Mezinárodní den Romů je příležitostí k bourání vzájemných bariér

8. duben bude jako každý rok ve znamení Mezinárodního dne Romů. Romové na celém světě si v tento okamžik připomínají první světový kongres Mezinárodní romské unie, který se  osmý dubnový den roku 1971 konal nedaleko Londýna. Tento kongres, i když neoplýval příliš velkou účastí, je pro Romy velmi důležitý. Třicítka přítomných delegátů na sjezdu oficiálně ustanovila první Mezinárodní romskou organizaci IRU(International Romani Union). Konečně na mezinárodní úrovni došlo k ustanovení jednotných insignií Romů jako byla jejich vlajka a mezinárodní podoba romské hymny. Mezinárodní romská organizace, které se zpočátku říkalo Světová unie Romů, smetla ze stolu oficiálního názvosloví slůvko Cikán a již tehdy jej nahradila Romem. 

Od prvního kongresu Mezinárodní romské organizace muselo uplynout předlouhých devatenáct let, než bylo první schůzování a první ustanovení mezinárodních atributů těžce zkoušeného národa ve Varšavě povýšeno v roce 1990 do role mezinárodního dne. Vytvoření romské vlajky je velmi důležitým poselstvím po romský národ na celém světě. Romové jsou národem. Národem beze států. Národem, který žije začleněný do politických národů jednotlivých států světa, a přesto si je vědom své jedinečné identity.

Romové jsou těžce zkoušeným národem, který v minulosti zažil krvavé pogromy. Musel proto utíkat z jednoho místa na druhé, kde místní šlechta nejednala s Romy v rukavičkách. Romové byly zcela neprávem stigmatizováni do role, do které ani omylem nepatřili. V Německu například  dominikánský mnich Hermann Korner v roce 1471 přirovnával Romy k tolik nenáviděným Tatarům a vinil je ze zlodějny a násilnictví. V počátku středověku se vytvářel umělý, z dnešního pohledu rasizující topos o Romech v tehdejší usedlé a nekočovné společnosti. Ve stovkách let lidské minulosti byly kladeny první střípky obecné, naprosto nedůvodné nenávisti, které se často oddávala šlechta jednotlivých panství křesťanstvím svázaného prastarého kontinentu.

Byly oblasti Evropy, kde se žilo Romům lépe a kde byli přijímání bez větších problémů, ale české království do takových destinací bohužel nikdy nepatřilo. Obzvláště dnes v období těžkých sociálních zvratů dochází k oživování hydry nenávisti a rasismu. Šílený neonacistický kal vedený Tomášem Vandasem pokračuje v nepravdivé stigmatizaci romského národa. Je užíváno lží, polopravd a omylů, jenom proto, aby se neonáckovství pozdvihlo na vyšší stupínky extrémisty nově definované zvrácené legitimity lidství a humanismu.

Už přes tento obtížný stav je dobré připomínat celé společnosti kdo ve skutečnosti Romové jsou. Jsou to lidé jako všichni ostatní toužící po rovnocenném a spravedlivém prostředí. Romové mohou přispět k šíření správných a lidsky přívětivých hodnot. Romové chtějí být chápáni a přijímáni bez jakýchkoli předsudků a mají na to právo, tak jako všichni ostatní lidé na této planetě.

Osmý dubnový den je pro Romy příležitostí připomenout si svůj společný původ, jazyk, kulturu, sjednocení a sounáležitost, která nesměla  při zakládacím kongresu u Londýna před čtyřiceti dvěma roky chybět ani náhodou. Osmý dubnový den je příležitostí seznámit majoritu například s folklorem Romů, jejich hudbou, uměním nebo historií. Je to okamžik, kdy Romové mohou dokázat sílu sjednocení a sounáležitosti, která umí vytvářet krásné a velmi hodnotné věci ve společnosti.

Veřejné oslavy, které jsou součástí Mezinárodního dne Romů, odstraňují bariéry mezi majoritou a minoritou. Dochází k navázání kontaktu, dialogu……najednou jsou odstraněny nepravdivé předsudky a stereotypy, které jsou zcela mylně spojovány s Romy. Je to “kouzelný” den, kdy si všichni můžeme k sobě být blíž bez jakékoli hloupé vzájemné nenávisti. Možná si 8. dubna mnoho lidí uvědomí, že rasismus a jakékoli násilí společně s předpojatostmi patří do popelnice a nikoli do mozků a srdcí lidí.

8. dubna se tak jako každý rok koná mnoho akcí. Nad tenisovým turnajem AVINDO 2013 převzal patronát primátor Brna Roman Onderka. Tenisový turnaj osobností zcela správně poukazuje heslem: “Změníš svoji budoucnost” na motivační projekty vzdělávání. Protože vzdělání je klíčem k lepší budoucnosti  bez ubytoven okrádajících ty nejchudší, bez drog, bez propadu do zkázonosné spirály sociálního vyloučení.  Den před osmým dubnem proběhne velký koncert romských kapel ETHNIC FRIENDLY GHETTOLLEGE. V divadle na Kampě proběhne inscenace Cikánská suita.

8. dubna nebudou chybět ani diskuse a další kulturní happeningy. Plný seznam pořádaných akcí naleznete na webových stránkách Romey: http://www.romea.cz/cz/kalendar-akci/akce-k-mdr