Papež na půlnoční mši částečně poukázal na prožranost Vatikánu

Náboženství samo o sobě není špatné, špatní jsou pouze vykladači znásilněné víry. Upravují původní učení k obrazu svému, až z původní věrouky nezbude vůbec nic. To jsou ti násilníci ve jménu náboženství. Onemocněli, zpychli, zapomněli na původní poslání. Papež ve své půlnoční mši hovořil o nemoci církvi. Na chvilku poukázal na obrovský omyl římskokatolické církve, která si z Boha udělala svou vlastní obchodní značku vynášející miliardy, tuny zlata a nekonečný vliv. Papež jako představitel zaprodaných, nyní kárá a poučuje jiné o náboženském násilí? Křesťanská víra není o nic lepší než víry jiné. Proč se povyšuje, když je jedním z hlavních aktérů světového zla?

Papež by se měl především zamyslet sám nad sebou.  Kolik násilí jeho katolické společenství udělalo. Kolik milionů lidí bylo ve jménu kříže zmasakrováno a utýráno?  Víra z Vatikánu není dílem Božím, je to umělý spolek podobný sektě a jako takový podléhá stejným chybám a touhám lidské mysli mocných a bezcitných, kde lidskost a soucit nemá ani omylem sebemenšího místečka na slunci. Tajné spisy, zatajované skutečnosti, nutnost vytvářet církev podle přání pár nejvýše postavených…….tohle všechno chtěl Bůh? Co je Boží nemělo by být utajované a utvářené k přání pár představitelů tajuplného Vatíkánu.

Lidé se odklánějí od víry? Ne, od víry se nemůže odklonit ten, kdo věří. Lidé se odklánějí od podnikatelského záměru, který je bohatstvím obklopeným papežem po staletí rozšiřován po celém světě. Nepodlehneš obchodní značce, budeš ukřižován a následně zatracen. Proto ve vymyslí peklo a satan, aby se našinec bál před přesyceným farářem dmoucím se nad kouskem dobroučké kachničky. Církev po vatikánském stylu pouze hromadí majetek a kapitál aby byla bohatší a bohatší. Pokaždé jí bylo jedno, kolik je chudých a jestli je získané bohatství zabarvené krví katolíků, protestantů, muslimů nebo Židů.

Lidé jsou stejně jako papežova církev zaplněni sebou samými. Hledí pouze na svůj prospěch aníž by se starali o druhé. To samé také dělá římskokatolická církev. Je zaslepená sama sebou, odmítá přijmout lidskou podstatu, protože člověk není v podnikatelské záměru vytvářeném po celá staletí. Co je přirozené člověku, není přirozené církvi. Opravdu toto všechno chtěl ve svém původním učení Kristus pán? Církev bude raději ústy papeže v rozvojových zemích hájit sex bez kondomu, než aby přiznala, že ochrana je na prvním místě. Církev bude raději odmítat homosexualitu, aby později ukrývala pravdu o homosexualitě mnoha kněží. Víra utvářená papežským klérem je hrou na pokrytectví. To, co je lidské, je najednou postaveno za všechny hranice normality.

Náboženství, a to zejména náboženství monoteistická, jsou služebníky zla. Jsou příčinami válek a násilí, kdy se kříž vnucuje ve jménu hospodářského a kulturního vlivu. Stačí se podívat do historie, ale i v současnosti najdeme spoustu příkladů křesťanského militantismu. Viz. Armáda božího odporu v Ugandě usilující o nastolení křesťanského teokratického státu. Tito lidé ve jménu Boha unášejí lidi, uřezávají jim uši, znásilňují ženy, zabíjejí starce, týrají……to všechno ve jménu Boha. To, co se nyní děje v Ugandě, to se před několika staletími dělo také v Evropě. To, co se děje v Ugandě dnes, to se dělo na Blízkém východě, kdy náboženští fanatici coby křižáci vraždili muslimy a všechny jinověrce se stejnou bestialitou.

Odmítnutí nebo přijmutí Boha neznamená mír nebo válku, protože Bůh nejsou církví pronajaté kostely. Bůh nejsou faráři. Bůh nejsou modlitby, Bůh je mnohem mnohem víc než říká Vatikán. Být pokřtěný, neznamená přijmout Boha. Je to pouze další zkratka, se kterou Vatikán poukazuje na to, kdo je a kdo není katolíkem. Bůh po vzoru Vatikánu představuje obchodní značku a kdo v tuto obchodní značku nevěří, je následně špatným člověkem? Církev by se měla zamyslet sama nad sebou, proč tolik lidí odchází z jejího lůna. Tady je na vině římskokatolická církev, která zklamala a neustále klame.

Svatý stolec nazývá náboženské tmářství v Nigérii a Mali terorismem, přitom to byla také ta církev osmdesátipětiletého papeže, která se stejného terorismu dopouštěla po stovky let. Papež má pravdu v toleranci. Je třeba být tolerantním, je třeba být tolerantním také v otázkách náboženských. Na jedné straně papež hovoří o toleranci, je ale církev tolerantní i v reálném světě?………..