sKarty jsou především o buzeraci zdravotně postižených

Ministerstvo práce a sociálních věcí stále více vypadá jako nějaká bezhlavá bytost bez reálného rozumu. Jednou vzkazuje občanům, že složenkový způsob čerpání sociálních dávek bude možný, aby později tvrdilo stejné ministerstvo opak. Zástupci zdravotně postižených hovoří s ministrem Drábkem a snaží se ho přijmout k zachování složenek jako dalšího způsobu přijímání sociálních dávek. V červenci má dojít k prvním vydáváním sociálních karet. Měsíc červen se chýlí ke svému konci, a doposud není jasné, jaké způsoby vydávání dávek budou zachovány a jaké budou jen krajní možností.

Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní říká, že poukazkový systém vydávání dávek bude zachován, ale bude přístupný jen v určitých odůvodnitelných případech. Má snad člověk s handicapem dokazovat, že není schopný obsluhovat bankomat? Staří lidé, lidé s handicapem mnohdy nemají bankovní účet, mají být tedy nuceni k využívání virtuálních účtů zřízených bez souhlasu klientů úřadů práce?

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce nejdřív využít 5000 pokusných králíků, na kterých si vyzkouší pravidla nastavená na sociální karty. Do září bude probíhat zkušební období s pěti tisíci lidmi. Od září potom veškeré kartičky budou do konce roku rozdávané všem ostatním zlatým rybičkám České spořitelny. Milion vydaných průkazek znamená milion nových potencionálních klientů  České spořitelny. Sociální karta, neboli sKarta bude mít pro zdravotně postižené identifikační funkci. Majitelé současných ZTP průkazů jsou poté povinni odevzdat svůj starý průkaz výměnou za nový plastový novotvar.

Prostřednictvím karty sociálních systémů jsou vypláceny všechny nepojistné sociální dávky a dávky z oblasti státní politiky zaměstnanosti, tj.:

  • Dávky pro osoby se zdravotním postižením
  • Příspěvek na péči
  • Dávky pomoci v hmotné nouzi
  • Podpora v nezaměstnanosti
Jsou tedy strkáni do jednoho pytle s ostatními uživateli sociálního systému. Najednou není důležité jaké máte postižení. Předně se pohlíží na to jaký máte majetek, a teprve poté dostanete možná pomoc státu. Česká republika se v Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením zaručila, že bude plnit všechny body této úmluvy. Jedním z bodů je například přístup ke kompenzačním pomůckám. Lidé, proto aby si mohli pořídit kompenzační pomůcku, musejí mít 10 % z ceny kompenzačních pomůcek. Zdravotně postižení jsou často velmi chudí, prostě nebudou na 10 % z ceny pomůcky mít dostatek financí. To celé vede k zabránění například socializaci nebo pracovnímu zapojení osoby se zdravotním postižením.

Nové vládní reformy jsou v rozporu s mezinárodními závazky České republiky. Jak je vidět, levici to vůbec nevadí. Cynik Škromach se pouze dotáže, jestli je dostatek bankomatů pro sociální karty. Zdeněk Škromach sám již v roce 2007 jednal v Poslanecké sněmovně o sociálních kartách a jejich prospěšnosti. Dnes jako vychytralý politik hřímá hromy a blesky nad sociálními kartami, o kterých hiž drahnou dobu zpívá opěvné písně zmutované oranžové růže.

Výplata by měla podle představ ministerstva probíhat vždy prostřednictvím účtu vedeného k sKartě. Příjemce sociálních dávek si následně zvolí pro něj nejvhodnější způsob čerpání dávky. Ve většině případů si může způsob čerpání zvolit, výjimkou jsou dávky pomoci v hmotné nouzi, kteří nebudou moci své dávky například převádět na své soukromé bankovní účty. Příjemci dávky v hmotné nouzi budou moci sKartu používat pouze jako platební kartu, budou moci čerpat své dávky v hmotné nouzi využívat jen a pouze prostřednictvím nové sKarty.

