy setkala s velvyslancem Spojeného království. Návštěva z Evropy vyhotoví následně zvláštní zprávu, na základě které se Evropská unie rozhodne na dalším postupu.

Pokud svět, a zvláště Evropa nebude diplomaticky tlačit na Izrael, může zemřít další nevinný člověk v nezákonné izraelské vazbě.