Dnešek patří Mezinárodnímu dni za odstranění rasové diskriminace…měli bychom se zamyslet sami nad sebou

21. březen je ve znamení Mezinárodního dne za odstranění rasové diskriminace.  Je tu jeden ze dnů, kdy bychom si měli uvědomit, že není oni a my. Všichni jsme lidé, všichni máme rudou krev, tak proč dělit kohokoli podle  barvy kůže? Takové dělení je totálně hloupé a moderní člověk dvacátého prvního století by k segregacím nikdy neměl sahat. Nacházíme se v prekérní stavu, kdy díky špatné hospodářské situaci dochází k radikalizaci společnosti, a s tím ruku v ruce přichází na pořad dne rasová diskriminace. “Ty jsi černý, tak nepatříš do stáda většiny, protože neonáckové říkají, že za všechno můžeš”.  V České republice jsou očerňováni Romové, v zahraničí černoši nebo muslimové……..je opravdu boj proti rasové diskriminaci bojem s větrnými mlýny?

Lidé odnepaměti rádi označovali viníky chyb politiků. Dříve to  byli Židé. Nenávist k nim vyústila v nejhorší jatka moderní historie. Říšské Německo vytvářelo jednu zrůdnost za druhou. Bylo zahájeno průmyslové vyvražďování nechtěného etnika. Turecké “hry” na vyvraždění milionu Arménů byly oproti německému snažení” hrami na písečku”. Rasová nenávist dokázala zabíjet, přivedla velké bohatství nejednomu nacistickému pohlavárovi. Žid se poslal do lágru a Goebels dostal nové vybavení do své knihovny nebo obrazárny. Německo vyvražďovalo, zatímco svět sledoval Hitlerovo nadání pro navázání mezinárodního obchodu. Bohužel ani západní mocnosti nezajímalo zachránění milionů životů z koncentračních táborů, o kterých všichni velmi dobře věděli.

Přední byl obchod, přední bylo dohánění milionů dolarů. liber……. bylo jedno, jestli tyto peníze pocházejí z krve a kostí zplynovaných nevinných obětí. Uplynulo několik desítek let od zvěrstev Druhé světové války a vyznavači hákáče nevymřeli. Jsou stále ve společnosti a množí se. V českém prostředí to jsou Vandasovi Dělníci s esesáckými oddíly dělnické mládeže, která o práci nezavadí jak je rok dlouhý. Máme tu Národní odpor, který zneužije klidně ikony demokracie ke svým zvrhlostem. Kryl je hraným na náckovských koncertech……určitě se otáčí jako vrtule v pomyslném hrobu české státnosti, která se pozvolna rozkládá nad nedostatkem intelektu nacizující omladiny. Policie selhává a ochraňuje kindernácky před odpůrci nejhorší ideologie světa.

Exprezident demokratické zemičky kdesi uprostřed Evropy nepřímo napomůže vzniku moderních rasistů a nic se neděje. On mohl prezidentovat, stejně jako nyní může kritizovat dodržování lidských práv ve světě.  Strana svobodných občanů jsou těmi politickými pošuky, kteří by nikdy neměli spatřit světlo světa. Prosazují soukromníky aplikovanou rasovou segregaci. Pokoušejí se s lidskou tváří přivádět do širé společnosti ideály tisícileté říše minulosti. Appartheid  Petra Macha by nikdy neměl být považovaný za slušnou politiku demokratické sjednocené Evropy, proti které Klausův miláček tolik brojí. Neonáckovské hodnoty minulosti by už konečně měly chcípnout na zasloužené souchotiny.

Rasová diskriminace by měla být odstraněna jednou provždy…..tak proč musí mít romský podnikatel najmutého neromského kolegu, který místo něj uzavře státní zakázku? Proč se musí užívat nastrčené osoby? Proč státní správa toleruje, nebo dokonce aplikuje rasismus? Proč Česká republika zneužívá evropských dotací na inkluzivní vzdělávání a toleruje zbytečná umístnění romských dětí do speciálních škol? Proč jeden stát uprostřed Evropy předem rasově segreguje děti podle jejich rasového původu?  Kdy tato nenávist skončí? Nestačil státní pokus o genocidu Romů zahájený od sedmdesátých let minulého století? Není tady náhodou čas na totální změnu, ve které jsou na prvním místě lidská práva?