Ti, co nepřijím ají dávky v hmotné nouzi budou mít na výběr tento typ čerpání dávek:

  •  Výběrem z bankomatu (hotovost)
  • Platbou u obchodníka
  • Výběrem hotovosti u obchodníka
Lidé, kteří přojímají dávky na svůj bankovní účet tak budou muset znovu nahlásit na úřadu práce číslo svého účtu. Pokud to neudělají, přestanou jim na bankovní účet chodit dávky. Je trapné, když jsou lidé nuceni znovu nahlašovat něco, co již dávno úřad ví. Každý zdravotně postižený bude nucený na úřadu práce  nebo v bankomatu České spořitelny zřizovat trvalé příkazy. Portál, který Česká spořitelna zřédila, tak bude pouze informativním.
Lidé na tomto portálu uvidí pouze zůstatek na účtě sKarty, nebudou tak moci v žádném případě spravovat svůj účet na sKartě pomocí internetového bankovnictví. Internetové bankovnictví se totiž na sKartě nekoná. Chcete něco upravovat? Musíte do bankomatu České spořitelny. Dokonce na přepážce České spořitelny se s vámi nikdo bavit nebude. Ostatní náležitosti na sKartě budete moci řešit jen na bankomatech nebo na úřadech práce.
Navíc na úřadu práce je možné zadat trvalý příkaz pouze na celou částku dávky (celá dávka). Přes bankomat si klient může zadat převod na jakoukoli částku. Jinými slovy, pokud přijímáte 4000 korun, na úřadě práce si můžete říct pouze o trvalý převod 4000 korun na váš bankovní účet, u bankomatu si můžete zadat, že chcete 2000 korun převést na váš účet a zbytek nechat na sKartě.
Osobně doporučuji všem zdravotně postiženým převod všech dávek na soukromé bankovní účty. Je zaváděný nový způsob výplaty sociálních dávek, aníž by Ministerstvo práce a sociálních věcí počítalo se 100 000 lidmi, kteří nemohou používat bankomat. Ministr Drábek chystá ponižující zacházení s těmito lidmi, kteří mohou dávky čerpat pouze pomocí poštovních poukázek. Lidé se budou muset před úředníky krčit a prosit, aby jim zachoval příjem dávek pomocí poštovní poukázky. Takový přístup je asociální. Možná že odráží asociální podstatu ministerského snažení.
Ministerská vůle si hraje s asociálními prvky jako s nějakými hračkami. V zákoně je uvedena dobrovolnost používání sKarty, přesto ministr společně s úřady práce začne nutit všechny handicapované k používání sKaret. V zákoně je uvedeno, že výplata dávek je možná i v hotovosti, přesto je možné dávky podle informací ministerstva pouze převádět na soukromé účty, případně můžete peníze vybírat v bankomatu. Podle mnoha expertů je složenkový typ výplaty také jednou variantou hotovostní výplaty. Proč ministr tento typ výplaty straní do pozice velmi výjimečných případů?
Česká spořitelna u výplaty dávek složenkami nejdříve sama říkala, že v podepsané smlouvě nic o výplatě složenek není. Dnes mluvčí stejné banky odkazuje na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministerstvo hodlá pohřbít složenkový styl přijímání dávek pohřbít. To je naprosto jasné. Výplata složenkou prý bude možná jen v případech s objektivními důvody. Jenže nikdo neřekl, co to ty důvody jsou. Drábek hovoří o složenkách jako o nadstandardní placené službě, zatímco Generální ředitelství Úřadu práce dává svým úřadům vnitřní pokyn, podle kterého je možná výplata jen formou sKaret. Podle Generálního ředitelství se sice dávky mohou vyplácet v hotovosti, ale jen formou sKaret. Školení pracovníků úřadů práce naznačují, že výplata složenkou má skončit.
Z vůle Drábka peníze pouze protečou přes účet sKarty u České spořitelny a vy si trvalým příkazem peníze převedete k vám. Česká spořitelna dostala na 12 let monopol na 80 miliard korun. Tyto peníze budou va účtech České spořitelny i v případech trvalých příkazů na soukromé účty. Drábek si stále myslí, že většina sKaret se stane poslední destinací, na které dávky zůstanou. Drábek si myslí, že počet trvalých příkazů nebude tak velký.

