Odmítnutím sKaret se vystavujete zamezení přístupu k vašim dávkám

Neexistuje žádný zákon, který by zdravotně postiženým nařizoval používání sKaret. Přesto si Ministerstvo práce a sociálních věcí vytvořilo svůj vlastní výklad práva, pomocí kterého chce všem lidem s handicapem vnutit “zázračný” produkt České spořitelny. Právníci Národní rady osob se zdravotním postižením říkají: “nemusíte přijímat novou sKartu, přesto dávky dostanete”. Ale jaká je praktická zkušenost s nevybráním sKarty a následným vyplácením sociálních dávek?

Vedoucí právního odboru Kanceláře veřejného ochránce práv, JUDr. Kateřina Valchová má na problematiku sKaret podobný, prakticky stejný názor, jako NRZP. Z logiky věci, pokud neexistuje zákon, který by nařizoval používání sKaret, potom zde existuje její logická dobrovolnost. Tato dobrovolnost musí být zachována i v případě  TP, ZTP nebo ZTP/P karet. Pokud obdržíte dopis s výzvou k vyzvednutí sKarty a máte průkazku TP, ZTP nebo ZTP/P s platností do 31.12.2015, nemusíte si sKartu vyzvedávat a sociální dávky byste z teoretického hlediska měli dostávat dál tak jak jste zvyklí.  V případě neplatné průkazky teoreticky nemusíte žádnou sKartu vlastnit a stát je povinen vystavit novou papírovou průkazku zatavenou do laminovací fólie.

Je tu vyhláška  č. 203/2012 Sb., která obsahuje papírové průkazky, jako jednu z možných variant průkazů pro zdravotně postižené. Ministerstvo práce a sociálních věcí nebylo schopné vydávat sKarty ihned začátkem roku 2012, a tak vytvořilo vyhlášku, která umožňovala zdravotně postiženým vydávat nadále karty papírové. Platnost této vyhlášky končí 31.12.2012. Tedy minimálně do konce tohoto roku by všichni zdravotně postižení měli mít nárok na papírovou, nikoli plastovou formu průkazů TP, ZTP nebo ZTP/P.

O těchto skutečnostech odmítnutí sKaret informuje také Národní rada osob se zdravotním postižením přímo na jejich webových stránkách.  Jenže, jak je to ve skutečnosti? Teoreticky sKartu přijímat nemusíte a podporuje vás v tom dočasná vyhláška. O dávky skutečně z formálního hlediska nepřijdete, ty vám budou vypláceny nadále. Budou vršit na technickém účtu sKarty, jenom vy bez toho plastového nesmyslu nebudete mít k dávkám přístup. Je tady formální a praktický důsledek vašeho jednání. Z formálního důsledku se nic neděje. Stát vám vyplácí dávky nadále v plné výši, tak jak jste byli zvyklí před výzvou k vyzvednutí sKarty.

Tu jste odmítli a máte na to plný nárok, jenomže odmítnutím jste ztratili přístupový bod k penězům na virtuálním účtu vaší nevyzvednuté sKarty. Je tady docela složitý právní oříšek, který pravděpodobné rozlouskne první žaloba zdravotně postiženého občana na stát kvůli diskriminačnímu jednání, kterým se Ministerstvo práce a sociálních věcí dopouští na odmítačích nové sKarty. První rozsudek, přikazující přístup k technickému účtu bez nutnosti vlastnit sKartu, tak vyvolá velkou revoluci. Ministerstvo by tak konečně začalo respektovat zákony a nikoli jen své vlastní výklady zákonů.

Jedna teorie sem, jedna teorie tam……ale co bude dělat běžný zdravotně postižený občan? Vláda rapidně snižuje sociální dávky, rapidně snižuje podporu poskytovanou osobám se zdravotním postižením. Tito lidé žijí velmi často z koruny na korunu a nemůžou čekat na to, až dostanou dávky. Účty, léčba a spoustu dalších věcí nepočká. Zdravotně postižení nejsou bohatí a nemohou žít z našetřených zásob do doby než případný soud rozhodne. Soudí klání v České republice trvají týdny, měsíce a často i roky. Handicapovaní spoluobčané nemůžou čekat tak dlouho.  NRZP na svých stránkách radí:” Doporučuji Vám proto, abyste Úřadu práce odepsali v tomto smyslu: „Vzhledem k tomu, že žádný zákon mi neukládá povinnost převzít sKartu a ani Vám neumožňuje zastavit výplatu dávek, které pobírám, Kartu sociálních systémů nechci a trvám na tom, abyste mi dávky, které pobírám, posílali stejným způsobem jako dosud.

Zdravotně postižený tedy podle rady NRZP napíše dopis a co se bude dít dál? Zachová se Úřad práce podle ministerstvem vypracovaného manuálu, nebo dá na platné zákony? Úřad práce skutečně nezataví výplatu dávek, tato výplata bude probíhat na technický účet. Úřad práce se v praxi musí řídit nařízeními ministerstva a také se musí řídit jeho právními výklady. Pokud sKartu odmítnete převzít z jiných než objektivních důvodů, zahájí s vámi Úřad práce správní řízení.

Náměstek generálního úřadu práce Martin Žďárský řekl 31.8.2012 o odmítnutí sKarty pro ČTK toto: ” úřady práce nyní rozesílají potřebným dopisy, kdy a kam si mají sKartu přijít vyzvednout. Pokud lidé zhruba do tří týdnů nezareagují, dostanou doporučený dopis. Když se list úředníkům vrátí, začnou s prošetřováním. Pokud by člověk nechtěl kartu převzít, protože ji třeba kvůli postižení nemůže používat, bude dávky podle čerpat jinak. Pokud důvod pro nepřevzetí karty bude pouze subjektivní, nějaké obavy, musíme zahájit řízení z moci úřední o takzvaném pozastavení výplaty dávky. Ta stále přináleží, my ale nemáme legitimní cestu, jak ji poskytnout. Klient by mohl o peníze přijít po tříleté promlčecí lhůtě, tedy po pozastavení výplat po tři roky. Žádná pokuta mu ale jinak nehrozí.

Je vysoce pravděpodobné, že úřady práce budou na podobné dopisy reagovat laxně a odpoví, že v případě nepřevzetí sKarty nebudete mít přístup k dávkám na sKartě. Jediná možnost je potom využití soudů, které jsou kromě ministerstva práce a sociálních věcí , oprávněné nařídit výplatu i bez sKarty.

Podobný názor na nepřevzetí  sKaret má také Česká spořitelna: “sKartu lidé nemohou odmítnout, odřízli by si tak možnost získat sociální dávky.”

Dokud ministerstvo nezmění svůj pohled na věc s odmítnutím sKarty, budou všichni uživatelé sociálního systému nuceni tyto karty používat, protože soud znamená několik týdnů,měsíců nebo let bez vyplacených dávek. To, že dávky chodí na technický účet, to je pro obyčejného zdravotně postiženého k ničemu. Důležité je, kdy si osoba se zdravotním postižením vyzvedla peníze a kdy je mohla používat ke svému  k účelu, pro které byly dávky vytvořeny.

SDÍLET