Islamofobie nebezpečně prorůstá celou Evropou

V mnoha evropských zemích rostou islamofobní nálady, které jsou nejčastěji živeny médii a neschopnými politiky. Ti raději zazdí svou neschopnost vinou těch jiných, totálně odlišných bezvěrců. Le Penová, Farage, Bobošíková, Wilders…..tito všichni neschopní, často ve službách lidu, dokazují pravidelně svou totální neschopnost. Raději poníží jinověrce, raději zavedou problémy tam, kde nejsou, než aby sami přiznali své neskonalé omyly. Mediální svět často usedá na lep jednoduchostí, protože tyto jednoduchosti přinášejí největší sledovanost následovanou největším přínosem peněz od lačných diváků.

Přes 61 %  útoků namířených na vyznavače islámu bylo například v Belgii zahájeno pomocí medií. Svět novinařiny je opravdu v tomto ohledu internacionální. V Čechách se bez důvodů útočí na Romy, šíří se polopravdy a lži jsou povyšovány na nejvyšší piedestál nestoudnosti. To samé se děje v Evropě s muslimskou komunitou, která je uměle očerňována. Nový typ nenávisti Antifou trefně pojmenovaný jako integralistický konzervativismus, získal novou onuci ve formě Koránu, zahalených žen a jiného způsobu života. 

Projevy islamofobie zahrnují diskriminaci, obsahují nechutné násilí proti muslimům, dochází k páchání trestné činnosti vůči islámským stavbám, kdy jsou minarety vypalovány, zdi budov jsou posprejovány islamofobními výkřiky bezmozků. Dochází  k hysterizujícím protestům namířeným vůči výstavbě islámských svatostánků na území Evropy. V Čechách je hned několik histerizujících subjektů často koketujících s neonacistickými šmejdy spořádané společnosti jako jsou Dělnická strana sociální spravedlnosti nebo Národní odpor. Pan Kusák je vedle Bobošíkové snad největším českým extrémistou na poli islamofobie. Ten je společně s jedním VIP blogerem z iDnesu, Václavem Králem, schopen tvrdit, že muslimové pojídají děti křesťanů k večeři, obědu i svačině.

Neználkové z Antimešity popírají skutečnosti jen proto, aby dehonestovali ani ne 10 % obyvatel Evropy. Islám patřil a vždy bude patřit do Evropy. Nebýt islámu, byl by vývoj mnoha států jihu Evropy opožděným. Je mnoho míst v Evropě, kde muslimská komunita žije po mnoho staletí. Jedním z těch států je například Polsko. Zde žije muslimská komunita několik set let, přesto je poslední dobou neopodstatněně napadána. Íránský šáh nemající se skutečným islámem nic společného, poslouží bojovníkům s jinověrci jako další voodoo panenka. On chce útočit na Západ, a tak proto Le Penová s Kusákem mají právo ideově napadat ostatní přívržence islámu?

Muslimské žena a dívky jsou obzvláště ohroženými ve většině států Evropy. Zažívají dvojí formu diskriminace, ve které hraje prim jejich náboženství a posléze jejich pohlaví. Ve Francii je například všech 85 % islamofobních nálad namířeno vůči ženám. Antimuslimské a antiimigrační projevy jsou v zemi Velké revoluce podporovány kromě extremistů také tradičními politickými stranami, které všemožně podporují nenávisti a nenávistné nálady. Burky a další muslimské tradiční oblečení nosí jen malá část muslimů, ale co na tom. Sarkozy vyrobil nový problém, díky kterému jsou muslimské studentky francouzských univerzit ponižovány tam, kde je to jen nejvíc možné.

Diskriminace etnických i náboženských menšin v celé Evropě znemožňuje jejich přístup ke vzdělání, zaměstnání, bydlení…..znemožňuje přístup ke službám a dokonce způsobuje nerovné postavení před zákonem, kdy je na etnické a náboženské menšiny pohlíženo předpojatě často s přísnější trestní kvalifikací. Zdárný příkladem je například Česká republika, kde diskriminace Romů ovlivňuje život příslušníků tohoto etnika po všech možných stránkách. Začíná se o dětí, které jsou bez důvodů strkány do rodinných škol, což ve výsledku znamená společenské odsouzení do bludného kruhu, ze kterého se těžko dostává.

V Irsku, byla provedena studie, kdy byly fiktivní  životopisy zaslány náborářům, polovina z těchto životopisů byla zaslána irskými jmény a druhá půlka obsahovala jména lidí pocházejících z Afriky, Asie a Německa. Životopisy s irskými jmény měly dvojnásobně větší šanci na úspěch. Podobné je to v České republice, kde lidé s romsky znějícími jmény mají menší pravděpodobnost na úspěch při získání nového zaměstnání.