Pokud údajně nebudete moci přijít ze zdravotních důvodů k bankomatu nebo na úřad práce(budete například v ústavu, v nemocnici, zdraví vám nedovolí opuštění bytu či zařízení ve kterém jste), bude vám nastartován proces určení opatrovníka, popřípadě můžete pomocí plné moci určit osobu, která za vás sKartu převezme. Mimochodem ta plná moc musí být opět úředně ověřena.

Úřady práce rozešlou obyčejný dopis každému zdravotně postiženému. V něm bude tento člověk vyzvaný k vyzvednutí sKarty na úřadě práce. Pokud se takto vyzvaný člověk na úřad práce pro sKartu nedostaví, bude vyzván doporučeným dopisem. Pokud se stejně ani nyní nedostavíte, bude podle slov Ministerstva práce a sociálních věcí samotný úřad práce aktivně vyhledávat vyzvané osoby. Pokud se ani nyní vyzvaný člověk nedostaví pro novou sKartu bude mu veškerá výplata dávek zastavena.

Lidé jsou nuceni tedy z vůle pravicové vlády premiéra přebírat něco, o co nemusejí mít pražádný zájem. Buď si sKartu milý občané vyzvedneš, nebo máš smůlu. sKarta se vydává k účtu, který je určen pouze pro výplatu a čerpání dávek. Otevření a vedení účtu je zdarma a celý servis zajišťuje Úřad práce a Česká spořitelna příjemci dávek „na klíč“ při zřízení karty.

Poplatky vedené u sKarty jsou například tyto:

Vydání sKarty jedenkrát za 4 roky       – zdarma
Bezhotovostní platba kartou v obchodě      – zdarma
Jeden výběr z bankomatu ČS nebo provedení jednoho bezhotovostního převodu ke každé dávce připsané na účet    – zdarma
Každý další výběr z bankomatu ČS       – 6 Kč
Výběr z bankomatu jiné banky     – 40 Kč
Zjištění zůstatku v bankomatu ČS a na www.skontakt.cz     – zdarma
Zjištění zůstatku v bankomatu jiné banky      – 20 Kč
Zaslání PIN a bezpečnostního hesla       – zdarma
Provedení zákazu (blokace) karty    – zdarma
Vyrobení náhradní karty   –240 Kč

Mimochodem problematický stav ve složenkách je jen kouskem z celé mozaiky. Jak to bude s exekucemi a penězi na sKartách? Tady také není jistá odpověď : “Česká spořitelna bude provádět exekuce za předpokladu, že právní úprava nestanoví něco jiného. MPSV vyvíjí maximální úsilí, aby tyto finanční prostředky exekuci nepodléhaly,“. Česká spořitelna uvádí na svém webu, že se k účtům sKaret bude chovat jako k ostatním účtům, které vede. Z tohoto tedy vyplývá, že finanční prostředky vedené na sKartách budou také podléhat exekuci. Jediné, co by na takové exekuované sKartě mělo zbýt, je pouze dvojnásobek životního minima. Ministerstvo práce a sociálních věcí říká, že dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby se zdravotním postižením, včetně příspěvku na péči nemohou být exekuované.

