Ochraňují organizace osob se zdravotním postižením skutečně práva handicapovaných?

30. srpna se koná další protestní happening zaměřený proti nové Skartě. Skupinka zdravotně postižených za podpory křesťanských demokratů projeví svou nevoli s nabízeným Drábkovským řešením. Ano, s tímto souhlasím, ale na druhou stranu se ptám: “proč pan Krása již dávno nereagoval v době projednávání Skarty? Proč využívá svého mediálního a politického vlivu teprve nyní?”. Celé mi to připomíná velmi podivné divadlo. Taková malá hra, ve které jsou zdravotně postižení používaní jako parta komparsistů v minihrách podivných herců s ještě podivnějšími partiturami.

Stále více se obávám, jestli kroky podnikané panem Krásou jsou skutečně kroky požadující dobro pro všechny osoby se zdravotním postižením. Téměř každý zdravotně postižený je v posledních měsících konfrontován s asociálností této vlády. Přesto NRZP v čele s panem Krásou celou dobu nic nedělalo. Když se projednávalo o Skartách, lidé z NRZP sice byli účastníky jednotlivých kulatých stolů, zároveň však veškeré námitky podávali pouze v kuloárním prostředí třipartitních schůzek. Na jakékoli žádosti o větší medializaci celé problematiky lidé z NRZP nereagovali.

Tehdy, před několika měsíci bylo možné využít všech možných cest medializací. Bohužel se tak nestalo. Pan Krása se přeci vyzná v politických jednáních, a tak ostatní handicapovaní nemají právo mluvit do jakýchkoli forem projednávání. Teprve nyní, v několika měsících, se NRZP a pan Krása rozhodli bojovat proti vládnímu útisku zdravotně postižených. Je to skutečně boj? Není to jen asistence, ve které má být vl nakrmen aby koza zůstala celá?

Zdravotně postižení po právu odmítají být trafikami pro ministerské obchodníky. Proč ale jejich organizace byly zticha? V kuloárec se cosi vykládá o senátorské ambici pana Krásy, která by mohla být překážkou v razantnosti obhajoby zájmů zdravotně postižených. Nevím co je na tom pravdy, ale vzhledem k tomu, že se pan Krása již v minulosti neúspěšně ucházel o senátorský post, je poté taková kuloární informace poměrně zajímavá, alespoň k obyčejnému lidskému zamyšlení.

Pan Krása velmi rád využívá zdravotně postižených jako nějaký substitut jeho povinností. Zdravotně postižení musejí na příkaz krásy psát emaily jednotlivým poslancům, zatímco samotný Krása vyvíjí velmi prazvláštní činnost. Nyní mají být zdravotně postižení  ve jménu přikrytí neschopnosti NRZP dalším nástrojem jakéhosi demonstrování nesouhlasu. Problematika osob se zdravotním postižením se stále více podobá podivné rovnici, ve které ti zodpovědní zapomněli doplnit neznámé, zatímco chtějí od ostatních vytvořit výsledek. Zdravotně postižení s těžkými překážkami tak dorazí před budovu MPSV, televize natočí své kratičké šoty, zatímco v reálné podobě se nebude nic zvláštního dít.

Vláda lže o systémech karet v Holandsku, Itálii, Polsku, Španělsku…..Vláda lže o kriminálních skutcích handicapovaných, dělá z nich kriminálníky každodenně falšující své osobní doklady. Dehonestace, diskriminace osob se zdravotním postižením. Tohle všechno je také společnou vinou organizací zdravotně postižených, kteří stále více zahajují polohy lenochů ve chvílích, kdy je třeba vyvíjet okamžité reakce. Potom, když vláda udělá co chce, organizace se probudí a zahájí  útok, ke kterému použije ostatních zdravotně postižených. Není tohle zvláštní způsob boje za ochranu práv osob se zdravotním postižením?