Česko by mělo zrovnoprávnit homosexuály stejně jako Hollandova Francie

Hollandova Francie se rozhoduje k naprosto správnému kroku. Není rozdílu mezi láskou a láskou. Registrované partnerství je polovičatým, naprosto nedůstojným řešením dokazujícím neochotu přestat s diskriminací lidí na základě sexuální orientace. V demokratické společnosti není možné, aby docházelo k diskriminacím na základě sexuální orientace. Registrované partnerství je možná dalším krokem k  uzákonění manželství pro všechny, nesmí však zůstat konečnou destinací, za kterou neexistuje nic dalšího, mnohem lepšího. Rovnost sňatků homosexuálních a nehomosexuálních spoluobčanů  je správným vyústěním událostí, ve kterém vyhrává člověk a nikoli zkostnatělé názory katolické víry. 

S plnohodnotnými sňatky přichází automaticky právo na adopci. Různí pomýlení staromilci křesťanských nesmyslů raději ponechají děti bez rodin v ústavech, či sociálních zařízeních. Homosexuální spoluobčané kolikrát dokáží pečovat o svěřené dítě mnohem lépe, než kdejaká heterácká rodina. Jsou tu opět předsudky o tom, že dva tatínkové nebo dvě maminky nějak poškodí vývoj svěřeného dítěte. Takové obavy jsou liché a neodpovídají ani přinejmenším jakékoli realitě. Homosexuálové jsou součástí české společnosti a stoprocentně do ní patří. Proč jim tedy odpírat přirozená práva?

Někteří lidé by se raději chovali jako diktátor Putin. Zakázali by na veřejnosti slova jako gay, lesba, homosexuál…..jakoby tímto hloupým a pošetilým nařízením zmizeli z povrchu zemského lidé s jinou sexuální orientací. Vatikán se stále chová jako zaslepený stařec. Neochotně přijímá liberalizaci společnosti, ve které mizí biblické omyly vytvářené často na základě pověstí, předsudků a xenofobních preferencí. Je čas udělat revoluci. Je čas, aby se jednotlivé státy světa přiklonily k potřebám lidí a nikoli k potřebám zapšklých moralistů bez kousku citů a pochopení.

Francouzské Národní shromáždění zahájilo debatu o zplnoprávnění sňatků. Konečně nastala doba, kdy se musí dát homosexuálním párům stejná práva. jaká mají heterosexiální rodiny. Často je kladen důraz na to, že rodina je základ života, a proto se nesmí zplnoprávnit  sňatky homosexuálů se sňatky heterosexuálů. To je naprostý nesmysl. Co je rodina? Nemusí to být táta a máma. Může to být táta a táta, nebo máma a máma. Rodina představuje především vztahy, láska a vzájemné porozumění. Evropská unie by měla být vzorem pro ostatní svět. Proto by mělo co nejvíce států EU dovolit všem lidem manželství. Registrované partnerství je pouze řešení aby se vlk nažral a koza zůstala celá.

Ještě než se francouzští poslanci sešli, objevila se hysterická reakce na straně odpůrců zrovnoprávnění homosexuálů ve společnosti. Mosty nad Seinou se staly oběťmi myšlenkové dekadence 160 transparentů obhajujících katolické prznění člověka. Jakoby najednou ve vzdálené Francii zaznělo šílenství českých klerofašistů. Takový Semín z českého D. O. S. T.  by zcela jistě přispěl k většímu fanatismu a chaosu v pařížských ulicích. Katolický institut Civitas vychází ze stejné extrémistické naivity a perverze jako český Institut svatého Josefa založený Michalem Semínem.

Náboženští extrémisté jsou najednou ochránci přírodních zákonů? Homosexualita je naprosto normální jev . Homosexualita je v souladu s přírodou, stejně jako je heterosexualita rovněž v souladu s přírodou.  Extrémisté s myšlenkovými pochody podobajícími se islámským radikálům z Al-Kájda nebo Al- Šabáb poučují ostatní o správných hodnotách? Naštěstí normálně, lidsky smýšlející lidé mají vždy na navrch od pochybných extrémních pošuků.

Pokud bude zákon o rovnoprávnosti manželství prosazen, bude Francie jedenáctým státem světa, kde existuje jen jedno jediné manželství. Registrované partnerství je v těchto zemích dávnou minulostí.  Příslušný zákon byl přijatý v Holandsku, Belgii, Španělsku, Kanadě, Jihoafrické republice, Norsku, Švédsku, Portugalsku, Islandu a Argentině. Rovnoprávné manželství platí také v některých státech federálních USA a Mexika.  Česká republika by měla zrovnoprávnit homosexuály po vzoru všech předešlých zemí světa.