Julian Assange dnes na balkoně ekvádorského velvyslanectví vystoupí s vánočním projevem

Julian Assange v 19 hodin londýnského času vystoupí na balkonu ekvádorského velvyslanectví se svým vánočním projevem. Co bude jeho obsahem? Možná se zakladatel WikiLeaks zmíní o svém plánu kandidovat v roce 2013 na post australského senátora. Možná se rozhodne potvrdit spekulace o přerodu WikiLeaks do nové politické strany. Obsah Assangeova vánočního proslovu je zatím utajovaným tajemstvím, na které se těší nejeden zvědavý novinář. Celý proslov bude nejspíš veden ve vánočním duchu míru a lásky. Lidé jsou pomocí Twitteru zváni pod balkon ekvádorského velvyslanectví v Londýně: “Přineste svíčky a přijďte si vychutnat svařené víno!”. 

Proslov se tak možná přemění v malý předvánoční happening svobody, tolerance a nenásilí. Julian Assange je celosvětovou ikonou toho, co se stane, pokud budete hlásat do světa pravdu o celosvětovém dění. Spojené státy americké se dopouštějí válečných zločinů, vyrábějí umělý terorismus, mučí a unášejí nevinné. To všechno mělo zůstat skryté pod pokličkou velvyslaneckých depeší. Přišel mladý Australan a začal veřejnost  seznamovat s americkými tajnými plány a skutky nemajícími nic společného s demokracií a svobodným světem. Hájit pravdu a dožadovat se pravdy je tedy trestným činem, kvůli kterému americká administrativa po mnoho měsíců usiluje o Assangeův přesun na americký kontinent.

Měsíce trvající skrývání na velvyslanectví dopomohlo tvůrci celosvětové sítě WikiLeaks k uvažování nad možnou politickou kariérou. Začátkem jara příštího roku probíhají v Austrálii federální volby do senátu. Těchto voleb se chce Julian Assange zúčastnit jako předseda nově vzniklé politické strany WikiLeaks.Tato nová strana by podle posledních průzkumů dostala v Austrálii velkou podporu. Slova chvály vzhledem k budoucí politické straně projevily také populární osobnosti z  australské politické a kulturní smetánky. Potenciální podpora je krásná věc, ale jak chce vést mladý Julian náležitou senátorskou volební kampaň, když nemůže opustit budovu ekvádorského velvyslanectví v Londýně?

Assange si slibuje založením nové politické strany především zastavení stíhání WikiLeaks ze strany amerických tajných služeb. Ty zatím provádějí výzvědnou a záškodnickou činnost mající za cíl narušení celkového chodu WikiLeaks. Pokud bude existovat WikiLeaks jako jeden z hlavních oponentů nezákonných jednání americké administrativy, je podle Assangeho více pravděpodobné, že se svými útoky Amerika vůči WiiLeaks ustane. Assange tvrdí, že je schopen se zaregistrovat jako volič v zámoří v Novém Jižním Walesu a Victorii. Dodal, že“strategické rozhodnutí” bude určit, které stát si vybere pro svou senátorskou kampaň.

Velkým pomocníkem při zakládání nové politické strany by mohl být Assangeho otec, který by mohl být synovou prodlouženou rukou. K žaložení strany bude třeba podle australských zákonů minimálně 500 členů. V Austrálii by nemohla vznikat účelová sdružení o pěti členech, jakým je například peakovské sdružení LIDEM. Cílem politické strany WikiLeaks by bylo šíření otevřené vládní politiky vůči občanům, což by mohlo pro Australany představovat celkem lákavý volební program. Assange říká, že strana bude bojovat proti rostoucím útokům na soukromí jednotlivců.

Britská policie každý den hlídkuje přede dveřmi ekvádorského velvyslanectví v Londýně. Legitimuje každého, kdo do budovy vstoupí i vystoupí. Assange na velvyslanectví tráví celý půlrok. Jak sám dodává, je komfort ambasády mnohem lepší než nějaká samotka ve švédském nebo americkém vězení. Julian Assange během svého pobytu na ekvádorském velvyslanectví ztratil na váze a nedávno prodělal lehčí plicní infekci. Být zavřený v jedné budově, obávat se z únosu, kterého by se americké nebo britské orgány bez problému dopustily….to jistě představuje jistý psychický nátlak na duševní rovnováhu. Přesto všechno Julian Assange podle svědectví jeho blízkých spolupracovníků snáší celou situaci dobře.

Mocní tohoto světa nyní ovládají pomocí odposlechů internet, kontrolují velká datová skladiště, monitorují mezinárodní optická vedení. Myslí si, že fyzicky ovládají říši našich myšlenek. Myslí si, že komunikace všech po celém světě je moderována ku prospěchu světových velmocí.  Až přišel jeden Australan a ukázal, že se tito (ne)mocní obrovsky mýlí. Stále existují i v tak kontrolovaném světě kanály a cesty k ochraně svobody a pravdy. Za pravdu, za uplatnění práva být informován je nyní Julian Assange stíhaný Amerikou, která využívá svého vlivu na anglické i švédské straně, kde je veden pravděpodobně vymyšlený proces znásilnění dvou žen.

Dnes večer v šest hodin českého času vystoupí Assange a sdělí světu své poselství. Ať bude jakékoli, svoboda a demokracie nikdy nesmějí prohrát. Julian Assange není pouhým jedince,. Není spiklencem osobního boje. Je to jeden z mnoha bojovníků za svobodu tohoto světa. Proto nikdy nesmí být umlčený.