V ovlivňování názorů v prezidentských volbách jsou partaje přeborníky

Mediální masáž za prezidentskými místy může začít. Sekvence několika mediálních agitací, ve kterých se přihlouplí občané musí opít rohlíkem. Zatímco se někteří kandidáti velkých partají budou tvářit jako neposkvrněné esence nevinnosti nemající se svou domovskou partají nic společného, ti ostatní poukáží na velmi nízkou finanční podporu své strany. Představitelé megarozhazovačů předvolebních slibovaček tak za přítomnosti televizních kamer oznámí, že oni budou těmi s velmi nízkými volebními rozpočty. Samozřejmě, jak jinak, oni se ti spoluobčané nějak přesvědčí. Tažení za politickými body nabírá na obrovské důležitosti. 

PR oddělení jednotlivých politických partají dostaly na starost velkou kupu práce. Musejí sledovat jednotlivé deníky, média, internet a snad i facebookové komentáře na mnoha politicky orientovaných skupinách. Tolik zpolitizovaná guerilla placených facebookových dobrovolníků ovlivní a usměrní jakékoli nesouhlasné projevy proti prezidenstkým kandidátům.  Členové a registrovaní sympatizanti musí být těmito honiči politických snů upozorňováni na jednotlivé ankety. Ono o ni celkem nejde, tuhle práci dělají PR oddělení dem co dem. Předtím se honily hlasy pro hejtmany, poslance a celkovou partaj jako takovou. Jednotliví kandidáti mají vyhrát v mediálních anketách jenom proto, aby se změnilo celospolečenské klima.

Klasická taktika ovlivňování veřejného názoru. Na pomoc nebohé strany jsou svoláváni všichni, kdo ochotně kliknou na pár odkazů. Poté předsedové partají vystoupí před občany, aby se mohli kasat nekonečnou podporou občanů. Samozřejmě, okamžitě se pozapomene na to, že tito občané nejsou jen tak náhodní lidé, co přišli na internet a uviděli nějakou anketu. Jsou to organizovaně seřazení klikači, kteří zdarma jen tak pro získání věhlasu jejich strany také tuto stranu podpoří.

Takto se chovají všechny politické strany, jako důkaz uvádím jen výzvu sociálních demokratů k podpoře jejich prezidentského kandidáta. Ano, takové chování není protizákonné, je ale morální? Politické strany jsou schopny ve jménu přeměny celospolečenského názoru využít svého vlivu v jakémkoli médiu, přesto nejsou schopny ty stejné partaje využít svého vlivu k prosazování politických plánů. Levice byla během projednávání sociálních reforem plácajícím se lachtanem, aby později ukázala, jak umí využít svého vlivu k ovlivňování mediálního a společenského názoru.

Každý volič by si měl před vhozením svého hlasu do volební urny uvědomit schopnost svých oblíbenců. Partaje jsou napříč politickými stranami schopné pouze tedy, pokud jim to vyhovuje. Plnění volebních plánů, nějaké sliby z volebních mítinků, to jsou jen lži do kapes, které se ztratí v oparu minulosti. Stranická ministerstva propagace šikovně využijí svého vlivu, zatímco mnozí občané uvěří politickým lžím svých obchodníků s mocí.

SDÍLET