Web hrebenar.eu plně podporuje Prague Pride a LGBT komunitu

Web hrebenar.eu plně podporuje veškeré aktivity LGBT komunity. Je správné poukazovat na odlišnosti, které zabraňují úplnému zařazení  spoluobčanů s minoritní sexuální orientací do společnosti.  Pochod hrdosti Prague Pride je správným podnikem. Homosexuálové, bisexuálové a transgender komunita jsou tady a je nutné s nimi počítat jako s rovnocennou, naprosto normální součástí tohoto národa. V moderním světě nesmějí být lidé perzekuovaní a omezovaní kvůli sexuální orientaci. Do tvorby zákonů nesmí promlouvat zkostnatělé, přihlouplé, dávno neplatící církevní pravdy popírající základy existence života na této planetě.

Homosexuálové mají právo adoptovat děti. Mají také právo uzavírat normální manželství. Jakási nahrážka v podobě registrovaného partnerství je pouhým kompromisem, který nepatří do moderní společnosti. Neexistuje menší a větší láska, vždy se jedná o jedu jedinou lásku. Proč by se homosexuálové nemohli brát tak jako heterosexuální většina? Silný lobbing některých nesmířlivých pánbíčkářů musi skončit. Homosexuálové patřili a vždy budou patřit do tohoto světa. Mají přirozená práva, která nelze uměle ubírat nebo zmenšovat pomocí hloupých, lidskému rozumu odporujících pravidel.

Existuje mnoho dětí, které hledají domov. Existuje mnoho dětí, které zatím pouze sní o rodině. Proč by tuto rodinu nemohly ztracené dětské ručičky nalézt například u homosexuálních rodin? Je to jen další pokrytectví na české politické scéně živené hlavně KDU-ČSL a TOP09, které v tomto ohledu hájí spíše zájmy Vatikánu, než zájmy dětí, o které by křesťanům mělo jít na prvním místě. Pánbůh sám nerozlišuje mezi lidmi a podlidmi, proč tedy církevní preláti spolu s křesťanskými politiky przní Kristovo učení?

Osobně mi je jedno,  co si náckovští a ultrapravicoví hlupáčci pod vedením Vandase, Semína, Macha nebo Klause myslí o mé sexuální orientaci. Jsem heterosexuální a vždy se postavím na ochranu homosexuálů a jejich práv, protože jinak bych se musel sám před sebou stydět. Všichni máme stejná práva. My všichni většinové orientovaní máme morální povinnost podporovat aktivity LGBT komunity. Protože, jsou-li lidská práva ubírána homosexuálům, poté jsou ubírána také nám. Neexistuje my a oni. Existuje pouze my, protože všichni jsme lidé a všichni máme morální povinnost hájit spravedlnost a stejná práva všech bez rozdílu. Je mi také jasné, že Semínovi klerofašisté tolik vydávaní v médiích za konzervativce, podniknou nějakou protiakci namířenou na LGBT komunitu a jejich pochod hrdosti.

Současný klid před bouří jen naznačuje, že ultrapravicová scéna chystá něco většího. Náckové všech možných směrů se pod klausovským přitakáním postaví lidským právům. Hloupí bezmozci pravděpodobně sáhnou k násilí nejhrubšího kalibru. Přesto všechno budou mít homosexuálové, bisexuálové a transgender komunita mnohem víc navrch. Mají hrdost, za kterou se nemusejí stydět. Mají morální právo tady být.

Lidé s duhovými vlajkami uctívají lidská práva a hodlají za lidská práva bojovat. Duha stojí na straně dobra, zatímco Klausovi spojenci názorových linií stojí na opačné straně smradlavé zahnívající barikády tak moc blízké nacistickým báchorkám o nadřazenosti jedněch před druhými. Tam, kde klerofašista Semín podílející se na tvorbě nových náckoidních skupin hovoří o nekonečné víře nikým neposkvrněné jedinečné církve, tam ve stejný okamžik umírají lidská práva, čest a spravedlnost.

Moderní společnost, to není o uctívání plechovkového stavu církve bez jakýchkoli změn. Moderní společnost je uskupením lidí, ve kterém všichni mají stejná lidská práva, ve kterém nejsou lidé oceňováni na základě sexuální orientace. Tento web, i já coby admin, vlastník i hlavní správce webu spolu s dalšími autory píšícími na Hrebenar.eu, jsme vždy hájili lidská práva. V této obhajobě budeme nadále pokračovat, protože lidská práva jsou nutností, protože nikdo na celém světě nesmí být perzekuovaným, ponižovaným, strkaným mimo lidská práva a lidskost.

Dnešní Prague Pride je zacílena na problematiku sexuálních minorit mezi zdravotně postiženými a romským obyvatelstvem. Takováto osvěta je potřebná. Je správné poukazovat na několikanásobnou diskriminaci, které jsou například homosexuálně orientovaní vozíčkáři, či homosexuálně orientovaní Romové dennodenně vystavováni. Diskriminace musí jednou skončit. Proto, aby mohla skončit, musí se napřed většina obyvatel dozvědět o potížích a potřebách utlačovaných minorit. Lidé musí vědět, je že zde transgender komunita, bisexuálové a  homosexuálové také mezi zdravotně postiženými a Romy.

Prague Pride je pochodem hrdosti, proti kterému prezidentovi zvrhlíci se svými poskoky nic nezmohou. Slova prezidentových mužů, jsou plna urážek a totální hlouposti, podkopávající českou státnost spolu s aureolou nestranosti Hradu. Proklausovští poskoci zla a morální dekadence nikdy nesníží oprávněnost LGBT komunity. Nikdy ani se svými ozubenými koly a dalšími insigniemi indických symbolů štěstí neponíží důležitost Prague Pride.

Prague Pride do společnosti patří, projev hrdosti je správný a zaslouží si stoprocentní podporu.