Po dnešku o sympatiích mezi klerofašistou Semínem a modrým Hradem nikdo nepochybuje

Klerofašista Semín se navezl do bývalého prezidenta Václava Havla. Přední představitel nenávisti a katolického extrémismu si dovoluje umravňovat člověka, ke kterému jeho nenávist nesahá ani po kotníky? Hradní miláček se probudil a po vzoru svých kolegů přispěl svou nevtipnou troškou do cirkusu dění. Organizované spiknutí nepřátel svobody se koná hlavně na Hradě. Na tom Hradě, ze kterého dnes zazněla slova plná úcty k protinacistickým demonstrantům. Těm demonstrantům, kteří kdysi stáli proti stejným hodnotám, které pan prezident tak čile vítá na Hradě plném necností. 

Necnosti ve formě katolického extrémismu  představuje především tolik médii samozvaný konzervativec Semín. Po jednom pochodu z Klausem po boku se z extrémisty stává regulérní konzervativec nemající s klerofašismem a nenávistí ke všemu židovskému pranic společného.. Milovník protilidských ideologií prošel mediální koupelí pravicových médií, které si nedovolí kohokoli v blízkosti Hradu nazvat extrémistou, fašistou nebo neonacistou. Hromadně jsou proto všichni vyvrhelové politického světa považováni za konzervativce. Klausovi konzervativci jsou ochránci demokracie, zatímco ti, co bojují za lidská práva a otevřenost české společnosti budou považováni za něco exotického, snad do modrého světa nepřijatelného.

Antikrista Semín řadí ostatní mezi antikristy? Fanatik tolik podobný jezuitskému Koniášovi, který by nejradši všechny bezvěrce upálil na hranicích, nyní hovoří o ostatních, mnohem lepších lidech jako o antikristech? Je to především Semín, který se rozhodl zpronevěřit Krista ve jménu své nenávisti tolik projevované v jeho trapných fanatismem proslazených skupinek bezvěrců. Semín se skrývá za katolickou víru, aby mohl prosazovat svůj extrémismus. Projevuje stejné snažení, jako fanatici z Al-kájdy nebo Al-šabáb. Katolický extrémismus jen díky přátelství s prezidentem republiky získává regulérnost. Není tohle všechno tak trochu divné?

Zatímco Petr Hájek umírá v sametu, vydává Semín za akci D. O. S. T. manifest dokazující extrémní nesnášenlivost se vším a nad vším.  Snad náhoda tomu chtěla, aby se dva extrémisté, dva podivíni ve službách Hradu setkali ve stejném divadle Ta Fantastika. Hájek tam za halasného posměchu předčítá úryvky o Smrti v sametu, zatímco Semín ve stejném divadle pronese několik slov ke stoupencům klerofašistického spolku hlupáků.

Jedná se snad o nějakou náhodu? No jak říká sám Hájek, náhody neexistují, a tak nikdo nemůže pochybovat o přátelství mezi klerofašisty a Pražským hradem. Ne náhodou kdysi Klaus zdravil po svém emisarovi během poradního sezení tolik Hradu neznámého Semína. 17. listopad je dnem oficiálního sblížení mezi Hradem a extrémními klerofašisty. Zatímco si jedni šaškové demonstrují na Václavském náměstí, další šaškové blbnou v divadle Ta Fantastika. Nejdřív Hájek a potom Semín. Je to také Hájek, kdo podpořil ve své knize klerofašisty prohlašovaný manifest.

V zázračný den 17. listopadu ztrácí aureolu neznáma tolik odporované společenství Hradu a extrémních názorů. Náckovské hříčky Práva a Spravedlnosti zakotvené v Semínově spolku nalézají přímé sympatie v nejvyšších místech české politiky. Zeman, Okamura, Sobotka….tito všichni prezidentští kandidáti plně vyhovují nastolenému hradnímu nacionalismu. Všichni tři prezidentští kandidáti jsou schopni, tak jako Klaus, vykoupat českou státnost dostatečně hnědým nánosem.

Semínovské pánbíčkářství se 17 listopadu projevilo zcela otevřeně jako extrémismus nejvyššího zrna. Po dnešku už nemá nikdo žádné pochybnosti o hradním napojení mezi ultranacionálními extrémisty.