Ztohoven upozornila originálním způsobem na neochotu politiků komunikovat s voliči

Hlas lidu, hlas boží? Možná tímto rčením se řídila Akce Ztohoven, když na výstavě “Kartografie naděje: Příběhy sociální změny”  v galerii Dox zveřejnila telefonní čísla českých politiků. Od pátku tak lidé mohou sledovat zveřejněné kontakty jak na samotné výstavě, tak na internetu. Český Twitter je zaplavený fotografií pověstné tabulky se zasedacím pořádkem Poslanecké sněmovny. Vedle jména politika je uvedena politická příslušnost společně se soukromým mobilním číslem každého ze zástupců lidu. Akce Ztohoven se pokaždé pohybují na hraně legálnosti. Zveřejňování soukromých telefonních čísel je jistým zásahem do soukromí. českých politiků  Na druhou stranu, je to celkem povedená akce poukazující na neochotu politiků hovořit se svými voliči. 

Ten mluvící tvor s volebními lístky zajímá politickou reprezentaci jenom v období voleb, kdy se politici mění ve vypravěče pohádkových příběhu. Inu, podívejte se na levici, co předvádí. Cítí svou příležitost, a tak slibuje nemožné. To samé se děje u prezidentských kandidátů, kteří si hrají na předsedy vlád s neomezenou pravomocí. Jakmile skončí volby, veškeré styky a vztahy s voliči skončí. Jejich místečka zastanou lobbisté a vedení partaje. Obyčejný volič se přemění ve švába, v nadbytečného tvora  ubírajícího kousíček z politikova krajíce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobné kontroverzní akce svérázným způsobem poukazují na chybějící prvek každé demokratické společnosti. Telefon visící na šňůrce před tabulí s telefonními čísly vyzýval k zasílání smsek. Ústřední místo v prostředku tabule zaujímá  prezident České republiky Václav Klaus. Pokud politici odmítají hovořit se svými občany, je tu Akce Ztohoven, která pouze zveřejnila další přímější kontakt na veřejné činitele. Celou záležitostí se zabývá Policie České republiky, která prověřuje, zda nedošlo k porušení zákona. Jenže o jaké porušení zákona by mělo jít? Poslanci a ministři jsou veřejné osoby, navíc placené z veřejných financí, a tak musí snést určité narušení soukromí.

Jiné je to ovšem u jednotlivých pisatelů, kteří se neudrželi a v smskách se chovali jako Kromaňonci. Vyhrožovali smrtí, násilím a dalšími kriminálními delikty. Inu, je opravdu hlas lidu, hlas boží? Návštěvníci galerie, uživatelé internetu a sociálních sítí pouze projevili svůj názor na politiku zástupců lidu. Se zvyšujícím se společenským napětím také stoupá radikalismus a nesmyslná, nic neřešící slova. Občané si uleví, sdělí politikovi co si myslí, ale ve výsledku sami ze sebe udělají sprosťáky a neslušná individua. Pokud někde budou zveřejněna telefonní čísla politiků, je více než pravděpodobné, že na tato telefonní čísla budou volat a psát především lidé s extrémními názory.

Za sklizeň extrémních nadávek si politik může svým způsobem sám. Český politik není zvyklý přijímat kritiku. Není zvyklý hovořit i s nesouhlasnými komentáři. Podívejme se například na senátora Škromacha, který každý nesouhlasný názor na své facebookové zdi zablokuje. Nedávno dokonce o jednom občanovi v HydeParku prohlásil, že divák “jenom plácá nesmysly” Už to je projev politické arogance vyvolávající kontroverzní akce podobné těm ze Ztohoven.

Politici si zvykli na postavení nadlidí, kteří nejsou ani omylem ochotni diskutovat s voliči. Kontakty na politika, včetně kontaktů na prezidenta republiky by měly být veřejné. Ano, politici by se zveřejněnými kontakty vystavovali různým Kromaňoncům všanc, na druhou stranu by mohli veřejně každému občanovi sdělit, proč tak či onak jednali. Politici nemají morálku Zvykli si na ustálenou mantru volebního zúčtování, kroužkování a nedání voličských hlasů. Průběžné ohlasy na politikovu činnost jsou, jak se zdá, nevítanou novinkou. Samozřejmě, extrémismus, násilí a vyzývání k osobní likvidaci……to všechno je projev totální idiocie, se kterou nemůže souhlasit žádný soudně přemýšlející člověk. Bohužel, i takové jsou názory a politik musí být připraven čelit i takovým idiotským projevům některých jedinců.

Telefony prezidenta či ministra vnitra nepodléhají zákonu o ochraně utajovaných informací. Z toho důvodu není trestné zveřejnění takových informací. Případ zveřejněných telefonních čísel nevypovídá jen o morálce politiků. Hovoří také o morálce nás samotných. Pokud někdo napíše výhružnou smsku, má poté stejně hloupou morálku dovolující svému svědomí někomu přát to nejhorší. Lidé by měli být především soudní. Pokud chtějí od politiků více morálky, měli by také sami jít příkladem s morálním jednáním. Kritizujete-li  někoho za jeho chyby, nesmíte se chovat stejným způsobem jako váš objekt kritiky.

Bohužel někteří nemorální lidé přispěli nemorálními smskami svým nemorálním politikům.