Senátorská novela pomůže zdravotně postiženým?

Po půl roce se levice probudila, aby zahájila jednoduché hry před lidmi. Najednou je Štech coby šéf Senátu zastávat zdravotně postižené a důchodce. Celou dobu byli politici zticha. Dnes v Otázkách Václava Moravce předseda Senátu uvedl alespoň, že ČSSD je pro kartové řešení, které chce tato strana zachovat. To je jeden z posunů, ke kterému se ČSSD odhodlala. Ještě aby tato strana přiznala souhlasný tón pana Škromacha s kartičkami pana ministra Drábka. Smlouva na sKarty je vytvářena podle potřeb banky. Stát, bude-li to potřeba, může jakoukoli službu, na kterou si vzpomene kdykoli na sKartách zpoplatnit. Je to uvedeno v jednom z bodů smlouvy mezi Českou spořitelnou a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Po volebním kolapsu se dokonce i vládní ODS chystá k revizi skaret. Měla by být podle Drábka z TOP09 podpořena její dobrovolnost. Pro koho bude ona dobrovolnost dostupná? Pro zdravotně postižené je dobrovolnost sKaret pouze v tom případě, pokud handicapovaní nebudou muset předražený projekt rozpočtově nezodpovědné vlády používat jako platební prostředek. Papírově podle upravených paragrafů pravděpodobně nebudou muset handicapovaní používat novou kartičku jako kreditku. Ale to nemusejí ani podle současné legislativy. Handicapovaní si mohou nechat zasílat peníze na svůj bankovní účet. Tato možnost je zatím pro jeden převod v měsíci zdarma.

Vláda garantuje slovy současného ministra segment služeb na skartě jako služby bez poplatků. Ale to je garance pouze ministra Drábka. Co když jiný ministr a jiná vláda zpoplatní to, co je dnes takzvaně zdarma? Smlouva to povoluje, nic by tedy nebylo proti zákonu. Na sKartách je vidět politický populismus, ve kterém se zájem politických stran vytváří podle zájmů strany samotné. Dokud nic nenahrávalo stranickým plánům, byla to strana, která kašlala půl roku na zdravotně postižené.

Pan Škromach se nestaral o to, jestli budou bankomaty dostupné také vozíčkářům nebo nevidomým. Pouze ho zajímalo, jestli je dostatečný počet bankomatů. Česká spořitelna nyní na základě mediálního tlaku vytváří jakousi studii, ve které chce vypracovat plán bezbariérovosti bankomatů tohoto bankovního ústavu. ČSSD se populisticky v Senátu snaží zrušit sKarty, i když toto zrušení není možné, nebo je přinejmenším velmi problematické. Je problematické zejména pro státní kasu, protože zrušením smlouvy na sKarty se také Česká republika vystavuje nebezpečí arbitráží u mezinárodních soudů.

Česká strana sociálně demokratická v médiích opět hovoří demagogicky. Štech hovoří o senátorské snaze na zrušení sKaret, přitom o zrušení jako takové se ani omylem nejedná. Jde jen o to, že by sKarty byly podle senátorského návrhu povinné jen pro dávky v hmotné nouzi. Takže sKarty budou existovat i po případném přijetí senátorské novely. Tato novela počítá se zachováním složenkové i hotovostní výplaty. Národní rada osob se zdravotním postižením se obrátila k soudu kvůli předběžnému opatření zastavujícího vydávání skaret do doby projednání senátorské novely. Tato žádost byla ale soudem odmítnuta a sKarty se vydávají dále svým obvyklým tempem.

V čem je sociálně demokratická novela revoluční? Poslankyně Kohoutová za ODS nedávno hovořila o zmírněních sKaret. Modrá stranička šlapající dokonce po vlastních nařízeních dostala po volbách strach. Kvůli volebním čísílkům a následným finančním refundacím za obdržené hlasy tak uvažují Nečasovi lidé nad změkčením některých částí týkajících se sKaret. Opravdu chce ČSSD zrušit v novele skarty? Novelu jsem zatím nečetl, ale z informací obsažených v médiích vyplývá že ČSSD chce pouze rušit platební funkce, nikoli karty jako takové.

sKarty rušit nejdou, protože by tím ten, kdo by zrušil vydávání sKaret spáchal trestný čin. Jinými slovy, sKarty se vydávat budou dále, jen na ně nebude platební funkce. Veškeré body ze smlouvy budou nadále platné. Tedy i po senátorské úpravě může vláda kdykoli cokoli na sKartě zpoplatnit. Senátorská novela bude projednávána v Poslanecké sněmovně a poslanci budou uvažovat o tom, jestli návrhy obsažené v novele odsouhlasit, či nikoli. Názor senátorů je téměř totožný s názory v Poslanecké sněmovně. Je proto velmi pravděpodoné, že by taková novela prošla. Nová ministryně, která byla kdysi sama vyšetřována policií, nyní hodlá zahájit novou diskusi, ke které bude přizvána zcela jistě levice spolu se sociálními partnery(organizacemi zdravotně postižených, odborů a dalších…). Je možné, že senátorská iniciativa urychlí jednání nad možnými změnami paragrafů.

O protiústavnosti vládních řešení ve věci sKaret, se hovoří již od začátku projednávání celé legislativy napojené na tuto problematiku. O protiústavnosti hovoří jednotliví aktivisté, politici a odbory však o možné protiústavnosti mlčí a ozývají se až nyní. Žijeme v divném státě, ve kterém opozici nevadí protiústavní zákony, Žijeme ve světě, ve kterém stát po předlouhou dobu protiústavně řešil záležitost kolem zdravotně postižených. Vyhláška 182/1992 Sb.  kterou se prováděl zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, sama o sobě byla protiústavní. Vyhláška jako taková smí být jen prováděcím předpisem k zákonu. Vyhláška samotná nesmí nařizovat, což vyhláška 182/1991 Sb. dělala. Jinými slovy, vyhláška 182/1991 Sb. suplovala zákon, což je podle Ústavy České republiky nepřípustné.

Mimochodem, protiústavnost této vyhlášky byla také jedním z oficiálních důvodů vytváření nových zákonů ministra Drábka. Žádná z vlád od roku 1989 neudělala pro zdravotně postižené vůbec nic. Vlády pouze vrstvily a vrstvily jedno divné řešení za druhým.  Svět absurdností vyvrcholil Nečasovou vládou hloupostí a podivných asociálních řešení.