Vláda České republiky volá po ukončení rasové diskriminace, a přitom není schopná kvůli dvěma koncepcím boje proti diskriminaci, tu diskriminaci odstranit. Co bychom si měli v tento březnový den připomenout? Nejsou to líbivá prezidentská slova o boji proti náckovským bojůvkám. Nejsou to ani přihlouplá slova ministrů nebo poslanců. Měli bychom se zamyslet sami nad sebou.  Jak moc jsme sobeckými a jak moc přehlížíme potřeby ostatních. Jak moc předpojatě smýšlíme o jinak vypadajících nebo jinak smýšlejících lidech? Jak diskriminačně smýšlejí Romové o majoritě? Neměli bychom spolu žít v porozumění a vzájemné úctě bez předsudků? Jak diskriminačně smýšlí majorita vůči Romům?

Česká společnost musí být multikulturní, jedině tak můžeme pokračovat do budoucnosti bez nenávistí a konfliktů. Zatím prohrává lidství na celé čáře a první místo získávají peníze, ve kterých se kdejaká diskriminace ztratí v zapomnění. Být sobeckým vítězí, vítězí ta hloupá hra na čecháčkovství, ve kterém si parta debílků v náckovských stejnokrojích, tak jako Maďarsku, nárokuje právo být Čechem jen pro sebe. Čecháčovství se odráží také v dělení na Čechy a Nečechy. Někteří Romové označují ty neromy za Čechy, kdežto oni jsou někým jiným? Nevnímají to, co je běžné všude ve světě. Skomírá tu hrdost na politický národ, který dávno přejal hloupou roli národa etnického. V českém prostředí jsou to především hry na české a nečeské, co zahajují diskriminace s rasismy, které poté získávají na stále větší moci a silnější pozici.

Je třeba hledat společnou cestu světem, ve kterém není možné obviňovat sebe navzájem. Rasová diskriminace je jedem, který otráví všechny v blízkém i dalekém okolí. V České republice pronikají extrémisté a neonacisté do policie i armády. Hovoří o tom nejedna zpráva BIS. Policajti často zneužívají služebního postavení a často postupují v rozporu s platnými zákony. Předem považují Romy a jinak zbarvené či vyhlížející občany za vyvrhele společnosti, kteří si museli sami začít, i když byli nácky a extrémisty napadnuti jako první.

Vymýšlejí se příběhy, ve kterých byli oni lidé zákona napadnuti, protože si to Rom, černoch, arab, Vietnamec či někdo jiný nenechal od rasistického policajta líbit a odporoval v mezích zákona. Ve hře jsou najednou obvinění z napadnutí policajta. Tato obvinění mají zamaskovat rasistická chování zástupců zákona. V mysli policejního strážníka mají takové absurdity ukázat sílu většiny nad jím opovrhovanou a níže postavenou menšinou.  Bohužel taková chování policistům vyjdou a dochází ke zbytečné kriminalizaci nevinných představitelů minorit.

Proč to rasistům vychází? Proč neexistují jasně daná pravidla odstraňující závadová chování mužů a žen zákona? Proč soudy často rozhodují nad přečiny Romů mnohonásobně přísněji než nad stejnými činy představitelů majority? Proč není dosažitelnost práva pro všechny bez ohledu na rasu stejná? Proč spoluobčané raději zmagoří a tleskají slovům takových názorových deviantů jakými jsou Mach, Vandas, nebo někdo z osady neinteligentního Národního odporu?

Raději řekneme: ” lidé jsou zkoušeni špatnou ekonomikou a tak uvěří šejdířům zvrhlostí před pravdami skutečnosti”. Neměli bychom se zamyslet sami nad sebou? Každá zhouba může žít jen proto, že dostává dobré prostředí k životu.  Lidé naslouchají, lidé tolerují násilí na ostatních jenom proto, protože nechtějí vypadnout ze stáda rádoby silnějších. Přitom si neuvědomují, že právě oni budou další stravou zvrhlostí Vandase či Macha.

Pronikání rasismu a nenávistných diskriminací je možné hlavně díky vůli a názorové penetraci společnosti, ve které my a oni vytváří živnou půdu pro rasismus a následné násilí. Přestaňme vzájemnou hru na my a oni. Zkusme společně obhajovat práva každého, komu jsou jeho práva odjímána. Protože ztráta práv jednoho člena národa je i vaší ztrátou.

Zkusme se zamyslet nad sebou samými jak ignorací lidí v okolí podporujeme rasismus a následná násilí.  Jsme rovnocennými lidmi, proto se zkusme zamyslet…..jediná cesta u předu je změna myšlení z oni na my….ochrana lidských práv by měla být pro nás všechny na prvním místě.