Nejsi národně uvědomělý? Pak tě Zeman označí za neonáckovskou bojůvku a “zničí tě”

Miloš Zeman by si přál uzákonění povinné volební účasti. Každý, kdo by se nedostavil k volbám, mohl by být z prezidentské vůle sankcionován až pěti tisíci korunami. To je vskutku demokratický přístup apolitického prezidenta zastupujícího dolních deset milionů Čechů. Vytvářet nové zákony odporující tradicím českého prostředí by novému prezidentu republiky šlo. Jak se ale takzvaný levicový vládce Hradu popásá s bojem proti neonáckovským bojůvkám? 

Zatím média nehovoří o žádném reálném kroku ctihodného prezidenta. Perverze hákového kříže jsou zatím nedotčeny jako bělostné okvětní lístky Kačenčiny sukýnky. Náckové v české společnosti nejsou pouze skinheady. Skinheadství je především o subkultuře, ve které dokonce část skinů bojuje akktivně proti projevům neonacismu, rasismu a různým podobám neonenávistí.

Ano, v devadesátých letech v Československu rozkvetla nejvíce neonacistická větev skinheadů. Ale za tento rozkvět mohou uznávaná esa dnešní společnosti. Rolnící Landa pod baldachýnem potetovaného prezidentského kandidáta Franze a Jiřího X. Doležala pořádali nejrůznější akce namířené proti menšinám žijícím na území tehdejší federace. V duchu neonacismu  se vedly různé kampaně, ke kterým se s radostí sobě vlastní připojoval neonacisticky laděný Orlík. Zkrátka, Doležal s Franzem toužili kočírovat povoz skinheadských neonácků, a když se jim to nepovedlo, rozhodl se nynější redaktor Reflexu pro obhajobu protinacistických myšlenek. Z neonáckovského Jiřího X. Doležala máme protináckovského Jirku z Reflexu. Jak je zvláštní, co dokáže několik údajných výchovných lekcí od tehdejších beránků stáda Doležalova.

Nechme ale minulost minulostí a vraťme se k bojovné náladě hradního Miloše. Ten chce podle líčení mnoha deníků pozdvihnout pověstnou meč Blanických rytířů proti neonáckovským bojůvkám  současnosti. Že by najednou Miloš Zeman změnil svůj názor na menšiny a místo armády, kterou tak vesele v období šluknovských incidentů vyzýval k boji proti Romům, začal používat protekcionářský styl politiky? Ale kde že. Starého psa novým kouskům nenaučíte, a také proč by se muž z Hradu obracel svou zlobu proti svým podporovatelům z neonáckovské župy necností?

Díky nacionálnímu zabarvení prezidentské kandidatury obhajující ducha české státnosti, získal Miloš Zeman mnoho hlasů od historických i novelizovaných neonácků. Nový obhájce českého a odpůrce muslimského si přeci zaslouží nějaký ten hláseček od přihnědlé lůzy českých, moravských a slezských luhů a hájů. Zeman se dokonce zalíbil ikoně českého neonacismu, Tomáši Vandasovi.

Myslel snad muž, se kterým přichází zákon a ruské lobby, neonáckovskou bojůvkou samotného Tomáše Vandase? Ale kdepak. Skuteční neonáckové, kterými jsou Vandasovi stoupové, skutečně nepatří do hledáčku Zemanovského náckobijectví. Ostatně, na webu Dělnické strany sociální spravedlnosti bylo doporučení k prezidentské volbě: “Volte menší zlo. Vandas se přiklání k Zemanovi”.

Benešovy dekrety a lhářské etudy “zastánce lidu” zabraly nejen na nevzdělané voliče, ale také na nevzdělané nácky. Ti jej s klidem v srdci zvolili jako ochránce před německým zlem. Čeští neonáckové vandasovského střihu jsou především zacíleni na cizince a romské etnikum, ve kterém vidí “strýček” Vandas největší arcisatany společnosti.

Média se zabývala interpretací o bojích proti neonáckovským bojůvkám, zatímco tak nějak zapomněla občanům vysvětlit pojem neonacistické bojůvky v Zemanově podání. Neonacisté Miloše Zemana, proti kterým hodlá zahajovat nesmiřitelný boj, nejsou Dělnická strana, nejsou jimi Národní odpor, dokonce jimi není ani jiná další neonáckovská chátra současnosti. Miloš Zeman chce bojovat s henleinovci bývalých sudet. Hodlá snad hradní kancelář exhumovat hroby dávno skonaných milovníků velkoněmecké říše?

