Miliony dětí v nejbohatších státech světa žijí v nesmírné chudobě

Miliony dětí v nejbohatších státech světa žijí v nesmírné chudobě. UNICEF dnes zveřejnil zprávu o stavu chudoby dětí z 35 nejbohatších zemí světa. Ze zprávy vyplývá tragické zjištění: 30 milionů dětí žijících v těchto státech je sužováno chudobou. Hladové děti nemající nic do úst, žijící na ulici v otrhaných hadrech, to není pouze prastarý kolorit rozvojových států světa. V Evropské unii a Spojených státech amerických existují také velmi chudé děti bojující s hladem a zimou panující na ulicích evropských a amerických velkoměst.

Neschopnost chránit děti před následky ekonomické krize je největším omylem a chybou, kterou mohla společnost udělat. Nevinné lidské životy jsou vtaženy do politických a ekonomických hrátek, ve kterých vznikají dětské oběti. Malý tvoreček věřící ve svou budoucnost najednou nemá klidné prostředí. nemá psací stůl, u kterého by vytvářel domácí úkoly. Nemá čas na nějaké hry, kroužky, zájmy, internet nebo nějaké další moderní vymoženosti.

Kdo by očekával, že více jak 20 % dětí bude v USA ohrožováno chudobou. Médii tolik opěvovaná země nemůže přeci ohrožovat děti. Reklamy v televizích, filmy a propagace po celém světě vykládá příběh o úspěšné a bohaté americké společnosti. Amerika má ale velmi vážné problémy. Hospodářská rize, spekulativní obchodování na trhu s nemovitostmi, vysoký počet hypoték, to všechno přivádí děti a jejich rodiny do náruče chladné chudoby. Stále více amerických rodin žije například v autech, protože nemají kde bydlet.

Amerika se v těchto statistických číslech může srovnávat s Rumunskem, které má taktéž velký počet dětí žijících v chudobě. Americký sociální systém, stejně jako systém rumunský, není schopný pečovat o děti postižené ekonomickou krizí. Nejúspěšnějšími státy jsou ty státy, které se snaží snižovat počet domácností závislých na podprůměrných příjmech. Americká cesta tímto trendem nesměřuje. Proto je také  v zemi hvězd a pruhů vysoký počet dětí žijících pod hranicí chudoby.

Ve zcela opačném tendru jsou severské země a Holandsko. Tyto státy mají pouze kolem 7 % dětí ohrožených chudobou.  V Austrálii, Kanadě, Novém Zélandu a Spojeném království se počet dětí žijících v chudobě pohybuje v rozmezí od 10 až 15 procent. Statistická zjištění UNICEFu poukazují především na jednotlivé sociální systémy.

Tam, kde podporují nejchudší občany, tam je počet chudých dětí nejmenší. Většina Evropy pomocí vlivu takzvaných konzervativců rezignovala na sociální politiku. Přední je mít stát s co nejmenším aparátem. Přední je pro konzervativní vlády zahájit tažení proti chudým, kteří se za konzervativních vlád nejvíce zapojují do hašení vládních chyb. Viz. například anglická vláda, se kterou je stále více Angličanů nespokojených.

Pokud jednotlivé státy a vlády kašlou na řešení chudoby, dochází také  deprivaci společnosti, k vedlejším jevům jako je například vyšší kriminalita v dané oblasti. Populismus a neochota chránit nejslabší, to je také vizitka politik, těch obrovských chyb. Chudoba dětí v nejrozvinutějších zemích světa ukazuje smutný trend neochoty chránit zdravotně postižené, důchodce, nebo maminky samoživitelky.