Zlatý úsvit infikuje neonacismem celou řeckou společnost

Extrémisté mohou v Řecku získat převahu. Tato země se dostává do područí velmi vážné finanční krize. Média stále častěji hovoří o velkých institucích, o místní vládě a závislosti Evropské unii na rozhodnutích řeckých politiků. Téměř nikdo se nezmíní o životech obyčejných Řeků. Možná tak nějaký pochybný pravicově orientovaný pisálek poukáže na vysoké řecké důchody a sociální dávky. Podívejte se, oni ti Řekové jsou natolik líní, že ani do té měnové unie neměli vstupovat. Samozřejmě, tento ultrapravicový pohled je pohledem rasistickým a totálně mylným. Řecká společnost  všeobecně upadá do krize společenské, ve které se na výsluní dostávají extrémisté a jejich řešení nejpalčivějších otázek jsou přijímána bez rozpaků.

Toho samozřejmě využívají místní náckové. Zlatý úsvit skutečně zažívá své zlaté období. Rozdává na ulici zdarma jídlo. Kupuje si důvěřivost lidí, kteří rádi zapomenou na minulost jedněch proradných neonacistů. V osmdesátých letech, v Athénách jistý Nikolaos Michaloliakos založil dnes tak známé řecké hlupáky s vydlabanými mozkovnami, ve světě známé jako Zlatý úsvit. Snad v naději ve zlatý úsvit idiocie tenkrát tento rasismem obdařený Řek zahájil tažení za bílé Řecko bez multikulturního zabarvení, ze kterého pradávná kolébka evropské kulturnosti vzešla. Životodárný multikulturalismus je odmítaný jako škodlivost nevyhovující nové řecké nikým nezkažené kultury. Jak je to trapné, až ubohé tvrzení.

Stranický časopis Chrysi Avgi byl hodný leda tak na vytření pozadí….ale co, nyní je ta krize, a tak darovanému koni na zuby nekoukej. Řecko je od pradávných dob branou asijského, afrického migranství, a tak tu máme téma jako ušité. Náckové, tak jako známá olympionička Papachristou, zaútočí na černochy z afrického kontinentu. Najednou jsou lidé kobylkami. Najednou ztrácejí v nízkém náckovském systému hodnot lidskou povahu. Ono se vždy raději šlape po číslech, po anonymních symbolech nepřátelství. Proto také vězni v nacistických lágrech dostávali čísla. Číslo 1222 bylo zplynováno, toto číslo bylo zahrabáno jako nebohé zvíře někam na smeťák. Přesně tak dnes uvažují nechutní stoupenci Zlatého úsvitu.

Nechtěná čísla, nechtěné kobylky mají být zakopány, zahrabány hodně daleko. To všechno jen pro duševní blaho duševních mrzáků s nacismem uvelebeným kdesi v srdcích a poškozených myslích. Extrémní bezmozci jižní Evropy touží tak jako čeští Vandasovci po zničení všeho odlišného. Uprostřed Evropy jsou terčem Romové, na jihu tuto roli zastávají Asiaté a životem těžce zkoušení Afričané. Hlavní je barva pleti a jejich víra. To přeci nepatří do řecké společnosti. Náckové si uplácejí veřjnost, přitom ukazují, že oni nejsou těmi nácky s pokřivenými názory. Oni přeci jen nazývají věci pravými jmény bez jakýchkoli obalů.

Připadá vám to povědomé? Schválně se zamyslete……kdo z českých politických šašků používá stejnou rétoriku? Extrémismus má na celém světě stejného jmenovatele. Tím je zarývání nacistických terminologií moderními slovy, moderními terminologiemi. Jedním u nás nejpoužívanějším je konzervativismus. Ten Semín je tak konzervativní, přitom je jasné, kam jeho myšlenky směřují. Jako zocelení náckové napochodovali poslanci Zlatého úsvitu do řeckého parlamentu. Jedna cháska se napakovala do demokratického systému a patřičně toho zajisté využije. U nás cestu krajní pravici vyšlapává prezident republiky a jeho eskadra hloupých. V Řecku si bohužel vystačí náckové sami.

Lůza podkanálníků zvedla, tak jako gestapáci, ruce a v jen mírně odlišném pozdravu dala najevo, že to jsou oni, kdo využili špatné situace ve státě. Popletení lidé uvěřili silným hlasům morálních výkalů. Sprostí rváči z ulic, hrdinové kopající do nemohoucích obětí tak usedli na postech nejvyšších. S velkou chutí se zvrhlíci morální dekadence podílí na ničení posledních lidských svobod. Již tak špatně fungující imigrační systém by měl být podle hnědých zásluh přeměněn na čítanku stranických stanov zlatoúsvitářů. Pomocí poslaneckých plků ožívá islamofobie. Ožívá rasismus posuzující lidi podle barvy pleti, sílí homofobní nesmyslnosti.

Proto také v řeckých Athénách tento pátek( 24.8.2012) proběhla největší protirasistická demonstrace 5000 imigrantů. Tito lidé pochodovali před budovou řeckého parlamentu s transparenty “Ne islamofobii”, ” Neonacisté pryč”. Napětí mezi přistěhovalci a Řeky velmi významně roste. Demonstrace se odehrála den poté, co policie zadržela stovky nelegálních imigrantů. v západním Korintu. Byla to akce celonárodního plánu majícího za úkol zatýkání nelegálních přistěhovalců. Tito přistěhovalci byli posléze zadržováni na bývalém vojenském táboře.  Tento krok rozzuřil místní obyvatele, kteří začali demonstrovat před vojenským táborem. Nesouhlasili v neplánovanou přeměnu vojenského tábora na detenční zařízení pro přistěhovalce.

