Pravda o církvi stojí osmnáct měsíců domácího vězení

Pravda o církvi stojí osmnáct měsíců svobody. Papež Benedikt XVI. nedovolí, aby se svět dozvěděl o pravé tváři vatikánské církve. Po staletí ukrývané pravdy, prohřešky a omyly služebníků Krista nesmějí přijít na světlo boží. Mafiánské praktiky Vatikánu, necnostné chování kněží, krádeže církevních majetků, zneužívání dětí, falšování jednotlivých částí Bible….to všechno jsou informace, před kterými by Svatý stolec ochránil celý svět možná i za cenu dávno zapomenutých inkvizičních soudů.  Zkostnatělá církev  přišla díky Paolu Gabrielovi o aureolu svatosti, a to se musí ve jménu  celého kléru potrestat rok a půl dlouhým domácím vězením.

Papežův sluha byl tuto sobotu odsouzen  za krádež soukromých dokumentů papeže. Jejich následné předání do rukou novináře představuje pro Vatikán nejzávažnější bezpečnostní ohrožení za celou existenci církve. Komorník v domě božím byl odsouzen světským soudem, aby s největší pravděpodobností dostal papežský pardon. Amerika má světoznámou WikiLeaks, Vatikán má svou obdobu VatiLeaks. Zde jsou zveřejněné informace z Gabrieleho odtajněných dokumentů.

Gabriele předal utajované dokumenty Svatého stolce novináři Gianluigi Nuzzimu, jehož kniha(“Jeho Svatost. Tajné dokumenty Benedikta XVI.”) odhalila intriky, rivalitu a korupci na nejvyšších místech římskokatolické církve. Poprvé se svět díky sluhovi a novináři dozvěděl o homosexuálních stycích uvnitř tak konzervativního spolku, jakým se Vatikán po celá staletí snaží být.. Soudce Guiseppe Dalla četl nahlas celé dvě hodiny obvinění a odůvodnění namířená vůči Paolu Gabrielovi.

Celý případ s tajnými dokumenty Vatikánu začal letos v lednu. V pořadu televizní stanice La Sette, ve které italský novinář Gianluigi Nuzzi zveřejnil soukromé dopisy dlouholetého vatikánského diplomata arcibiskupa Carla Marii Vigana státnímu sekretáři, kardinálu Tarcisiu Bertonemu, a papeži Benediktu XVI. Protestoval v nich proti svému přeložení z Říma do USA a odvolával se na údajnou korupční a klientelistickou síť při Svatém stolci. Ostatní odcizené dopisy zveřejňovaly italské deníky.

Služebník Jeho Svatosti předáním utajovaných dokumentů do rukou novináře toužil informovat svět, a hlavně papeže, o zlu a korupci ve Vatikánu. Gabriele chtěl svým úmyslem přivést církev na správnou cestu. Sluha byl odsouzen jako zloděj, přesto před soudem s pevným hlasem toto soudní tvrzení odmítal. Copak je zveřejnění pravdy nějakým činem zloděje? Lidstvo má právo vědět o pozadí církve. Lidstvo má právo vědět za co se celá staletí modlí. Kristus je již dávnou dobu pouhou obchodní značkou, ve jménu které bylo v minulosti pácháno tolik ekonomických vražd.

Byl sobotní soud soudem nezávislým, nebo to byla obyčejná fraška odsuzujícího nevinného za něco, co nespáchal? Vatikán je ovládaný Benediktem XVI. Hlava světové církve je zároveň absolutním panovníkem s mocí nad výkonným, soudním i správním orgánem malého městského státu. Samotnou soudní místnost zdobila na zdi podobizna papeže. Soudce zahájil veškeré jednání se slovy: “Ve jménu Svatému otci Benediktu XVI., slavně panujícímu,…. soud s odvoláním na Svatou Trojici….” Takto hovoří nezávislý soud? Nuzziho kniha byla velmi populární. Dokonce papež vytvořil speciální vyšetřovací komisi, která zjišťovala odkud unikly informace. Papež neřešil nápravu informací uvedených v knize. Místo toho hledal dotyčnou osob, která vynesa informace ven do novinářských osidel.

Soud viní Gabrieleho z odcizení dokumentů, ale obhajoba hovoří pouze o tom, že si Gabriele pořizoval fotokopie a ty následně předával novináři. Neexistují žádná důvěryhodná svědectví, která by usvědčovala bývalého papežova sluhu z odnášení originálních dokumentů z Apoštolského paláce do Gabreileho bytu. Pouze  papežova sekretářka během soudního líčení vypověděla, že viděla Gabrieleho, jak originální spisy odnáší k sobě do vatikánského bytu. Je ale svědectví takové osoby věrohodné? Na základě svědectví pochybných byl v sobotním procesu odsouzen jeden člověk z krádeže, které se podle obhajoby Gabriele nikdy nedopustil.

Při květnové domovní prohlídce vyšetřovatelé našli v Gabrieleho bytě tisíce dokumentů, mezi nimi podle žalobců měly být originály dokumentů  s papežovými podpisy. Inkriminované listiny papež přikázal zničit a podle obžaloby měl Gabrieli tyto dokumenty uschovat ve své domácnosti. Je za veškerým soudním líčením v pozadí mocenský boj o místečko na slunci?  Italské a vatikánské banky skrývají obrovské bohatství, které by podle některých médií mohlo stát v pozadí celého případu.