Česká spořitelna se v případě sKaret chová jako sup nad hnijící mrtvolkou

O čem byla dnešní schůzka pana Krásy s ministryní práce a sociálních věcí? Byla především o teoriích, o nárocích, které nechce ministerstvo respektovat. Zákony, ty stohy paragrafů se dají vykládat různým způsobem. Žádný zákon v republice nepřikazuje handicapovaným využívání sKaret, přesto je jejich používání státem vynucované. Na jedné straně jsou tady zdravotně postižení závislí na každé koruně a na druhé jsou politici. Je tu také Česká spořitelna a řada dalších obchodních partnerů, které generální ředitel České spořitelny hodlá najmout k umožnění”nadstandardních” služeb. Svobodná volba výplaty a takzvaná dobrovolnost sKaret jako platebního prostředku, je dalším krokem k dalším příjmů tak “chudé” organizace, jakou je Česká spořitelna. Zatímco Nečas ideologicky pohřbívá povinnost sKaret, je tu smlouva a z ní vycházející povinnosti státu.

Zdravotně postižený může se zájmem sledovat jednotlivá politická jednání. Může se zamyslet nad jednotlivými zákony a může si říkat jak politici jednají podivně. To je asi tak všechno, co může zdravotně postižený dělat. Dokud tady nebude nález Ústavního nebo Správního soudu, může si každý občan vymýšlet různé způsoby odmítání vnucované sKarty. Zdravotně postižení nejsou v České republice na tak vysoké finanční nezávislosti, aby si mohli dovolit být bez peněz po dobu několika měsíců či týdnů. Tady existují složenky, tady existují nároky organizací či jedinců poskytujících péči zdravotně postiženým. Nikdo jiný tyto finanční závazky neuhradí.

Národní rada osob se zdravotním postižením radí posílat Úřadu práce dopisem odpověď na jejich výzvu k vyzvednutí sKarty. No, je tu jedna podstatná maličkost. Pokud poslechnete rady pana Krásy nebo obhájce práv pana Varvařovského, potom můžete být bez sociálních dávek. Ano, využili jste své volby, ale zároveň jste se odstřihli od sociálních dávek. Ano, můžete se soudit, ale v jakém stavu jsou soudy v České republice? Prvotní potřeba zdravotně postiženého nebo rodiny osoby se zdravotním postižením, je pokrytí potřeb nemocného člověka.

Z rozhodnutí smlouvy se najednou základní právo volby stává nadstandardní službou. Opět opakuji, že neexistuje žádný zákon, který by komukoli nařizoval využívání sKaret. Zároveň neexistuje zákon, který by zakazoval výplatu dávek v hotovosti nebo na složenku. Přesto všechno si Česká spořitelna tak jako hladový sup našla další krok k ziskům. Prohlásí základní volbu za nadstandard, protože Drábek a jeho lidé v kontraktu nasmlouvali jiné podmínky, ve kterých je jedinou možností využívání sKaret k výplatě sociálních dávek. Je snad smlouva víc než zákon?

Nová ministryně práce a sociáích věcí hovoří o vstřícnost  České spořitelny a jejím konstrutivním přístupe……no, proč by Česká spořitelna nebyla vstřícná, když cítí další možnou cestu k výdělku? Zdravotně postižení, všichni kdo využívají sociální systém, ti všichni budou dalšími obětními beránky na stole byznysu. Poslanci z ČSSD a celá parlamentní politika dávno o chybách sKaret vědí. Celou dobu mlčí. Až nyní, podobně jako Česká spořitelna, ucítila největší levicová strana svou šanci ve světě volebních hlasů. Prozatím na ministerstvu  probíhají analýzy, které by měly být hotovy v polovině příštího týdne a na základě nich by se mělo dále postupovat. Čeká snad někdo v zázrak?

Je vysoce pravděpodobné, že sKarty zůstanou zdravotně postiženým jako identifikátor a vydávání papírových průkazek bude pasé zaniklé spolu s vyhláškou č. 203/2012 Sb. Ministerstvo říká, že potřebuje čas a nechce vyvolávat chaos. Je v nevyvolávání chaosu také snaha připravit půdu pro další byznys? sKarty budou nadále povinné, jenom jejich využívání v obchodech bude dobrovolné. To nejspíš bude celkový výsledek všech analýz. Systém sKaret omezuje svobodu a nařizuje všem lidem povinnosti, které žádný zákon nepřikazuje. Stát najednou svěří soukromému subjektu to, co by měl sám obhospodařovat. S sKartami zde dochází k privatizaci demokracie. Co se stane příště? Zruší se policie a bude policejní činnost vykonávat jedna jediná soukromá agentura?

sKarty, to je záležitost týkající se celé naší demokracie. Nejedná se jenom o postižené, ale o celou společnost. Česká spořitelna se v případě sKaret chová jako sup nad hnijící mrtvolkou. Nacházíme se v okamžiku, kdy se právo soukromé střetává s právem veřejným. Je snad tohle ta slavná nečasovská demokracie?