S Kusákem a jeho Antimešitou podporujete nacismus

Valentin Kusák je se svojí Antimešitou nebezpečím pro tuto společnost. Dokazuje to se svými názory den co den. Nyní však tento nejznámější islamofob Čech přestřelil a ukázal světu své nacistické nitro sympatizující s takovým odpadem společnosti, jako je Dělnická strana, a Národní odpor. Mnohými tolik obdivovaná islamofobie byla nahrazena poučkami šíleného malíře pokojů a jeho ještě šílenějších stoupenců. No co, obojí přeci podporuje islamofobii, tak je všechno v pořádku. Konečně i ten poslední nevěřící Tomáš uvidí skutečnou Kusákovu tvář. Neskrývá se za ní islamofobní hloupost plná naivity a nevzdělanosti. Neskrývá se za ní ani hloupý kulturní šovinismus chudých duší ještě chudších myslí. Je tam ukrytý symbol  esesáků a touha vést demagogickou “válku” za záchranu bílé, tolik nadřazené rasy.

Napadá mě jediné heslo: “hloupému co hloupé jest”. A skutečně. Jeho facebooková stránka Antimešita: Stop islámu v ČR je doslova výkladní skříní všech nechutných hodnot, které kdy demokratický svět mohl spatřit. Stupidní degradující mešita červenočerného provedení byla nahrazena symbolikou Vandasových tupohlavců.

Jak příhodné. Doposud rozšiřované hodnoty islamofobie nebyly ničím jiným než obaleným náckovstvím. Byla jen otázka času, kdy Kusák ujede a ukáže svou pravou tvář. Nyní, milí bezhlaví a bezmozkoví členové Antimešity z vůle svého rádoby vůdce bojujte proti islamizaci pomocí nacismu. To je mi panečku pěkný vzkaz všem morálně ochuzeným ovečkám vlčích slovíčkaření. Někteří ze stoupenců nekonečné víry ve zlo islámu tak uvěřili islamofobnímu šílenství. Nový nacismus pojmenovaný Antifou jako integralistický konzervativismus přijímá také islám jako jednoho velkého nepřítele.

Proto možná také Valentin Kusák sáhl k otevřené podpoře něčeho, z čeho celou dobu možná vycházel. Nenávistí nasycení členové ultrapravicových hodnot se tak mohli opírat o zakladatele zla koniášových bojů za katolickou víru. Až do dnešních dnů mohli tito zhýralci lidství vidět ve svém guruovi dobrodince jakýchsi správných hodnot, do kterých nesmějí již v samém základu ti odlišní. Prozatím rasismus, nacistická rétorika, inklinace k extrémismu, to všechno bylo kryto islamofobií, ve které byla jako ve Vandasových plcích terorizována majorita tou nechutnou minoritou.

Jak všichni mohou vidět, z hlasatele nedemokratických hodnot se stal ještě horší stoupenec. Zatímco se Hradec Králové může ve své ostudě doslova topit, ostatní stoupenci ubohého boje proti mešitám mohou začít prchat co nejdál. Většina členů tohoto uskupení stejně dodnes neví o co jde. Chtěli být jen něčím zajímaví. Chtěli pocítit jaké to je, když jsou nyní oni těmi na nejvyšším společenském žebříčku. Kulturní šovinisté, duševní vyděděnci, ale také doposud lidé s nejasnou myslí, i ti takzvaní nerozhodnutí, uvěřili v nenávisti hlásané Kusákem. Nyní byli chyceni do okovů náckoidních tradic. Takový iDnesovský bloger Matějka zcela běžně své paskvily zveřejňuje na stránkách Vandasova spolku bezmozkovců, tak proč by nemohli další stejně naladění hlupáci vytvořit pátou kolonu Vandasovců?

Jaké bylo asi pozadí celého sbližování dvou skupin stejných ideálů? Dolezl Kusák jako poslušný Vandasův psík s prosíkem o spolupráci, nebo to bylo naopak? No to je celkem jedno. Jisté je jen to, že se ke slovu dostávají další nedemokratické, protilidské, hnilobné skupinky nácků majících nevymáchanou tlamu plnou národních zájmů, ve kterých se jedinec ztrácí v zápachu hnědé diktatury rasové čistoty.  Náckové z Odporu jsou zcela legální skupinou, ke které by se podle Kusákových doporučení měli členové Antimešity houfně přidávat. Snad také odtud mají bezhlaví islamofobové sbírat informace usnadňující jejich boj za vysněnou verzí světa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimilace Kusákova díla s Vandasem je doslova jednou velkou hořící pochodní Vandasovského hujerovství. Možná si samotný Kusák vzpomene s nostalgií v oku jak ve stejné skupině  vyzýval nepřímo k zapalování muslimských modliteben. Doslova tenkrát řekl: ” V ČR je bohužel spousta muslimských modliteben – a jsou hořlavé. Zná někdo heslo „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“? a Odkaz na článek: Muslimští extrémisté v Tanzanii vypálili několik modliteben http://mucednici.prayer.cz/pnp.php?datum=2011-08-14” , ve spojení s otevřeným přátelstvím s Vandasovskou nazi skupinkou jsou tato provolání ještě mnohem nebezpečnějšími.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doufejme, že Kusák se svými kamarády nepocítí touhu k naplňování svých náckovských plánů ničení. Ostatně, je to právě samotný Kusák, kdo fandí norskému šílenci Breivikovi. Kusák i další extrémista Matějka tedy stejným způsobem obdivují  masového vraha. Extrémistické smýšlení náckovského směru není oběma pánům vůbec cizí. Proto možná také Kusák zamířil do přístavu hnědých ideologií naprosto otevřeně bez jakýchkoli kliček. Ostatně Kusákovo odsouhlasení Breivikova činu také můžete odhalit v jednom jeho obrázku uvedeném na jeho pochybné skupince Antimešita: Stop islámu v ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správný antiislamista podle Kusáka podporuje nácky a jejich touhu pro bílou barvu. Proto možná také Valentin Kusák zveřejňuje na své skupině plakáty Národního odporu. Náckové jsou proti islámu, dokonce jsou proti kapitalismu i komunismu, proto se nacismus Kusákovi hodí do krámu. On totiž nacismus odpovídá naturelu Kusákových lží, výmyslů a výpotků plných hnědých zvratků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nechybí dokonce ani takové menší plakátové šílenství v podobě rasové dehonestace jednoho z prezidentských kandidátů. Z Valentina Kusáka je navíc vedle islamofoba také antisemita. Jinak by Kusák nezveřejňoval na své skupině na Facebooku plakát tak ohavné úrovně. Antisemitismus a islamofobie nemají v lidské společnosti co pohledávat. Založí snad Valentin Kusák vedle svého islamofobního občanského sdružení také sdružení zaměřené proti Židům?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inu, podpoř Valentina Kusáka s jeho Antimešitou a podpoříš také nacismus ve veškeré jeho ohavnosti.