Radim Panenka není obrovský neonacista, je rasistou a ultranacionalistou

Předseda  již neexistující Nejvyšším správním soudem pozastavené ultranacionalistické a rasismem prolezlé Národní strany v Hradci Králové se před dvěma dny ozval serveru Hrebenar.eu. Předmětem Panenkova zájmu se stal článek popisující Euportál jako semeniště ultrapravicových a extrémistických názorů. V níže zmiňovaném článku je Radim Panenka nazýván “obovským neonacistou”. Toto pojmenování bývalému předsedovi hradeckých ultranacionalistů nepřipadá košér. Prý jej poškozuje, a proto také expředseda xenofobů požaduje odstranění hanlivého pojmenování spolu s uvedenou omluvou.  

Radim Panenka ve svém emailu napsal doslova toto:

” Vážený pane,

vzhledem k tomu, že mě na svých webových stránkách www.hrebenar.eu v článku “Euportál, slouží k propagaci názorů extrémistů a ultrapravice” (viz https://www.hrebenar.eu/2012/05/euportal-slouzi-k-propagaci-nazoru-extremistu-a-ultrapravice/) naprosto lživě a štvavě nazýváte “obrovským neonacistou”, jsem nucen vám sdělit následující:

Vaše nepravdivé označení mé osoby, které nemáte absolutně nijak podložené, mě hluboce uráží a poškozuje mě na cti a dobrém jménu, proto vás žádám o okamžité stažení těchto formulací s trvalým připojením omluvy za takto hrubou pomluvu. Pakliže tak do 31. října 2012 neučiníte, předám věc svému právnímu zástupci a budu nucet své nároky uplatnit soudní cestou prostřednitvím žaloby na ochranu osobnosti o omluvu a přiměřeném zadostiučinění v penězích podle ustanovení § 11 občanského zákoníku.

S pozdravem

Radim Panenka

Server Hrebenar.eu se omlouvá panu Radimu Panenkovi za nepravdivé pojmenování označující tohoto expředsedu mnoha médii uznávaných neonacistů za obrovského neonacistu.

Radim Panenka byl předsedou královehradecké Národní strany vyvolávající názory velmi blízké neonacismu. Mnoha médii je tato strana nazývána jako neonacistická. Z tohoto důvodu lze o Radimu Panenkovi hovořit jako o neonacistovi..Server Hrebenar.eu si je vědom slovíčkaření, které je doprovázené v pojmosloví neonacismus a ultranacionalismus. Hranice mezi těmito dvěma pojmy je velmi tenká.

Národní strana byla neonacistickou. Již několikrát  své názorové směřování dokázala například ve volebních spotech. V době premiérování Jana Fishera Národní strana uvedla ve veřejnoprávním médiu volební spot, ve kterém nabízí konečné řešení cikánské otázky. Národní strana tak zcela veřejně navazuje na neonacistické plány řešení židovské otázky. Radim Panenka byl předsedou královehradeckých ultranacionalistů hrajících si pomocí svých polovojenských oddílů na novodobé “esesáčky“.

Národní strana byla extrémně rasistickou vystupující proti menšinám v České republice. Lze tedy automatiky předpokládat, že předseda strany v Hradci Králové souhlasí s hlásaným rasismem. Radim Panenka také zřejmě jako předseda strany souhlasil s neonacistickými paralelami konečného řešení. Národní strana je mnoha médii pokládána za neonacistickou. V letech 2001 až 2002 došlo v přípravném výboru strany k vnitřním sporům, které vyústily k faktické existenci dvou přípravných výborů vedených Pavlem Sedláčkem a Pavlem Sibřinou. Oba dva přípravné výbory podaly žádost o registraci strany, která nebyla úspěšná.

Teprve opravný prostředek u Nejvyššího soudu ČR  zrušil rozhodnutí ministerstva vnitra a to bylo nuceno uznat registraci Pavla Sedláčka. Ministerstvo vnitra již od samého začátku zcela správně tvrdilo, že programové cíle Národní strany jsou v rozporu s principy rovnosti a vyloučení diskriminace podle čl. 1, čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl.  2. odst. 1 Vyhlášky ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a mezinárodním paktu o hospodářských a kulturních právech č. 120/1976 Sb. a čl 2. Všeobecné deklarace lidských práv.

Národní strana byla také v letech 2008 a 2009 ministrem vnitra Ivanem Langerem spolu s Dělnickou stranou jednou ze stran, u kterých Ivan Langer zvažoval, že bude iniciovat, aby vláda podala návrh na jejich rozpuštění. Nakonec došlo ke zrušení Dělnické strany. To ovšem neznamená, že Národní strana nebyla stranou odporující lidským právům.

Radim Panenka se podílel na mnoha protiromských demonstracích. 22. března 2008 byl Panenka jeden z organizátorů demonstrace Národní strany před domem Národnostních menšin v Praze 2. Panenka kdysi při této demonstraci přečetl tento projev: “Jsme jedinými, kdo má odvahu vystoupit z šedivé masy a říct, že nebylo jen mrtvých z řady skinheads, zavražděných Cikány či jejich bílými přáteli, můžeme říct, že vrahy, násilníky, pedofily, devianty a sadisty bohužel najdeme mezi všemi migrujícími skupinami“,  informace o tom uvedl server iDnes.

Panenkovy články zcela zapadají do politiky Eupotálu, vyzývají k protiromským tématům, hanobí Evropskou unii a vystupují proti multikulturalismu.

Radim Panenka je příznivec krajní pravice jejíchž názory jsou mnohdy totožné s neonacistickými názory a zásadami.

 

 

SDÍLET