Současný nácek svou zvrhlost propaguje méně známými symboly a šiframi

Neonácek…..to je ten tupý, rozumem nenadaný tvor. Je to poddruh Homo Sapiens, který tak mile rád řadí ostatní do předem připravených škatulek níže postavených podlidí. Untermenschen, o kterých tak vesele vyprávěli náckové z Vlčího doupěte, jsou častými cíli podnapileckých band. Novodobé hyeny neschopné jakékoli práce, velmi snadno pod vlivem drog a opojného alkoholu povýší svou nízkost na ještě vyšší level. Nic se jim přeci nemůže stát. Oni jenom nosí tu mikinku s runami od Thor Steinaru. Nějaký nápis Eighty Eight přeci vůbec nic neznamená. Je to jen anglické slovo, ze kterého mají dětskou radost jen ti vyvolení. Dnes nenajdete jednoznačné symboly jako hákový kříž nebo říšskou orlici. Przniči národa a hrdosti na vlast používají k propagaci svých ideologií zástupné, na první pohled nepostižitelné symboly. Jen si vzpomeňte na Landu a jeho Hagal runu. Prostě neonáckové, to jsou srábci skrývající se za runovým písmem a na první pohled nevinnou číselnou symbolikou.

Vyžívají se v nic neříkajících vzkazcích, aby později, podobně jako Daniel Landa, před kamerami na Youtube vysvětlovali fiktivní význam jimi používaných naci symbolů. Tak jak se v průběhu věků vyvíjeli prasata pro domácí chov, vyvíjejí se i naši nemilovaní náckové. Už to nejsou jen holohlavá, bombry a kanadami ověnčená individua. Vznikají elitní spolky neonácků skrývající se za vlastenectvím, konzervativismem, ultraliberalismem nebo jinou nic neříkající myšlenkovou onucí. Školení z německého NPD zabralo, a tak i ti čeští náckové vědí, jak co dělat zákonně, aby mohlo docházet ke svobodné propagaci neonacismu.

Ultrapravicová ideologie se jako nějaký chameleon převlékne do slušivého kabátku, Do popředí se nastrčí nějaký rozumem obdařený jedinec, aby vše vypadalo promyšleně a strojeně. Násilí se na první pohled strčí pod šuplík, aby mohlo být skrytě před zraky pozorovatelů provozované v celé své “kráse”. Cesta ke Hradu je volná, a tak se může zcela beztrestně zakládat jeden spolek za druhým. O nic nejde, takové D. O. S.  T. nebo Svobodní občané, to nejsou určitě žádní náckové. Jen šíří do světa nenávist a vyznávají novou, zmodernizovanou formu neonacismu, Antifou trefně pojmenovanou jako integralistický konzervativismus.

Židy nahradili muslimové, nechutnou Francii zabírající Porýní nahradila Palestina a “nechutné bohatnutí Židů”, tolik odsuzované v nejznámějších plátcích Tisícileté říše nahradil nenáviděný multikulturalismus. Nesnášet multikulty a ještě k tomu prosazovat právo na rasismus……..to přeci není nic závadného. Semínův závan klerofašismu zajisté během slušivého pózování v prezidentské pracovně vezme do zaječích. Vážený občane, tohle není nacismus, to se ti jenom něco zdá. Páchne to jako nácek, mluví to jako nácek, dělá to jako nácek, přesto podle “demokratických médií” tohle nemůže být žádný nácek.

Vražte si odznak Waffen SS na předražené Porshe. Nic se vám ani omylem nestane. Je tady spoustu přátel hnědého tábora, kteří zajisté v případě potíží pomohou. Takový Okamura, projevující se v pořadu Báry Tachecí jako typický, přihnědlý neandrtálec, to přeci také vůbec nic není. Národní strana jako jeden ze symbolů českého neonacismu propaguje nedobrovolný návrat Romů do Indie. Tenhle spolek šílenců přináší neonáckovské zvyklosti, které se zalíbí všem populistům a neonáckům zároveň. Jeden bloger povýšený do stavu slovutného senátora, pouze načas souhlasil s nacistickým materiálem, aby oslovil stejně smýšlející čtenáře svých idnesovských děl. Dnes byli v hledáčku populistů, extrémistů a neonacistů cikáni, zítra to můžeš být třeba ty, milý čtenáři. Lhostejnost vítězí a ty nechceš být ovcí vypadávající v davu, takže opět mlčíš.

