Rasismus je zhoubou společnosti…..romské organizace by se měly vzbudit z letargie

Rasismu a nenávisti namířené vůči minoritám v České republice neubývá. Vládní kabinet se nesnaží bojovat proti xenofobii, ba právě naopak. Rozvázal s jednotlivými organizacemi spolupráci a pomocí dvou vládních koncepcí boje proti rasismu zazdil jakoukoli možnost útoku proti nenávistným náladám zesilujícím právě díky asociálním zákonům a “reformám” Nečasova kabinetu. Hovoří o tom Stínová zpráva o rasismu vydaná ENARem(Evropskou sítí proti rasismu), do které je zapojeno několik nevládních organizací z celé Evropy. Za Českou republiku je do ENARu zapojen například Český helsinský výbor a mnoho dalších.

Zhoršující se politické a sociální úrovně společně se zvyšujícím se napětím ve společnosti využívají nejrůznější extrémisté a ultrapravičáci. Podobně jako hladové hyeny z africké divočiny zaútočí na stigmatizované Romy. Po dlouhá desetiletí se v Československu a následně v České republice vytvářel za podpory státu mnohdy nepravdivý obrázek o nepracujících, na dávkách závislých asociálech, o které se většinová společnost musí starat. Tohoto nepravdivého stigmatu využívá například Vandas, Národní odpor a řada dalších stoupů z údolí hnědých zatracenců. Jejich ultranáckovský eakulát se válí například na portálu iDnes, Parlamentních listech či na Euportálu, který i s posvěcením exprezidenta Klause šíří nenávistné myšlenky do celé české společnosti.

Alkoholem opojení nemakačenkové s hesly “Čechy Čechům” tak stále častěji pochodují českými městečky a vesničkami. 2,4 % až 3,3 % obyvatel jsou rasistickými zhýralci pokládáni za neotřesitelné viníky hospodářského a morálního poklesu státu. Co na tom, že neonáckovská omladina zatím nikdy nepracovala a pohybuje se permanentně mezi policejními stanicemi, soudy a putikami té nejnižší kategorie. Intelektuální elita neonáckovských hodnot ve formě prohradních straniček občas posloužila rasizujícím terminologiím jako nevzácná berlička, proto si mladí flákači bílé, nikdy nekončící barvy s hnědým střikem v trenýrkách mohli připadat jako neporazitelní hrdinové. Strýček Vandas to vždycky zachrání….však jednou přispěchal na pomoc mladému lháři, který si útok Romů vymyslel. Partička chuligánů poté snad pro pobavení sebe samotných demonstrovala proti násilí v ulicích.

A kde byla policie? Nechala přítomné vykřikovat “smrt cikánům”. Veřejně se deklarovala nenávist vůči jednomu etniku, a nikdo v ten den nebyl stíhaný za spáchání trestného činu. To samo o sobě dokládá nebezpečně vysokou toleranci rasismu v řadách policie a dalších ochranných složek státu. Jsou tu přeci “ti nepřizpůsobiví na které se musí útočit”. Média a jejich hon tolik podobný prastarým rejdům na čarodějnice posloužil jako hlavice pevného disku v obstarožním počítači. Zapsal do podvědomí mnoha spoluobčanů nenávist a toleranci k rasismu.

Zprávy přeci nelžou, a tak ti chcípáčci  ve slušivých neonáckovských kvádrech mohou vyrábět násilí. Médiím to sype miliony a lidem s pohnutým prahem lidství to přinese pocit zadostiučinění. A ti ostatní alespoň na chvilku propadnou davovému šílenství. Starořímské hry gladiátorů ve dvacátém prvním století nahrazují lynčovací pochody s basebalovými holemi a zapálenými hadry v lihových roztocích. Zatím pořádkové síly často se sjíždějící z celé republiky oddělí náckovská prasátka před slušnými lidmi. Bohužel verbež společnosti není rozehnána. Je doprovázena policií. Tady jsou rozháněni bojovníci proti neonáckovským hodnotám.

