Zneužívání zdravotně postižených v reklamních spotech je nemorální

Slepec stojící za deště v autobusové zastávce natahující dlaň na další žebrotu. To je další podivná reklama upozorňující velmi podivným způsobem na prospěšnou charitu. Opravdu jev správné využívat zdravotně postižené jako potenciální oběti žebroty? Reklamní společnost využila zažitého mátu, ve kterém je slepec vnímaný jako zalezlý žebrák nonšalatně se belhající poblíž chrámových vrat pražského svatostánku. Proč média sahají k dehonestacím lidí se zdravotním postižením? 

Správná myšlenka pomoci je degradována podivným způsobem. Mladý náctiletý slepec rukou šátrá po dešťových kapkách, až kolemjdoucí překoná svůj nezájem a nebohému slepci daruje nějakou tu kačku.  Je snad úkolem reklam dehonestovat ty, pro které je celá charitativní akce vytvářena? Charita by nikdy neměla snižovat důstojnost zdravotně postižených. Představovat je veřejnosti jako bezmocné, ruku natahující socky…………..to je nešťastný způsob, který lidem se zdravotním postižením leda tak ublíží. Prvorepublikový etos žebráků s harmonikou a čapkou položenou před slepeckou holí je naštěstí dávno minulou skutečností.

Je to podobné, jako v reklamní akci chodící lidé, kdy člověk na první pohled nevěděl o co ve skutečnosti jde. Předvánoční charita zkouší zahrát na city lidí. Proto se nestydí ke svému účelu zneužít také osoby se zdravotním postižením. Dobro se nedá vymáhat zneužíváním  nemohoucích. Lidé se zdravotním postižením mají svoje city. Mají svoje práva, svoje důvody proč přimět společnost přijímat handicapované jako normální plnohodnotné občany společnosti. Zdravotně postižení nepotřebují zbytečnou lítost, ať už je jejím výsledkem cokoli prospěšného.

Jakákoli charita zneužívající bezmocnosti, vyvolávající zbytečnou lítost a sentiment zdravotně postiženým ubližuje a pokřivuje zažité majoritní chápání osob se zdravotním postižením. Za několik dnů jsou Vánoce, a tak se reklama na charitu s žebrajícím slepcem stává stále a stále častější. Zdravotně postižení nepotřebují žebrat a televizní charity nesou rozhodně žebracími podniky, jak se mnohdy podobné projekty v médiích prezentují. Lidé mají svou čest a ta nezmizí ani tí zdravotní postižením. Zneužívání zdravotně postižených v reklamních spotech je asociální, nemorální a nelidské.