Neúspěšný prezidentský kandidát to myslí dobře a vůbec nesympatizuje s neonacistickými myšlenkami. Jak nás to mohlo vůbec napadnout. Zeman, Bobošíková, Přemysl Sobotka…..ti všichni mohou beztrestně prosazovat extrémistické, ultranacionální nebo neonacistické zvrhlosti. Jen se podívejte na to, jak je ten muslimský svět hrozný, říká to Miloš Zeman. Bývalý prognostik navracející se z hvozdů divoké Vysočiny zajisté neví co mluví. Je opitý slávou a touhou po Klausem zařízeném křesílku. Objeví se prezidentští populisté v módních výstřelcích MediaTexu? V současnosti je po výkřicích Přemysla Sobotky, tolik blížících se heslu “Nic než národ”, možné prakticky cokoli. ODSka hnědne, co všechno v této zemi nehnědne? No možná je to hovno nácků, to se stává pravděpodobně bělejším a bělejším, až se stane nejbělejším.

Nemilý neonácku klidně si používej třeba kladivo s mečem. Zajisté to bude také beztrestné. V nejhorším si na Wikipedii najdeš původní smysl a význam odznáčku Hitlerjugends. Jedním z nástrojů nové generace vyznavače hákových křížů jsou hry na hlupáky. Oni za každou cenu nevěděli co symbol znamenal v hitlerovském Německu. Použijí naschvál německou runovou symboliku používanou náckovskými spolky, protože tam je vždy šance se vymluvit na lásku ke germánské nebo slovanské historii, Kdo těm názorovým zvrhlíkům dokáže skutečný záměr použité symboliky? V nejhorším se znalci na extrémismus pohrozí z ždovské podjatosti, tak jak to kdysi udělala nacistická exhibicionistka v jednom mediálně sledovaném procesu.

Běžný neonácek si může vybrat hned z několika nikomu nic neříkajících symbolů:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irminsul – pochází z pohanské symboliky, kde byl tento znak symbolem pro Strom života, který nese střechu světa. Používal se jako protisymbol ke křesťanskému kříži a by zástupným symbole Centrálního výzkumného ústavu SS.

 

 

Runa života (Leben Rune) – údajně zobrazuje člověka, který vztyčuje paže božím silám. Jde o univerzální symbol národních hnutí, který měl vyjadřovat živou sílu národa. Tento znak se objevoval na hrobech esesáků a v dokladech SS, kde označoval datum narození. Jako symbol ho přijala SS Lebensborn

Runa smrti (Toten Rune) – tvořila opak Runy života a na hrobech esesáků označovala datum smrti

Runa války(Tyr Rune) – byla pohanský, znamením nordického boha války. V naxismu se vyžívala k označování říšsých šol SA a byla znakem 32. SS divize označované jako 30. leden

Hagall runa – spojuje Runu života a runu smrti dohromady. V nacistické filosofii zastávala místo neotřesitelné věrnosti k Hitlerovi, která se očekávala od všech příslušníků SS. Byla také znakem severskýh jednotek Waffen SS, které se připravovali v Norsku na válečnou akci Barbarossa

Odal runa – v pohanské mytologii je symbole pro krev a půdu, všeobecně označuje rodinný majetek, rodinu, příbuzenstvo. V nacistickém Německu to byl znak Rasového a osidlovacího úřadu SS. Odal runou se pyšnila také divize Prinz Eugen. V devadesátých letech dvacátého století tento symbol používala dnes zakázaná náckovská skupinka  Wiking-Jugend.

Vlčí runa (Werwolf, Wolfsangel nebo také Gibor runa) – byla původně pohanským talismanem na odhánění vlků, později se stala symbolem svobody a nezávislosti. V nacistické říši byla symbolem národního odporu. Používali ji nacisticé jednotkya sabotážní skupiny na konci Druhé světové války. Tento znak používala také SS-divize “Das Reich” .  Sražená verze Vlčí runy neboli wolfsangel s hákovými rameny, nosili příslušníci NSDAP. Později tuto runu převzala například holandská SS.

 Runa vítěžství(Sig Rune) – byla nejvíce používaným a nepopulárnějším symbolem pro svastiku. Známé SS-runy se dvěma šikmými Sig runami byly vytvořeny v roce 1933 grafikem Heckem Walterem, který za svůj návrh dostal 2,50 říšských marek. Ve světě známé označení esesáků tak ve skutečnosti nemá se starou runou nic společného.

Opfer-rune – tato runa sybolizovala sebeobětování a připomínala Německé mučedníky z mnichovského puče 1923. Pro nacismus se tato runa stala symbolem úcty vojákům kteří padli za ideály nacismu

Eif-Rune – představovala horlivost a nadšení původně to byly insignie zvláště vybraných a prověřených adjuntantů SS přidělovaných pro osobní potřeby Hitlera. V této podobě ji roku 1929 nosil i Rudolf Hess

Ger-Rune – v nacistickém Německu představovala symbol společného ducha

Jak sami vidíte, neonáckové mohou zcela vesele a beztrestně používat runovou symboliku tolik přibližující hnědý odpad současné “moderní” společnosti.