Prezident hodlá bojovat proti náckům usilujícím o vyhubení českého národa, viz přesná citace Zemanova inauguračního projevu: “Jejich členové vyznávají ideologii, která by v případě svého vítězství vedla k vyhubení českého národa, a tedy i jich samých.”

Národně protekcionářský idol levicových srdcí zahajuje boj s minulostí, takový ten donquijotský boj s imaginární, neexistující bytostí. O vítězství ve volbách sehrálo hlavní roli naconálno. O pět procent nacionálna méně a Zeman by nebyl s Kačenkou na Hradě, ale na “hrádečku”  mezi lesy Vysočiny. Zeman označil svého soka v boji o Hrad za kolaboranta. Veřejně tak zostudil celou Schwarzenbergovu  rodinu, která bojovala proti neonacismu, a která narozdíl od Zemanových předků aktivně finančně podporovala činnost Benešovy exulantské vlády v Londýně.

Samozřejmě, historií nepolíbení spoluobčané raději sáhli po lžích “Čecha”, namísto aby si sami zjistili informace o skutečném stavu rodiny českého knížete. Karel Schwarzenberg zaspal, když Zemanovi náležitě neoponoval. Rozhodl se hovořit o Benešovo dekretech pravdu……a na to doplatil. Národ nechtěl slyšet pravdivé informace už jen z toho důvodu, že byl celá léta komunistickou a posléze současnou propagandou krmen o svátosti Dekretů Beneše. Podobné to bylo s odsuny Němců, které samozřejmě Miloš Zeman zcela vypočítavě hájil jako správný krok.

Někdejší premiér umí ve svých lžích velmi dobře chodit. Ostatně, lžím Miloš Zeman vděčí za vynesení mezi vysoce postavené členy disentu konce osmdesátých let. Vymyslel si čísla ve svém prognostické traktátu……vylhaná data současnou hvězdu mnoha levicových skupinek na Facebooku vynesla do tehdejšího Národního shromáždění.

Proti komu chce Miloš Zeman zahájit boj? Neonacisté nechtějí vyhubit český národ. Magoři hnědých myšlenek požadují “jen” odsunutí Romů a cizinců z Česka. Nemusíte být příliš velkými filozofy, abyste nepřišli na to, kdo je cílem Zemanova boje.Jsou to všichni Češi, kteří nejsou náležitě národně uvědomělí.

Jako novinář začnete hlásat, že Benešův odsun Němců byl z pohledu dnešního práva válečným zločinem, a okamžitě spadnete do Zemanova plánu neonáckovsých bojůvek. Jste rázem nebezpečný šmejdem, se kterým Hrad zatočí podle Zemanovského plánu inauguračních “slibů”. Je tu další hra na Klause, ve které neonáckovské nápady směřující proti svobodám člověka budou tradičními hodnotami, zatímco ochrana menšin a zdravého rozumu bude projevem neonacistických bojůvek vystupujících proti prezidentově podobě svobody.

Jako první do ranku neonáckovských bojůvek spadá Karel Schwarzenberg. Zemanovci tak během jedné noci vytvořili z ministra zahraničí doslova bestii a protivníka českého národa.

Viz vyjádření současného předsedy SPOZ Zeňka Štengla, který v době pronesení těchto slov předsedou partaje ještě nebyl: “Schwarzenberg vstoupil do české politiky a kandiduje na Hrad, jenom aby zrušil Benešovy dekrety a otevřel cestu sudeťákům k navrácení majetku, který byl naprosto legálně zabaven. On chce, abychom byli opět protektorátem Německa. Netrápí ho statisíce Němci zavražděných Čechů a ukrutné bestiality, kterých se Němci dopouštěli. Chtěli nás jako národ vyhladit podobně jako Židy. To se s odsunem nedá vůbec srovnávat. Ať to vypráví těm mála lidem, co přežili Lidice. Ať to vypráví těm lidem, kteří byli v Osvětimi.

Schwarzenberg nebyl náležitě národně uvědomělý, a proto Štengl v kampani Zemanovců pomáhá svému Bohu na piedestál státnosti. Miloš Zeman vyburcoval ve své inauguračním proslovu před hrozícím úpadkem nacionalismu, který  jako veleslavný rek hodlá bránit zuby nehty. Nacionalizující rétorika mu pomohla nahoru a nacionální rétorika pomůže, pokud začne do hradní lodi znovu téct.