Adoptujte školu v Gaze

Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě(UNRWA) vytvořil dobročinný program, pomocí kterého mohou lidé z celého světa pomáhat palestinským dětem k cestě za vzděláním. Izrael svou nenávistnou politikou apartheidu, neustálými válečnými útoky a následnými ohrožováními holé lidské existence znemožňuje palestinským dětem jakékoli vzdělávání. Mnoho škol je díky náletům izraelských helikoptér a stíhaček v doslova dezolátním stavu. Izrael tak mnohdy porušuje mezinárodní právo a bombarduje také školy pod správou Spojených národů.  Vedle válečného ničení je v Gaze katastrofální nedostatek stavebního materiálu i na obyčejnou údržbu těžce zkoušených budov. 

Děti v Gaze nevědí co je to bezstarostné dětství. Malé dětské životy se tak dennodenně setkávají s extrémní chudobou. Mnoho dětí kvůli izraelským útokům musí přežívat na ulici. Jaké právo dalo lidem někoho zabíjet? Palestinské děti žijí v permanentním strachu z nočního přepadení izraelskými vojáky. Už jako malí jsou nuceni sledovat to, co děti v Evropě vidí jen ve válečných filmech. Nějaké rozježděné tělo od projíždějícího tanku, lidé s utrženými končetinami, umírající bratr, matka, otec odvlečený izraelskými vojáky….to všechno vyvolává v palestinských dětech velmi silné psychické následky. Palestinské děti proto trpí nejrůznějšími nočními můrami, mnohem častěji trpí pomočováním, neurózou, depresemi a mnoha dalšími duševními potížemi způsobenými neštěstím na palestinských ulicích.

Naprosté přelidnění, ekonomická blokáda a nefunkční kanalizace, to všechno ohrožuje všechny obyvatele Gazy.  Nejvíce jsou těmito podmínkami sužované děti. Vypracovaná zpráva popisující neblahý vliv izraelské blokády na palestinské děti, upozorňuje na to, že izraelská blokáda Gazy prováděná od roku 2007 zabraňuje palestinské rodině produkovat nebo získávat výživné potraviny a znemožňuje jim přístup k nekontaminované pitné vodě.

Vedle nedostupnosti škol a následného nedostatku vzdělávání jsou děti díky blokádě sužováni velmi vážnými nemocemi majícími za následek jejich úmrtí. 10 % palestinských dětí ve věku do 5 let má díky dlouhodobé podvýživě zakrnělý růst. Chudokrevnost z nedostatku železa postihuje 58,6 procenta školou povinných dětí. Vysokou chudokrevností trpí dokonce děti ve věku od devíti do dvanácti měsíců věku, to číslo se pohybuje kolem 68,1 procenta dětí,  36,8 procent těhotných matek trpí taktéž chudokrevností.

Situace v Gaze je velmi vážná. Dokládá to také zpráva OSN, která upozorňuje na stále zhoršující se životní podmínky , které se vinou rasově pojaté politiky okupanta stále zhoršují. Na serveru hrebenar.eu byla tato zpráva dopodrobna probrána v následujícím článku: Pokud Izrael nezmění svou politiku, bude Gaza do roku 2020 neobyvatelnou

Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě si je vědom vážnosti celé situace, a proto vytvořil program adopce škol jako podporu vzdělávání palestinských dětí v Gaze. Dárci mohou financovat  školu v Gaze po předem stanovenou dobu, obvykle se bude jednat o jeden rok. Poskytované dary budou pomáhat dětem a zaměstnancům školy k odstranění fyzické i psychické deprivace způsobené násilím a izolací vyvolanou ekonomickou blokádou Gazy.

Nový humanitární program OSN se bude také zabývat odstraněním následků třítýdenní vojenské ofenzívy z prosince 2008 a ledna 2009, ve světě známé jako akce Lité olovo. Během  nehumánního, mezinárodními organizacemi odsouzeného útoku došlo k totálnímu zničeni infrastruktury v Gaze, která díky izraelské blokádě nebyla doposud opravena. Do programu “Adoptuj školu v Gaze” se může zapojit každá vláda, instituce, nevládní organizace, jednotlivec nebo jakákoli jiná organizace. Zájemci o pomoc palestinským dětem adoptují celé školské zařízení a pomocí jejich darů budou financovány provozní náklady školy, včetně nákupu učebnic, počítačů, úhrady platu učitelů a nákladů souvisejících s dodávkou elektřiny a topení ve školách.

Výše jednoho daru je předem stanovena na částku mezi 600 000 – 2 miliony amerických dolarů. Tolik totiž činí roční náklady související s provozem školského zařízení v Gaze. Každá škola bude mít stanovenou výši ročních nákladů pohybujících se v vedeném rozmezí. Průměrná škola slouží několika stovkám palestinských žáků. Do ročních nákladů je započten nákup školního nábytku, uniforem, sešitů, školních aktovek, platy učitelů, pořízení učebnic, nákup učebnic, stavební náklady spojené s údržbou budov, nálady na pořízení a provoz elektrických generátorů, náklady na vytápění, nálady na přípravu obědů a stravy pro studenty a řada dalších nákladů nezbytných pro chod školy.

Generátory jsou pro podporované školy naprostou nezbytností. V Gaze je totiž  absolutní nedostatek elektřiny. Ta funguje pouze několik hodin denně. Zdejší elektrárna má výkon 140 megawattů. V současnosti je tato elektrárna schopna dosáhnout sotva polovičního výkonu, na který jí chybí pohonné hmoty. Gaza je doposud napojena na izraelskou elektrickou síť, která dodává do okupované oblasti záměrně málo elektrického proudu. Izrael tak porušuje mezinárodní právo a porušuje také povinnosti okupanta, které by měla země Davidovy hvězdy plnit.

63 % obyvatel v Gaze se potýká s nedostatkem potravin. Více než 221 000 dětí je proto závislých na školním výživovém programu. Školní kuchyně tak představuje jediný pravidelný přístup ke stravě. Často rodiče nemají co jíst, ale děti se díky škole(pokud škola funguje a pokud má finance) dostatečně najedí.  Školní kuchyň podporovaná z humanitárního programu “Adoptuj školu v Gaze” představuje velmi důležitou složku denního života palestinských dětí. Není-li jídlo ve škole, jsou děti hladové a trpí podvýživou.

Situace ve školství je velmi vážná. Podle zprávy OSN bude třeba v Gaze do roku 2020 vystavět na 440 škol. Lidé v Gaze jsou poměrně dobře vzdělaní, míra gramotnosti zde v roce 2011 představovala  96% (93% u žen a 98% u mužů). Tolik hovoří oficiální informace. Ve skutečnosti je míra gramotnosti ještě mnohem nižší. Děti mají problémy s výběry škol. Pokud vystudují, mají posléze potíže se získáním práce. Do roku 2020 se každým rokem zvýší počet školou povinných dětí o rovných 14 000. S tím si současný vzdělávací systém v Gaze bez pomoci neporadí. Již v současnosti v Gaze chybí na 250 škol. Stavby škol jsou problematické, protože izraelské úřady na okupovaných územích stoply povolení ke stavbám. Od roku 1967 je postavení prakticky každé stavby nelegální.

Humanitární program “Adoptuj školu v Gaze” je řešením, které může zlepšit přístup části palestinských dětí v Gaze ke vzdělání. Bohužel zatím není vyřešen problém se stavbou nových velmi potřebných škol sloužících  ke vzdělání rostoucí populace v Gaze.