Demonstrace využili především příznivci a členové Zlatého úsvitu, kteří se střetli s policií. Stovky mladých nácků se porvalo s policajty. Tito neonacisté  se na stejné místo dostavili ještě den poté, aby si jen tak spolu s poslanci Zlatého úsvitu zaházeli lahvemi s vodou na dveře vojenského tábora.  Policejní akce “Xenios Zeus” se stala hračkou pro řecké neonacisty.  Na jedné straně neonáckové žádají zatýkání a následné deportace, na straně druhé tyranizují zadržené pomocí  vyhrožování a rvačkami s policisty. Rasistické útoky na přistěhovalce se v Řecku zvyšují doslova raketovou rychlostí. Za většinou z nich stojí “hrdinní” násilníci ze Zlatého úsvitu.

Parlamentní uřválkové se v ulicích mění na maniaky s noži, basebalovými pálkami a pistolemi v rukou. Neonacisté posíleni červnovým volebním úspěchem dostali novou sílu. jsou to popravdě hrdinové, když v několika lidech přepadnou jednoho imigranta z Afriky. Stejně tak to budou hrdinové, když přepadnou bezbranné ženy nebo děti imigrantů. Není tomu až zas tak dávno, kdy skupinka asi padesáti motorkářů se znaky Zlatého úsvitu na prsou vjeli do řeckého města Nikaia, kde dřevěnými tyčemi vyhrožovali legálním přistěhovalcům. Ti měli do týdne uzavřít své krámky, nebo spolu s nimi shoří.

Dokonce, když místní přistěhovalci volali na policii o pomoc, ta jim odpověděla, že nemůže pomáhat migrantům jako je on. Státní úřady tedy podléhají taktéž segregaci legálních imigrantů, kteří mají plné právo pobytu v Řecku. Páteční demonstrace poukazovala na ohrožení práv legálně pobývajících migrantů, kterým by měla náležet stejná ochrana .lidských práv, jaká náleží ostatním Řekům. Migranti za potíže jihoevropského státu nemohou. To si myslí pouze vypatlané hlavy řeckých extrémistů.

V Řecku mají nacionalistické nálady podobu systematického násilí, jemuž velí zejména Zlatý úsvit. Hranice Turecka s Řeckem je totiž vinou řeckých úřadů nejděravější hranicí Evropské unie. Ale za to nemohou v žádném případě imigranti. A stát je povinen migrantům poskytnout patřičnou ochranu před hlupáky pocházejícími například ze Zlatého úsvitu.  Zatím vše vypadá tak, jako by byli neonacisté informováni o každém migrantovi na policejní stanici. Migranti když tuto stanici opustí, jsou často napadeni neonacisty.  Kdo jim dává echo? Je to samotná policie? Nebo snad tomu bude jako za Švédska Palmeho, kdy náckové byli i v nejvyšších švédských postech?

Řecká protirasistická organizace Expel Racism dodala několik důkazů kdy byli migranti biti neonacisty, zatímco opodál stála řecká policie a nic neučinila proti tomuto napadnutí. Zlatý úsvit chce zbavit zemi špíny, v tom případě by měl začít sám se sebou. Měl by se odstranit z Řecka někam do opuštěných oblastí světa, kde nikomu neublíží. Poselství zlatého úsvitu se bohužel dostává i do škol. Média například zmiňují jeden případ, kdy několik žáků opustilo vyučování jen proto, aby mohli zbít černého poslíčka. Řecká televize podobně jako ta naše média, raději točí o problémech v přistěhovaleckých čtvrtích, než aby šířila zprávy o nesmyslnostech rasismu a násilí z něj plynoucího.

Jen si vzpomeňte, jak Prima a Nova hovořili o dění na severu Čech, jak používali nepřizpůsobivého občana na každého člověka tmavé pleti. Podobně se chová řecká televize s tím rozdílem, že obětí tentokrát na jihu Evropy nejsou Romové, ale Afričané a Asijci.Zatímco Řecko vzdorovalo nacistické okupaci, nyní je pohlcováno vlastním neonacismem, který se skrze Zlatý úsvit dostává do všech možných částí řecké společnosti.

Náckové netající se svými sympatiemi k řeckému diktátorovi Metaxasovi, obdivující Adolfa Hitlera, hlásající homofobii a islamofobii, mající svastikou potištěný stranický prapor, nenávidící současné Německo a německou politiku, tady najednou získali místečko v místním parlamentu. Kindernáckové a pohrobci hitlerovských nauk před volbami vsadili na dobročinnost. Chudým rodinám darovali pytle s rýží. Dokonce rozdávali celé tašky překypující jídlem. Náckové zkoušeli nahrát na city  nejchudších, aby si zaručili nějaké posty. Bohužel tento plán fanatikům se skoro hitlerovským pozdravem vyšel.

Český občan neznající Zlatý úsvit, si například může vzpomenout na mluvčího neonacistů, který v přímém televizním rozhovoru vylil sklenici vody do obličeje levicové političky, zatímco druhou jen tak zběžně zfackoval. Násilí není Zlatému úsvitu cizí. Dcera vůdce této neonacistické straničky byla zatčena kvůli napadnutí zaměstnance athénské prodejny kebabu.

Neonacismus jako velmi vážná infekce sežírá celou řeckou společnost. 21 poslanců Zlatého úsvitu posílilo neonacismus do vyššího levelu.