Čečenec byl Finy vydaný do rukou ruského trýznitele. Finsko tak pošlapalo lidská práva

Evropská unie přestala ochraňovat lidská práva? Finsko se dnes předvedlo ve velmi špatném světle. Muž tyranizovaný ve své domovině  je vyhozen, aníž by kdokoli přemýšlel nad jeho životem. Takoví extrémisté, nacionalisté, milovníci Wilderse, ultraliberála Macha, tito všichni doslova září z finského rozhodnutí jako nově zrozená kometa.  Mučený Čečenec byl vyhozen do Ruska, které právě za prezidentování Putina zahájilo sadu porušování lidských práv na Kavkazu.

Veškerá pravidla chránící tyranizované cizince přestala najednou platit. Finsko se rozhodlo poslechnout ruského tónu a zavděčilo se putinovskému režimu, který s lidskými právy zachází jako s toaletním papírem. Toto je další případ, kdy stát Evropské unie odmítl ochranu člověku, který má plný důvod k obavám o svou bezpečnost v zemi svého původu. Čečenec byl vyhoštěn zpět do Ruska, které ho mučilo, které se podílelo na ohrožování jeho rodinných přílušníků. Opět vyhrála demagogie podobná nesmyslnostem Pravých Finů, kteří by nejraději vypakovali všechny cizince někam daleko za hranice Finska.

Finští policajti odmítli nadále při posuzování žádosti o azyl čekat na prohlášení Výboru OSN proti mučení. Tento výbor své rozhodnutí podal hodinu poté, co Finsko vyhostilo čečenského žadatele o azyl ze země. Přitom v samotné žádosti o azyl byly jasné důkazy o tom, že žadatel o azyl byl ruskými úřady mučen a tyranizován. Přesto všechno finští policajti vyslali Čečence do velkého nebezpečí, které může skončit smrtí odmítnutého žadatele.

Finské právo zakazuje orgánům deportovat lidi do zemí, kde se mohou žadatelé setkat s trestem smrti, mučením nebo jiným nelidským zacházením. Místní policisté porušili zákony vlastní země a ohrozili zdraví a možná život jednomu neznámému člověku v tísni. Makhmud Dzhabrailov, který byl Finy vyslán zpět do náruče tyrana, zatím ve vlaku do stanice beznaděje může přemýšlet co ho bude čekat. Možná už nikdy nespatří svoji rodinu. Možná opět okusí to, před čím ze své země utekl. Zklamala ho evropská víra v lidská práva, která dostala pořádně po čumáku.

Představitelé čečenské a ingušské komunity ve Finsku demonstrovali nesouhlas nad rozhodnutím místního imigračního úřadu. Přímo před úřední budovou zahájili demonstraci, která vyústila v předložení otevřeného dopisu. Ruské orgány často unáší a fyzicky za pomocí elektrických šoků mučí Čečence. Ostatně,  příbuzní Makhmuda Dzhabrailova byli pronásledováni ruskými orgány. Jeho děti a manželka uprchly do Turecka a jeho bratr je známým politickým aktivistou, kterému byl udělený azyl v Evropské unii. Přes to všechno je Makhmud Dzhabrailov ponechán svému osudu, který pravděpodobně skončí velmi smutným závěrem.