Evropská unie musí být ochráncem demokracie v Maďarsku

Evropská unie by se měla mnohem více zaměřit na Maďarsko. Hodnoty lidství a demokratické společnosti byly v této zemi doslova rozpuštěny na malinkaté atomy nicotnosti. Nová ústava přetváří demokratický stát do podoby polodiktaturního režimu přiklánějícího se zejména na stranu neofašistů a extrémistických hodnot, ve kterých nemají minority pražádná práva k další existenci. Maďarský premiér Orbán tak se svou polofašistickou stranou Fidesz otevřel dveře vedle neonacismu také nekonečné korupci. 

Zasedání Evropské rady otevírá diskusi nad problémem Maďarska. Ostatní politici se na zasedání mohou dotazovat samotného Orbána na jednotlivé detaily změn maďarské ústavy. Najednou končí lidská práva a začíná nový prostor pro církev, která mile ráda získá více moci ve společnosti. Lidé mohou díky zpackanému zákonu o svobodě slova nosit hákové kříže beze studu a beze strachu připevněné klidně na lebkami překypujícími tričky májového počasí. Nová verze ústavy dává parlamentu nevídané nedemokratické možnosti. Média musejí hrát to, co přikazuje parlament a ten kdyby chtěl, může takové mediální vysílání klidně zastavit.

Legislativa umožňuje svévolnému zasahování do soudních procesů a podkopává důvěru veřejnosti ve spravedlivý soud. Ten díky ústavním změnám kamsi zmizel. Možná utekl jako soudnost vládnoucích politiků Maďarska. Evropská komise ústy Barrosa a generálního tajemníka Rady Evropy Jaglanda vyjádřila obavy ze schválených změn. Právní předpisy přestávají chránit zákonnost a přiklánějí se na opačný směr spravedlnosti.

Maďarsko je členem Evropské unie a jeho zákony nesmějí být v rozporu s evropskou legislativou. Maďarsko musí upravt ústavu a zákony tak, aby vše bylo vytvořeno v souladu se zásadami svobody a demokracie států Evropské unie. Nebýt zahraničních organizací jako je EU či NATO, byl by z Maďarska stoprocentně skanzen hortyovské diktatury, ve které přebírají moc hlavně polovojenské bojůvky Jobbiku. Instituce EU jsou povinné vytvářet tlak na Orbána.ˇ Evropská unie by měla na fašizující tendence Orbána zatlačit pomocí svých diplomatických, rozpočtových a právních nástrojů. V demokracii není možné, aby jeden vládce pomocí jedné jediné strany převzal moc ve státě ke svému prospěchu. V zemi dunajské delty dochází ke stále větším rasistickým útokům namířeným hlavně proti Romům a Židům. Po několika desetiletích tak z obavy o své životy Židé utíkají z rodného Maďarska do sousedního Rakouska.

Komunální politici čím dál častěji v proslovech a nařízeních útočí zejména na Romy. Uráží je a beztrestně o nich šíří nepravdivé údaje. Vedle nacionálních změn ústavy tak dochází  k radikalizaci společnosti. Zbankrotovaný stát přežívající hlavně díky financím EU tak připomíná neexistující stroj času, ve kterém se navracejí zejména neonacistické a rasistické myšlenky minulosti. Nacionalistické Maďarsko představuje nebezpečí pro celou Evropu.

Ústava začíná slovy: “Bože žehnej Maďarovi”, preferuje zkostnatělé církevní, nikoli lidské a humánní zákony moderní společnosti. V lednu 2013 Evropská komise dala Maďarsku měsíční ultimátum na uzákonění homosexuálních sňatků, které nejsou podle nové ústavy možné. Nová ústava taktéž omezuje petiční činnosti občanských iniciativ a odebírá moc lidu do rukou církve a vlády. Těch bodů, které neodpovídají tradicím ochrany lidských práv je mnohem víc. Evropská komise proto žádá po Orbánovi nápravu nedemokratických statí v ústavě Maďarska.  Pokud tak Maďarsko neučiní, bude zcela po právu posláno před Evropský soudní dvůr.

Jednání Orbána je nemístné a Evropská unie nemůže přihlížet porušování lidských práv. Na Maďarsku je nejlépe vidět, jak moc je Evropská unie důležitá. V případě selhání národních vlád dokáže být garantem hodnot moderní společnosti. Prozatím EU s Maďarskem jedná a snaží se napravit stav v zemi pomocí klidných diplomatických diskusí. Maďarsko si však z toho ni nedělá a  spíše všechno

SDÍLET