Poslanci přehlasovali lidská práva, vyhánění lidí z měst je protiústavní

Poslanci přehlasovali Klause a obce budou moci zakázat pobyt za přestupky. Extrémní ultrapravicovost opět zvítězila nad zdravým rozumem. Poslanecká sněmovna tak nahrála demagogům a slaboduchým individuím z Dělnické strany sociální spravedlnosti a dalším cirkusům mozkové dekadence. Ochrana lidských práv vzala díky ultrapravicovosti zástupců lidu za své. Nenávist a falešná obvinění pocházející z pera neonacistů poslouží jako potencionální nástroj nového boje bílé ultranacionální lůzy proti tolik nenáviděným menšinám. Nebohá Ústava a její ústavnost byla opět překroucena. Lidská práva dostala díky zástupcům lidu na zadnici. Stát se rozhodl pošlapávat lidská práva jako na běžícím pásu.

Lidskoprávní organizace by se měly zaktivizovat proti trapnému, až nedůstojnému opatření. Poslankyně Řápková již ve svém chomutovském angažmá ukázala, jak skvělou umí být političkou. Její postup proti neplatičům vyvolal více chaosu, než nějakého úspěchu. Město na celém projektu proti chomutovským neplatičům prodělalo. Jediný kdo vyhrál, byl městem najatý advokát provádějící exekuce nešťastných neplatičů. Co očekávají imunitou obdaření parlamentáři? Chytneme přestupkáře, a jako ve středověku je vykážeme za hranice starostovského panství? Co s nimi bude dál? Jak bude město postupovat v uměle vytvořených ghetech? Poslanci jako bezduché stroje zvedli ruce proti lidství.

Pomalu krok za krokem dochází k uzákonění protiústavnosti. Smyčka se sužuje, aby si nikdo ničeho na první pohled nevšiml. Poslankyně Řápková by si měla pozměnit stranický průkaz. Působí v ODS, ale možná by se tato populistka mnohem více uplatnila ve Vandasově cirkusu hloupých. Rasistické zákony ubírající jedna práva za druhými, jakoby korespondovala s prezidentskou kandidaturou spolustraníka Přemysla Sobotky. Nic než národ & nic než populismus košilatých, nic neřešících paragrafů. To je recept levicových i pravicových stran. Populismus, rasismus, nenávist a zloba je vytvářena v Poslanecké sněmovně. Slušní lidé jsou pomocí Řápkové dehonestováni na hloupé ovce hnědých Vandasovských jednotek pochodujících ulicemi severočeských měst.

Iniciativa D.O.S.T. se infiltrovala z Hradu i do modré partaje, a tak se může stát, že se najde vícero takových “odborníků”, kteří budou krmit nenávist a zlobu. Najednou je třeba chránit jakési občany, ale kdo je těmi slušnými občany v očích pseudomodré poslankyně Řápkové? Patří tam i slušní Romové? A co ti ostatní, ti nejsou občany? Je mi líto myšlení paní poslankyně. Je mi líto smýšlení všech dalších podporovatelů nových dehonestací lidských práv. Paní poslankyně Ivana Ŕápková má modrý kabátek, ale úplně jiné myšlenky. Takové ty méně barevné.

Kdyby v barvách ODS někdo veřejně hlásal komunistické názory, asi by se média lekla, ale v tomto případě paní poslankyně trousí myšlenky populistické, hnědé a nikdo se až tak moc nediví. Paní poslankyně je unikát. Ona hlásá nacionální slova a souvětí, to vše splácá dohromady s domnělými zákony odporujícími Ústavě České republiky. Poslanci odhlasovali dekadenci společenských hodnot.  Úředník z moci populistů dostane nečekanou pravomoc, která se dá snadno zneužít ve prospěch nedemokratických hodnot. Případné přestupky budou kriminalizovány, místo, aby byly řešeny jejich příčiny. To je přesně ta politická rétorika, se kterou zahájila cestu do světa Nečasova vláda neodborníků. Raději se propůjčí nové zbraně neonacistickým šmejdům. Raději se vytvářejí nové nástroje namířené proti důstojnosti člověka.  Místo aby se řešilo a pomáhalo k životu ve společném státu.

Minority si zaslouží ochranu lidských práv. A co si budeme povídat. Nový zákon umožňující vykazování z měst není nic jiného, než cílený útok na minority žijící na území České republiky. Zkuste si vzpomenout například na paní poslankyni Řápkovou a její asistenci ve Varnsdorfu, kde modrá politička s vlastním gustem přispěla k houstnutí celé situace.  Politici se proměnili v nástroje nacionálních propagandistů. Raději oznamují příjmy určitých částí obyvatel, raději ukazují na jeden druh občanů. Přitom tehdy při volbách by jim klidně políbili pozadí. Nyní jimi pohrdají a vymýšlejí nové a novější zákony vystupující proti lidským právům. Jak je toto krátkozraké a nechutné. Televize si zvykla dělit občany České republiky na přizpůsobilé a nepřizpůsobilé. Najednou všichni politici používají stejná názvosloví jaké je možné vidět na Primě, Nově nebo jiném televizním kanálu.

Řápková přeci vymýšlí zákony, aby postihla ty nepřizpůsobivé. Je absolutně jednoduché jít a ukázat na určité viníky. Najednou tento velmi vážný problém má být chápaný jako problém Čechů s těmi druhými. A to je špatně. Všichni jsme stejní, všichni jsme Češi. Populističtí politici, aníž by se nějak zamysleli nad celým stavem, aníž by znali původ všech událostí, tak raději plácají své nesmyslné teorie do médií a přilévají tak olej do ohně. Pokud chceme něco řešit, musíme znát původ vzniku. Pokud chceme něco řešit, musíme používat nerepresivních nástrojů, od kterých se Nečasova vláda velmi často distancuje. Politická reprezentace usedla do loďky extremizujících móresů, do kterých jsou vnášeni všichni občané České republiky.

Zakazování pobytu za přestupky je nelidský a protiústavní postup, proti kterému by se měly zvednout hlasy všech lidskoprávních organizací. Česká republika musí zůstat demokratickou a kulturní zemí. Zákony tolik podobající se návrhům poslankyně Řápkové dělají z této země nedemokratickou a nekulturní zemi. Právo a spravedlnost musí bezpodmínečně zvítězit…..