Ostatně, jednu náckovskou symboliku používají Vandasovi cvoci. Jedná se o ozubené kolo, které ve spojení s Hákovým křížem znázorňovalo symboliku Německé pravicové fronty(DAF), která byla největší neonacistickou masovou organizací na světě. Ozubené kolo používají také další extrémistické strany jako například Svobodná německá strana pracujících, která byla naštěstí v roce 1995 v Německu pro svůj nacistický etos zakázána. Ozubené kolo používá například Vandasova bratrská organizace Národnědemokratická strana Němeka(NPD), která pro české nácky každý rok v horských chatičkách pořádá pravidelná školení a cvičení na téma, jak být dokonalým a nepostižitelným náckem v rámci právních systémů demokratického státu.

 

 

 

 

 

 

Podívejte se na jednotlivá loga Dělnické strany(DSSS). Všimněte si velmi zajímavé podobnosti mezi logem DSSS a nacistického symbolu s hákovým křížem. Hákový kříž v ozubeném kole umístněný v červeném poli je logem hitlerovských odborů Pracovní fronty.  Třetí obrázek zleva je logo Ochranných sborů DSSS, na čtvrtém obrázku zleva je nacistický odznáček. Jak vidíte, samotné snaky Vandasovy partaje hovoří o ideové provázanosti s NSDAP a nacismem.

O bližší ideové provázanosti s Dělnickou stranou sociální spravedlnosti se můžete dočíst v tomto článku: Zavřete Vandasovce až zčernají, přestanou soudit lidi podle barvy!

Novodobá náckovská uskupení také velmi často využívají symboliky slunečního kola v originálu nazývaného jako Sonnenrad.

 

 

 

 

Sluneční kolo vyjadřovalo v Nordických dobách představu slunce. Stejně jako Hákový kříž, bylo sluneční kolo jedním ze základních symbolů nacismu. Slunečnímu kolu se také nazývá jako Černé slunce(Scharze Sonne). Design Černého slunce byl údajně vypracován pro Heinricha Himmlera ze starého germánského znaku. symbol černého slunce spojuje tři nejdůležitější symboly nacistické ideologie -. sluneční kolečko, svastiku a stylizovanou runu vítězství, tzv. Sig Rune.  V symbolické rovině představuje symboliku dvanácti SS rytířů Řádu umrlčí hlavy. Černé slunce se používalo na konci Druhé světové války jako insignie na křídlech německých letadel v polárních oblastech války.

Runami inspirovaná symbolika neonácků je stále častěji doprovázena číselnou symbolikou, která se v různých variacích v české nebo anglické transkripci vyskytuje na podivných hadřících nemódních značek jako jsou například Thor Steinar, Grassel nebo Nibelung S.W.G. Všechny tyto tři značky přeplněné číselnými, runovými a písmennými symboly neonacismu slouží k propagaci neonáckovství. Nevinná čísla, jako 14, 18 nebo 88, jsou ve skutečnosti na neonáckovských hadřících tichou řečí prolamující věčnou slávu Hitlera a jeho Tisícileté říše.

Číselná symbolika neonacistů:

14 – představuje číselný kód pro 14 slov Davida Lanea: ‘My musíme chránit existenci našich lidí a budoucnost bílých dětí’. David Lane byl neonacistický terorista, člen Ku-Klux-Klanu, Kresťanské identity áryjských národů a zakladatel teroristické organizace zakladatel Bruder Schweigen známé jako The Order. Za svou neonacistickou a teroristickou činnost byl odsouzený na doživotí.

18 – toto číslo tvoří iniciály Adolfa Hitlera, kde A je první a H je osmé písmeno v pořadí abecedy. Tato kombinace čísel se nachází také v názvu teroristické neonacistické= organizace Combat 18. Stejnou číselnou symboliku využívá hudební skupina Sturm 18.

168:1 – jde o číselný kód bombového útoku v Oklahomě, který se odehrál v polovině 90. let dvacátého století. Při tomto útoku přišlo o život 168 lidí. Přihlásil se k němu Timothy McVeigh, kterého americké soudy odsoudili k trestu smrti.