Ministerstvo práce a sociálních věcí říká, že sKarty jsou účty jen v technickém slova smyslu, ale účty nejsou. Česká spořitelna tvrdí něco jiného. Je tu tedy pěkný rozpor v chápání sKaret. Kdyby tomu tak bylo, znamenalo by to, že exekutor nedosáhne na žádné dávky vedené na sKartách. Exekutor se tedy bude moci obrátit na úřad práce a ten na základě občanského soudního řádu srazí z dávek exekuovanou částku. Mluvčí úřadů práce říká k exekuci toto: “Stanovení výše srážek je upraveno jednak občanským soudním řádem, jednak nařízením vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách. Konstrukce výpočtu tzv. ‚nezabavitelné částky‘, která nesmí být povinné osobě při výkonu rozhodnutí sražena, vychází ze dvou parametrů  – částky životního minima a z normativních nákladů na bydlení. sKarta je platební kanál, který je implementován do všech potřebných systémů, které jsou v rámci úřadů práce provozovány,“.

Ministerstvo práce a sociálních věcí tedy říká, že se budou zabavovat dávky na sKartách jako doposud, tedy pouze ty dávky, které mohou být exekuované a na takovém účtě musí zbýt minimálně nezabavitelné minimum, což je dvojnásobek životního minima. Jaký je tady problém? Problém je ten, že Česká spořitelna bude přistupovat k účtu sKarty jako k obyčejnému účtu a bude exekuovat i ty dávky, které exekuovatelné být nemohou.  Uvedu jednoduchý příklad: zdravotně postižený bere jiné dávky a k tomu příspěvek na péči, celkem má na sKartě třeba 4000 příspěvku na péči a 2000 jiných dávek, na tohoto člověka byla nařízena exdekuce. Česká spořitelna bude přistupovat k jednotné částce a bude strhávat peníze bez ohledu odkud jednotlivé dávky chodí.  Bude je brát jako nějaké peníze.

Generální ředitelství Úřadu práce, tak i Česká spořitelna ve svých pravomocích a úkolech velmi tápou. Tady může docházet k porušování práv a zákonů ze strany obou účastníků projektu sKaret. Zatím vše vypadá, že se ministerstvo snaží hasit požár, který vznikl na Generálním ředitelství Úřadu práce a České spořitelně. Obávám se, že například v případě exekucí dojde k velkému chaosu.

Nové sKarty mají platnost 4 roky. Po skončení platnosti sKarty bude muset každý její majitel požádat o vydání karty nové. Tedy každé čtyři roky budou muset zdravotně postižení podnikat cestu na úřad práce, aby dostali novou sKartu. Dnes je třeba platnost ZTP, ZTP/P průkazek například deset let. Ministerstvo říká, že se tímto krokem sníží administrativní náklady s administrací výplaty dávek. Tak nějak tato ministerská slova nechápu.

Každé čtyři roky budou vydávány karty nové, znamená to také další nová posuzování zdravotních stavů handicapovaných spoluobčanů? Očekává snad Ministerstvo práce a sociálních věcí, že lidem dorostou končetiny na pahýlech, že lidé s dětskou mozkovou obrnou začnou chodit, nebo že se snad psychické potíže vyléčí během čtyř let?  sKarty jsou především o buzeraci zdravotně postižených. Posudkové lékařství je postavené asociální cestou, jeho jediným úkolem je uschopnit co nejvíce zdravotně postižených.

Nové parkovací kartičky vydávané zdravotně postiženým mají životnost do roku 2015. Poté se Česká republika promění v jedny obrovské Lurdy, ve kterých lidé velmi nemocní budou pomocí asociálních zákonů prohlášeni za zdravé jedince. Stát se zbaví jedné přítěže, zatímco zdravotně postižení budou postaveni na okraj existence. Postižení stále mají, pouze stát je prohlásil za zdravé. Co budou tito lidé dělat? Stanou se klienty sociálního systému, který jim neumožní přístup ke kompenzačním pomůckám, který jim nebude kompenzovat následky zdravotního postižení.

Sociální karty spějí do asociálního světa, kde jsou pošlapávána práva lidí se zdravotním postižením.