Putin jako Bůh dnes představil světu další hon na čarodějnice

Proces s novodobými čarodějnicemi započal. Je to proces, ve kterém je církev se svolením patriarchy, zneužívána k politickým bojům vůči putinovským odpůrcům. Tři mladé ženy se tak stávají oběťmi zpolitizovaného procesu, ve kterém musí padnout rozsudky nad třemi ženami. Putin se mstí Pussy Riot za dlouhodobou kritiku jeho nekřesťanské, uzurpátorské a nelidské vlády. Upozorňování na sbližování pravoslaví s vládou a vládní politikou je pro Ruskou honoraci nepřípustné, a tak proto zde vznikají velké politické soudní procesy. 

Několikavteřinové vystoupení v moskevském chrámu Krista spasitele dělá ze všech zúčastněných žen novodobé čarodějnice, které šly proti patriarchovi Kirillovi a jeho tolik blízkému Putinovi. Zazpívaly jeden verš písně “Bohorodičko vyžeň Putina”. Tento song vadí provládním představitelům, protože upozorňuje na špatnost ruské vlády. Dokonce požaduje po Putinovi ukončení diskriminace homosexuálních menšin v Rusku. V moderním světě jsou obviněné ženy donuceny dokazovat svou příslušnost k pravoslavné církvi. K tomu, aby dokázaly, že nemají nic proti církvi, musejí dokazovat, kolik mají doma ikon, jestli si myslí o církvi to, či ono. Politická rovina je potlačována, aby na povrch vystoupila církevní povaha celé záležitosti.

Rouhání před padesáti lidmi má být dnešním dnem trestným činem. Stát má být najednou prodlouženou rukou kleriků. Nevhodné chování a neúcta k církvi nemůže být nikdy trestným činem. Putin sám kritizuje kavkazské extrémisty, přitom on sám rozdmýchává politické procesy plné extrémismu a bezbřehého kulturního šovinismu. Křižování se zády k oltáři je najednou považováno za trestný čin. Duševní bolest pravoslavných věřících je zneužívána ve jménu putinovského extrémismu, kterého se ruský prezident dennodenně dopouští na Kavkazu.

Všichni svědkové vystupující v celém procesu zastávají role středověkých fanatiků poukazujících na nevinné oběti Všichni nepřímo říkají: “pověste je, upalte je, ony jsou těmi, kdo se vysmívaly nám věřícím a všemožnému Bohu včetně bohorodičky, kterou si braly do svých úst”. Najednou je ruským soudem, ruským režimem poukazováno na nevhodná oblečení tří odpůrkyň prezidenta Putina. Copak si Rusko dovoluje přikazovat lidem, co mají a nemají nosit do kostelů a chrámů? Celé mi to připomíná československé politcké procesy, ve kterých bylo snad i mrknutí navíc považováno za trestný nemorální čin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prokurátor povyšuje nepřímo Putina do role Boha. Bůh byl pošlapán, Bůh byl zneuctěn. Jsou důkazy o ponižování Boha. Pravoslavné zpěvy prováděné třemi dívkami  byly také urážkou toho kremelského Boha. Putin je Bůh a každý, kdo si dovolí nekonvenčním způsobem poukázat na nebožskost bývalého agenta KGB, je ihned dehonestován, zatčen a přeměněn do role čarodějnického bezvěrce zneuctívajícího miliony ruských věřících. Domnělá svatokrádež, vstup do neveřejných prostor chrámu, to všechno má být přeci důvodem ke zničení životů tří žen. Z politických důvodů je proto nepřípustné, aby se ženy pokusily o dokončení svých vysokoškolských studií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roli hlavního žalobce vystupuje novodobý inkvizitor hájící božskost ruského Boha:  “Ve snaze způsobit pravoslavným křesťanům co nejbolestivější duchovní rány odložily svrchní oděv a před posvátným místem určeným k četbě svatého písma se ocitly v krajně nedůstojném postavení. S maskami na tváři odehrály urážlivou a rouhačskou píseň a celou minutu s cílem urážet věřící vykřikovaly hrubá slova, skákaly a imitovaly tanec a údery pěstí,“. Takto žalobce jako zaseknutý gramofon několikanásobně poukazuje na domnělou vinu tří lehce oblečených žen.

