Miloš Zeman chce být českým Sarkozym. Chce být jednookým mezi slepými

“Současně bych však chtěl varovat před obecně rozšířenou a dalo by se říci populistickou iluzí, která vychází z názoru, že hlas lidu je hlasem božím, a že to, co nespraví parlament, spraví občané. “, prohlásil 21. ledna 1992 na zasedání Federálního shromáždění Miloš Zeman. Snad ještě před dvaceti lety nevěděl nic o své prezidentské kandidatuře. Ten, co nevěří v moc lidu, bude zajisté hájit práva dolních deseti milionů. Možná svou prezidentskou kampaň budoucí prezidentský kandidát zahájil podle slov psychiatra profesora Cyrila Höschla. Jak je vidět, Miloš Zeman ví jak vést politickou agitaci. “Dejte bestii nažrat a ona vás začne milovat”, dejte bestii nažrat jejich skryté nenávisti, a ona vás začne uctívat jako boha novodobých olympů. 

Demagogická strategie zabrala. Nenávisti byly naplněny, staré jizvy otevřeny a ruští přátelé z Kremlu ukojeni. Všichni, až na matičku vlast, mohou být spokojeni. Politik považující se za nadčlověka dosáhl svého cíle. Politik se zálibou v Becherovce, a nyní i slivovici, rozděloval třetinu obyvatelstva za slabé duchem. každého sedmého občana považuje za debilního , dementního nebo alkoholika. Polovina obyvatel státu má podprůměrný intelekt. To si tenkrát před dvaceti lety myslel dnešní pan prezident Miloš Zeman. Geniální prezident bude jako svatý prorok vládnout národu debilů, dementů, alkoholiků a duševních zaostalců.

Viz. přesná citace Zemanových slov z 21.1.1992:

Tato země v této době prochází rozumovou, mravní i citovou krizí. Zamýšlíme-li se hlouběji nad tím, jak k této krizi došlo, proč právě teď, musíme si připustit některá velice nepříjemná, ale bohužel pravdivá fakta. To, co nyní řeknu, není projevem univerzitní povýšenosti ani sarkasmu. Je to suché konstatování skutečnosti. 

Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt. Proč se o tom dnes zmiňuji?”

 novodobým Blanickým rytířem ochotným se svými soudruhy z matičky Rusy zastat práva dolních deseti milionů.  Nesmí nás ani na vteřinu napadnou cokoli jiného. Prastaré proslovy

………..

Jestliže jedinec, který je v této intelektové kategorii, má nějakým způsobem rozumět světu, má-li se v něm nějak pohybovat a má-li ho nějak uchopit, musí si ho drasticky zjednodušit. Těmto lidem – je to tedy polovina národa – uniká ona složitá mnohotvárnost, komplementarita, mnohoznačnost světa, a to, co z tohoto světa v jejich očích zbývá, se dá rozdělit na celkem jednoduché, většinou protipólné elementy. Někdy se tomu říká černobílé myšlení. Někdo je buď dobrý, nebo špatný. To, že hranice mezi dobrem a zlem neprochází ani mezi novými a starými strukturami, ani mezi komunisty a nekomunisty, ale srdcem každého člověka, to uniká. Podobně unikají i jiné komplikovanosti.

Černobílé myšlení bohužel kontaminuje i morálku. Dobré je pouze to, čemu rozumím – a toho není mnoho. To, čemu nerozumím, je špatné. Odtud filozofie je nesmysl, matematika je k ničemu, kybernetika je pavěda, genetika je rovněž pavěda.

Z tohoto intelektového zázemí potom pramení tzv. lidové pravdy – každý cikán krade, každý žid je lichvář, každý zrzavý je zákeřný – a ty mívají často nacionální charakter. K tomu se přidává určitá sugestibilita.

Toto Zemanovo tvrzení říká cosi o jeho politické kariéře. Zeman drasticky zjednodušuje, aby ta hloupá chátra pochopila co chce říct. Laciná zjednodušení přináší růže i ovoce. 21. ledna 1992 Federální shromáždění projednávalo zákon o referendu. Miloš Zeman si nepřeje moc lidí. Odmítá ji z principu nadřazenosti. Viz Zemanova slova:

.……Proto bych chtěl varovat před nekritickým spoléháním na referendum. Proto bych si přál, aby tento i budoucí parlament byl natolik inteligentní, aby k referendu – pokud možno – nemuselo dojít. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Proč se Miloš Zeman staví do role bojovníka lidu, když odmítá referendum a proč  tvrdí neustále pravý opak?  V médiích Miloš Zeman vytváří dojem nekonečného bojovníka za lid, přitom lid nesnáší. Miloš Zeman je člověk tří brad a dvou tváří. Neuznává lidská práva, před kterými stále více uznává islamofobii a nechuť k palestinské problematice. Ve svých zahraničních cestách coby premiér Vlády ČR zostouzel svou domovskou vlast xenofobními  hláškami namířenými vůči USA a Palestincům, které by nejraději mírumilovný Milošek nechal vystěhovat z Izraele.

