Pražská veřejná doprava v soukromých rukou? To je jedna z možných cest do světa Petra Macha

Petr Mach ucítil svou příležitost. Praha zkouší část dopravy převést do soukromých rukou, a tak hradní ultralibertarián požaduje na serveru iHned předání celé městské dopravy v Praze do soukromých rukou. Nedávno stejný Petr Mach pustil své představy v jednom rozhovoru na špacír. Po soukromé hromadné dopravě volá především ultrapravicový politik, který zároveň propaguje neškodnost rasismu. Ten, pokud je prováděný soukromníky, je okamžitě správný a naprosto pochopitelný. To netvrdí server Hrebenar.eu, to tvrdí prezidentský oblíbenec a přední propagátor laissez faire ekonomiky, Petr Mach.

Najednou má město, z vůle jednoho šéfa medializovaného klubu Klausových přátel, zrušit veškeré daně. Požaduje to přeci Machovo náboženství plné sobeckosti, politické nadrženosti a nepotřebnosti slabých, chudých a nemohoucích. Všichni v moderním světě hradních společníků vytvářejí svou politiku pro ty nahoře. Pár desítek tisíc lidí  s miliony na účtech vypráví pohádku o světě bez daní. O světě bez sociálního a zdravotního zajištění. Stejně ten sociální aparát využívají ti neschopní sockové, kterými Machovci z celého srdce opovrhují. Je to stejně jejich chyba, že jsou postižení, nebo nemají dostatečné vzdělání, jako ti milovníci moderní formy extrémismu.

Média tomuto politickému sklonu říkají pravicový konzervativismus. Pravicovým konzervativcem byl minule na České televizi označený také klerofašista Semín obhajující pod koněm svatého Václava čest  homofobů, rasistů a milovníků extrémismu. Semín, považující fašismus  jako čin prozřetelnosti, není pro Petra Macha ničím novým, cizím.

Celé hnutí D. O. S. T. vyznává podobné vlastnosti jako celý Petr Mach. Nevadí jim rasismus, a také považují, jako Svobodní občané, existenci občanských iniciativ  pomáhajících romským spoluobčanům za zbytečnost. Předseda zelených beránků vyznává dokonalou svobodu, ve které první místa získává společnost bez antidiskriminačních zákonů. Apartheid je novým lékem, kterým by nejradši Petr Mach obalil každičký poslední kout země praotce Čecha.

V podání hradních ultrapravičáků by se Praha měla zbavit všech autobusů. Veškeré dopravní dění by tak bylo v libovůli soukromých rukou. Opravdu si Mach myslí, že tímto způsobem bude moci Praha zrušit veškeré daně týkající se dopravy? V novém řešení magistrátu Petr Mach vidí další verzi socialismu. Město vlastní autobusy, zatímco jejich provozovateli budou soukromníci. Co je na tom socialistického? Ostatně, Svobodní občané vidí socialismus prakticky ve všem. Socialismem je pro ně dokonce i zdravotní pojištění, protože každý občan má mít právo platit nebo neplatit zdravotní pojistku. Petr Mach by tak nejraději přivítal americký styl zdravotnictví, ve kterém bude zdravotní péče dostupná jen pro malou část lidí.

Machovci vidí socialismus ve všem, co je dostupné také pro slabé a nemohoucí. Městská hromadná doprava v soukromých rukou v podání Petra Macha vyvolává reminiscence na Machův rozhovor, ve kterém vyjadřuje hradní rasista sympatie k rasismu prováděného soukromými subjekty. Dočká se také Praha rozdělených autobusů rozdělených na místa pro bílé a ostatní . Předek pro bílé, zadek autobusu pro černé….Machovi nevadí, když bude rozdělená společnost na tu určenou pro bílé a pro hnědé, černé či jinak zbarvené.

On pan předseda Petr Mach proti tomu nebude nic namítat, protože v soukromých autobusech mají právo jejich majitelé  na cokoli. Nápisy, či cedulky: “JENOM PRO BÍLÉ” , jsou naprosto v pořádku. Zkrátka to odpovídá meritu politického cítění naší takzvaně svobodné straničky. Na druhou stranu stejný předseda Mach hovoří o tom, že by byl mezi těmi, kdo by upozornil na zhovadilost takových pravidel. Je to stejné, jako kdyby někdo podal vrahovi nabitou pistoli, řekl mu: “můžeš zabít, mně to nevadí” a zároveň by tento dárce jako první běžel na policii s udáním jedné střelby.

S takovýmto přístupem uvažuje nejen Mach, ale také jeho stoupenci. Podnikatelům by nejraději Petr Mach rozprodal všechny autobusy, včetně autobusových zastávek. Podnikatelé tak budou moci zahájit konkurenční boj o klienty. Co si předseda Svobodných představuje pod konkurenčním bojem? Jsou to rozdělené autobusy? Jsou to firmy odmítající vozit Romy, zdravotně postižené, homosexuály či jiné minority? Machovi soukromý rasismus nevadí. On by nejradši zrušil všechny zákony na ochranu minorit. Jistým vzorem tak může Petru Machovi být například Izrael, který nemá žádné antidiskriminační zákony. Do této podoby nedemokracie by nás všechny Strana svobodných vmanévrovala pěkně pomaličku krůček za krůčkem.

Prvním stupněm k založení takové společnosti, je převedení státních a městských firem do rukou podnikatelů, kterým se dají mnohem větší pravomoci. Petr Mach a jeho strana neuznává zákon o sociálním zajištění. Stejně tak je této straně na obtíž stávající zákoník práce. Společnost se má navrátit do devatenáctého století, ve kterém absolutní moc získávají zaměstnavatelé. Zaměstnanci jsou ve snech Hradem chráněných extrémistů pouhými laboratorními myšmi bez jakýchkoli práv. Ekonomické představy Strany svobodných občanů jsou plné diletantismu, ve kterém jedni získají absolutní moc, zatímco druzí jsou pouhými sluhy.

Počítá Petr Mach ve svém plánu rad poskytovaných pražskému magistrátu, také s tolerancí rasismu?