Není divu, že v takovém prostředí podle sociologického zjištění Ministerstva vnitra ČR z roku 2010 vnímá 83 % respondentů Romy jako nepřizpůsobivé a téměř 90 % respondentů vnímalo Romy jako zdroj kriminality. Pouze 20 % dotazovaných vnímalo Romy jako oběť diskriminace. Média neinformují pravdivě, šíří rasizující informace, skoro každý den říkají, že Rom udělal to či ono, jako kdyby v republice platila rasová segregace nebo nějaká policejní profilace. Velmi málo lidí se zajímá o pravdu a skutečný život Romů v České republice. Cizinci tvoří v České republice přibližně 4 % obyvatel, přesto neonáckové a extrémisté stále častěji hovoří o českém multikulturalismu. Copak je společnost se čtyřmi procenty cizinců multikulturní? Je snad multikulturní jen proto, že zde žije nejmenší komunita muslimů v Evropě? Největší počet imigrantů pochází z Ukrajiny (126.521), Slovenska (71.676), Vietnamu (60.605), Ruské federace (31.297) a Polska (18.328).

Proč stát v oblasti zaměstnávání neodsoudí  a nepotrestá podvodné pracovní agentury, kteří zneužívají migranty k tzv. agenturnímu zaměstnávání? Je nezbytné, aby se kontrola státu zaměřila na zaměstnavatele, na rozdíl od jejího dosavadního zaměření na migranty. Proč jde stát po migrantech a zároveň nechá pracovní agentury těžit z neštěstí jiných? Stát si podkopal nohy. Ve své podstatě de facto zrušil sociální bydlení, a tím pádem dostal do neřešitelných situací sociálně znevýhodněné osoby, které se následně stávají oběťmi tzv. sociálních podnikatelů, kteří z těch nejchudších dřou tisíce za jedinou jednu místnost, ve které často žije deset lidí. Kam jsme se to dostali? Stát vyplatí peníze za bydlení a vůbec se nestará jaké je kvality, komu je vypláceno, jaká je kvalita bydlení…….hlavně, že se zrušilo sociální bydlení. Starostové mají průpovídky o stupiditě sociálního bydlení, a přitom sami nedělají vůbec nic proti pijavicím sociálního systému, jakými jsou majitelé takzvaných ubytoven. Proč by také proti takovým pseudopodnikatelům něco podnikali, když často mají od stejného podnikatele starostové malou domů.

Kde jsou v tomto případě romské organizace? Proč nezasáhnou proti lichvě páchané na Romech? Proč stále romské iniciativy a organizace mlčí? Mlčí snad ze strachu? Mlčí ze strachu ze ztráty evropských a domácích dotací na jejich činnost? Bojí se snad, že na ně potom lidé budou ukazovat? Tak proč takové organizace existují? Romové zakládají nejrůznější spolky a organizace a k čemu, když nedokážou být jednotní a nepostaví se za vlastní lidi. Proč aktivně nebojují proti rasismu a nacizujícím projevům ve společnosti? Značná část viny za současný stav spadá také na romské organizace a jejich neschopnost domluvit se a být jednotnými.

Proč doposud Vláda nevydala žádnou právní úpravu týkající se nucených sterilizací romských žen? Proč nejsou tyto ženy odškodněné, když z rozkazu státu byly sterilizováni proti své vůli? Proč doposud musejí tyto oběti své nároky dosahovat jen pomocí jednotlivých soudních žalob na stát? Není toto ostudou České republiky? Proč stále dochází  k segregaci dětí na základě rasového původu? Chceme snad používat stejná pravidla, jaká kdysi používal Čunek? Kam se podělo inkluzivní vzdělávání? Proč stát zneužívá evropských dotací na inkluzivní vzdělávání k jiným účelům? Miloš Zeman během svého inauguračního projevu řekl, že bude podporovat boj proti náckovským bojůvkám……..neměl by raději k obnově ministerské skupiny odborníků zabývajících se problematikou inkluzivního vzdělávání? Proč neexistuje Národní akční plán inkluzivního vzdělávání? Protože tato vláda a zřejmě ani ta vláda příští nechce řešit otázku odstranění segregací.

Proč v tomto státě dochází  diskriminaci obětí násilí, které na nich bylo spácháno kvůli sexuální orientaci? Je snad homosexuál nebo transexuál něco jiného než všichni ostatní? Dodnes, pokud je někdo napaden kvůli své sexuální orientaci, je na takový akt pohlíženo jako na klasické napadnutí bez jakýchkoli přitěžujících okolností pro pachatele. Stát má chránit práva a lidská práva všech obyvatel státu. A jedním ze základních práv je nebýt diskriminován a napadán z důvodu sexuální orientace.

Tento stát má velké problémy jak na straně náckovských stran a uskupení, tak na straně své vlastní vládní politiky, která odmítá řešit zrovnoprávnění všech občanů v republice.