Svědkyně celého vystoupení Pussy Riot se dokonce poté musela jít vyzpovídat. Její duše neunesla umělecké vystoupení tří odpůrkyň politického nesouhlasu. Kdyby celé jednání nemělo vážné důsledky pro tři mladé životy, bylo by vše ke smíchu. Svatý otec musel poté všechny zneuctěné prostory vysvětit, to je přeci nehorázný , doslova kriminální čin, za který musejí všichni dostat trest odnětí svobody. Zatímco věřící svědkové neunesli zneuctívání svaté církve, mohou zcela bez problémů unést dehonestaci tří lidí. Klip uvedený na internetu, je podle svědků montáží neodpovídající dění v  pravoslavném chrámu. Pracovnice chrámu volají o pomoc, proto se volá policie, proto také dochází k morální záchraně Boha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatímco se čtou obvinění a svědectví velmi zaujatých svědků, policie zatýká mnoho demonstrantů, kteří se scházejí před budovou soudu. Mezi zatčenými je také světoznámý šachista Kasparov. Obžaloba požaduje pro tři dívky tři roky odnětí svobody. Punkerky podle soudkyně “vedla náboženská nenávist a nesnášenlivost” a dopustily se “provokativního a urážlivého chování v náboženské budově”. Během prohlídek bytů zadržených žen, bylo policií zajištěno několik předmětů dokazující domnělou vinu Pussy Riot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na jedné nahrávce jsou nahrány jednotlivé členky, zaznívá zde návrh na nasazení kukel v poslední chvíli, všichni mají na videu vystupovat společně. V další části nahrávky je zaznamenaná punkové modlitba “Vyžeňte Putina”, na dalším videozáběru je vidět šest dívek z Pussy Riot, které zkouší své chystané vystoupení v jiném kostele. Během výčtu všech důkazů je zcela vypočítavě poukazováno na účast nezletilé dcery jedné ze souzených žen na každém ze zabavených videí. Podle psychologického šetření údajně vyplývá, že mohou být obžalované ženy souzeny za nenávist namířenou proti pravoslavným nevěřícím.

Politický proces zneužívá rozhovoru Pussy Riot poskytnutý ruskému novináři. Dochází dokonce ke zneuctění neznámého vojáka. Soud se tak snaží zahrát na národní cítění Rusů. Minisukně, pobíhání po chrámu, to všechno je přeci důkazem pro čarodějnická stíhání tří žen. Pussy Riot se svými maskami inspirovaly v hnutí Anonymous, které také neukazuje svou tvář, proto také nosili barevné kukly. Inspirace mezinárodním nevládním hnutím je tak účelově označováno ruským soudem za absolutní projev neúcty a totálního chuligánství.

V politickém procesu tolik podobajícím se čarodějnický honům středověké Evropy, budou všechny tři členky Pussy Riot zbaveny svobody. Putinova msta, jeho zloba stojí mladé ženy dva roky odnětí svobody v nápravné kolonii. Celý trest se počítá od 1ř.5.2012, kdy byly tři ženy zadrženy. Do 15 dnů se moou odvolat, přesto takové odvolání nebude mít žádný výsledek. Rusko dnes zažilo další dehonestaci lidských práv. Putin dnes zničil tři lidi. Pro něj to nic není. On je schopný zabít kohokoli například na Kavkazu. Několik sekund první sloky jejich písně znamená dva roky vězení. Pouhých 10 % Rusů je pouze pro trest vyšší jak jeden rok.

S pouty na rukou bylo dehonestováno další lidské právo. Rusko se může stydět. Putin vyhrál, Rusko prohrává. Lehčí věznice s lehčím režimem bude domovem tří odpůrkyň putinovského Ruska. Lehčí vězení v Rusku je de facto totálně jiné prostředí než věznice v České republice. Ruský kriminál je místem, ve kterém panují velmi špatné podmínky