28 – jsou iniciálami náckovského hnutí blood and honour (krev a čest). B je druhé a H je osmé písmeno v pořadí abecedy. Blood and Honour je neonacistická organinizace založená legendárním zpěvákem britské white power skupiny Skrewdriver Janem Stuartem Donaldsonem v Poulton-le-Fylde. Byla to první neonacistická rocková kapela, hrála klíčovou roli v ultrapravicovém hnutí Rock Against Communism v 1987. V průběhu Druhé světové války bylo zvolání “Krev a čest” heslem jednotek SS..

88 –  je zašifrovaným pozdravem Heil Hitler. H je osmé písmeno v pořadí abecedy. Je to často používaný motiv na tričkách nebo cédéčkách náckovských popěvků. 88 je na internetových fórech zakódovanou zdravicí vymaštěných nácků.

Neonacisté číselnou symboliku často skrývají pomocí zástupných symbolů. Nechtějí, aby veřejnost na první pohled věděla, že ten či onen rasista vyznává neonacismus. Podívejme se například na v Čechách známého Daniela Landu, který se pyšní vytetovaným slovem MERCURIUS, což není nic jiného, než další skrytý symbol pro jiný skrytý symbol neonacistického čísla 88. Merkur totiž obletí Slunce jednou za 88 dni. A 88 je výraz pro německý pozdrav Heil Hitler. Podobných zástupných symbolů číselných značek náckovských vzkazků je celá řada. Novodobí náckové využívají své nepostižitelnosti v případě odhalení podobných znaků a symbolů.

Neonáckové kromě run a číselných symbolů používají hesla, zkratky, barvy a speciální zdravice k veřejnému prosazování neonáckovských ideálů. Typickou barvou neonacistů je využití barevné návaznosti na Třetí říši. Bílá, červená a černá je základním symbolem nenávisti spojující nácka k Hákovému kříži. Bílá představue čistotu a nevinnost, v podání neonacismu bílá také symbolizuje čistou bílou rasu. Červená je symbolem krve a pokrevního svazku. Černá znázorňuje odhodlání smrt a nenávist ke všemu, co špiní rasu. Tyto tři barvy jsou v neonacistickém podání používané v různé kombinaci. Viz. například oblečení Landy a jeho lidí. Plně odpovídá zvyklostem neonacistů

 

 

 

 

 

 

 

 

Příznivci různých extremistických hnutí s oblibou používají zkratky, mezi ty pravicové patří například C18 (Combat18 /18-Adolf Hitler/), A.C.B.C. (All Corps are Bastards – Všichni policajti jsou bastardi), Rahowa (Racial Holy War – Rasová svatá válka), výroky, hesla a texty proti islamizaci Evropy. Z literatury jsou nejzásadnější Turnerovy deníky. Turnerovy deníky vydal v roce 1978 Wiliam Luther Pierce (pod pseudonymem Andrew MacDonald), který byl až do své smrti roku 2005 hlavou přední americké neonacistické organizace National Alliance.Tento podivný román otce amerického neonacismu pojednává o fiktivním válečném konfliktu mezi americkými neonacisty a federální vládou ovládanou židovskými spiklenci. Válka vede k ovládnutí světa a likvidaci všech Židů a nebílých.

Náckové se velmi rádi skráývají za zástupnými symboly. Dokonce novelizují pradávný neonacistický pozdrav Heil Hitler. Dnes zvednutá pravice tolik známá z válečných filmů mnohem častěji představuje zvednutou pravici se zatnutou pěstí. Tímto pozdravem se pyšnil například norský vrah Breivik známý především duševní náklonností  neonacismu a Václavu Klausovi. Podobně se jako jeden šik šílenců zdravili Zlatí úsvitáři v Řecku.

Neonacisté se jako malé děti skrývají za runami a dalšími rádoby tajnými symboly, aby mohli bez jakéhokoli trestu prosazovat nenávist. České prostředí radikalizuje, přijímá ultranacionalismus, který se například pomocí pseudodemokratických ikon  vpíjí do mysli jinak spořádaných občanů. Přemysl Sobotka jako zástupce ODS propaguje ultranacionalismus, Okamura souhlasí jako populista s nacisty a jejich plány, protože to chtějí jeho čtenáři. Bobošíková se klidně spojuje se Semínem…….naše společnost potřebuje totální změnu. Náckové se budou přibližovat stále blíž pomocí nic neříkajících symbolů. Proto je třeba poukazovat na nositele nenávistné ideologie navazující na hodnoty árijského světa.Neonacismus nesmí vyhrát. Nositelé neonacismu a extrémismu by nikdy neměli zastávat veřejné funkce. Okamura jako senátor, to je prohra, která pro tento národ bude velmi bolestivá. Neonacistická cesta Daniela Landy by měla být zastavena, dokud je ještě čas.