Miloš Zeman pohrdá lidmi a je přesvědčen o své nadpřirozené, božské a výjimečné osobnosti. Zeman nemá rád přímou demokracii, přitom ji neustále prosazuje. Prezidentovo směřování je možné zpozorovat z několika stenozáznamů, ve kterých pohrdá lidmi a principy. Zemanova akce Čisté ruce z let 1998 až 2000 byla neúspěšnou hlavně díky hloupé oposmlouvě. Zákon o státní službě je takovou maličkou zaprodankou Miloše Zemana. Převeliký návrh Miloše byl nakonec přijatý, ale jeho účinnost byla odložena. Proč nevyužil Zeman oposmlouvy? Protože takový zákon by zamezil masové korupci, která se tak vesele rozbujela právě za Zemanovy vlády.

Zeman sliboval a sliboval, tak jako slibuje nyní. Když Zemanovi někdo sliby připomněl, najednou se stal hnojem pro chytrého a nesmírně nadaného expremiéra a současného prezidenta republiky.Zeman se obrací na lidi frustrované, neukojené. Přesně na ty lidi, kteří mohou uvěřit slibům, aníž by očekávali na nějaké naplnění slibných plánů. Miloš Zeman je ostřílený bezskrupolózní lhář. Jako lhář se také dostal na Hrad. Lži tenkrát v roce 1989 dostaly Zemana do popředí disidentu, lži nyní dostaly Zemana do hradních výšin.

V Zemanově povaze neexistuje pražádná morálka. Nedůležitější je pro něj cesta, nejdůležitější je cíl, kvůli kterému se Miloš Zeman klidně dopustí lží a nečestných útoků. Spojení se Šloufem a generálem Zbytkem pouze dokazuje skutečné kvality dnešního pana prezidenta.

Miloš Zeman by rád byl jednookým mezi slepými. Je sebestředným tak jako jeho přítel Václav Klaus. Miloš Zeman nemá rád lidi, se kterými nemůže ani na okamžik manipulovat. Zeman je osobností nevyrovnanou, přehnaně dbá na artikulaci. Má mnoho podobných rysů osobnosti jako jeho opokolega Václav Klaus. Zeman najednou může všechno. Alespoň tak působí navenek. Jakoby najednou neexistovala Ústava a veškeré zákony se ztrácely někde ve světle mlžných dob pradávného právem políbeného státu. Zeman zvládne nastolení úřednického kabinetu a dokáže sestřelit Nečase ze Strakovy akademie; změní ústavu, která zavede prezidentský systém; rozvrátí již napůl rozvrácenou ČSSD, pomůže stavět lepší kapitalismus. Opravdu někdo věří takové prezidentské schopnosti?

Zeman zahájil kandidaturu jako kdyby usiloval o post premiéra vlády.  Neználkovští voliči slabí duchem nasednou mile rádi na přehnané, silácké sliby? Miloš Zeman touží být českým Sarkozym, který by ohýbal ústavu ak nejvíc může. Zeman chce investovat do rozumných projektů jako je školství a zdravotnictví. Chce zavést progresivní daň z příjmu, hodlá zabavit majetek, u kterého není jasný původ. Hodlá nadále snižovat sociální dávky spolu se státní byrokracií. Jak bylo naivní od všech sociálně slabých, když Miloše Zemana volili. Zeman by podmínil výplatu dávek tím, že by tak jako za První a Druhé republiky nařídil povinnou práci pro stát.

Silný prezident se silnými pravomocemi? Leda tak v říši snů. Zeman nechce rozšiřovat prezidentské pravomoci, a přesto chce tohle všechno splnit? Zeman se chce vrátit k projektu oposmlouvy. To se dalo očekávat. Období oposmlouvy přineslo státu nejhorší a nejsložitější období, ve kterém Zeman s Klausem kralovali dle svých libostí. Výsledkem Zemanova snažení je vytvoření prezidentského systému po vzoru Francie.

Zeman slibuje Nečasově vládě těžké chvíle. Nepřímo tak naznačuje svůj souhlas s úřednickou vládou. Najít takového nového předsedu úřednického vládnutí není nic těžkého. Je tu Václav Klaus, který poradí a pomůže, nebo dokonce poslouží jako šéf budoucích “úředníků”. Zeman na Hradě ponechá stávající personál prezidenta Klause. Pomocí vlády byrokratů by teoreticky mohl Zeman rozvrátit ČSSD. Rok 2003 spojuje prastaré předáky levičáků s expremiérem Zemanem. Může si postupně zařídit vlastní řídlo v socanském táboře neschopných. Jistě se tam najde dostatek ochotných převlíkačů stranických kabátů.  Takový pravicový Hašek zatím působí jako ochotný pomocník Zemana.

Prezidentské období Miloše Zemana může teoretiky ublížit této zemi.Většina Zemanových slibů pravděpodobně nenalezne naplnění.