Izraelská blokáda Gazy ohrožuje zdraví palestinských dětí

Mezinárodní organizace lidských práv potvrdily to, co se všeobecně ví. Izraelská blokáda Gazy ohrožuje zdraví palestinských dětí. Americká nezisková organizace Save the childern a britská nevládní humanitární skupina Medical Aid for Palestinians vypracovala společnou zprávu, ve které rozebírá jednotlivé zdravotní dopady izraelské blokády pásma Gazy na zdraví palestinských dětí. Z této zprávy vyplývá velmi smutné zjištění. Za dobu pěti let nezákonné izraelské blokády došlo ke kontaminaci pitné vody, což vede k mnoha zdravotním komplikacím. Nejohroženější je právě zdraví palestinských dětí, které pijí závadnou pitnou vodu. 

Blokáda Gazy se podílí na mnoha zdravotní problémech Palestinců. Zatímco se tamější děti snaží žít normální život. Zkoušejí si nevšímat umírajících a zraněných ve svém okolí, jsou tyto děti pomalu zabíjeni kontaminovanou pitnou vodou. Vedle duševních problémů dostávají tak palestinské děti další dárek v podobě ohrožení zdraví při každém napití. Každý doušek kontaminované vody v extrémně parném prostředí  způsobuje další velmi vážné zdravotní potíže.

Politická blokáda, apartheid, rasismus i násilí ze strany Izraele, to všechno se také podepisuje na zdraví dětí. Od června 2007 zahajuje Izrael ekonomickou blokádu Gazy. V průběhu roku 2006 vyhrává v Palestině volby Hamás, a tak Izrael vezme všechny obyvatele Gazy za nedobrovolné rukojmí. Jakákoli pomoc po moři, ze vzduchu, dokonce ani ze souše nesmí do Gazy směřovat. Že tímto Izrael opět porušuje lidská práva? Že tím Izrael porušuje povinnosti okupanta? To přeci izraelskou vládu nezajímá.

Ještě dnes si možná někteří z vás vzpomenou na politickou hru Izraele proti Freedom Flotile. Tehdy Izrael politicky tlačil za pomoci amerických politiků na Řecko, které zadržovalo dobrovolnické lodi. Samotný Izrael poté prováděl záškodnické akce na jednotlivých lodích, které se následně musely opravovat.  Jakákoli pomoc Palestincům je izraelskými úřady nechtěná. Stejně přísná opatření jsou od té doby zavedena na hraničních přechodech, kterými se nesmí zásobovat palestinské obyvatelstvo Gazy.

Následkem těchto opatření se v Gaze zhoršuje zdravotní i hygienická situace obyvatel. Je nedostatek léků, lékařského materiálu, nemocnice mají problémy pečovat o nemocné nebo zraněné Palestince. Díky častým izraelským leteckým útokům jsou místní kanalizace rozbité. Většina palestinské infrastruktury v Gaze byla zničena během třítýdenní vojenské ofenzívy na konci roku 2008, která je ve světě známa jako akce Lité olovo.

Jedním z výsledků mezinárodně odsouzené vojenské akce Izraele došlo díky rozbití kanálů ke kontaminaci spodní vody, pitné vody lidskými výkaly a hnojivy.  Izrael poté následně odmítnul povolit dopravení jakéhokoli materiálu, který by posloužil k opravení zničených kanálů, který by posloužil k opravám vodovodní sítě a dalších poškozených zařízení palestinské infrastruktury. Do dnešních dnů bylo do Gazy přepraveno jen jedna pětina potřebného materiálu k opravám. Tuto jednu pětinu Izrael do země vpustil jen proto, aby snížil zahraniční kritiku svého počínání.

Izrael sice v červnu 2010 oznámil ukončení blokády Gazy, ale toto ukončení má za následek mírně zvýšený dovoz spotřebního materiálu. Blokáda však stejně nadále pokračuje. Materiál důležitý k rekonstrukci palestinské infrastruktury doposud nebyl povolen. Takže staré i nové škody způsobené izraelskou armádou se nemohou opravovat. Operace Lité olovo ochromila palestinskou správu na několik let. Gaza je stále ve velmi vážném humanitárním stavu. Věci naprosto běžné jako vzdělávání, bydlení a zdravotní péče se často potýkají s velmi vážnými nedostatky.

Pásmo Gazy je jedním z nejhustěji obydlených míst na světě. Má rozlohu přibližně 360 čtverečních kilometrů. Oblast je obývaná přibližně 1.7 miliony obyvateli, z čehož rovných 800 000 jsou děti. OSN i řada dalších mezinárodních organizací několikrát poukazovala na nehumánnost izraelských leteckých a pozemních operací na tak hustě obydleném území. Izrael uplatňuje kolektivní vinu, ve které poté umírá většina naprosto nevinných lidí.

Naprosté přelidnění, ekonomická blokáda a nefunkční kanalizace, to všechno ohrožuje všechny obyvatele Gazy.  Nejvíce jsou těmito podmínkami sužované děti. Vypracovaná zpráva říká, že blokáda zabraňuje palestinské rodině produkovat nebo získávat výživné potraviny, znemožňuje jim přístup k nekontaminované pitné vodě. Zpráva cituje několik nemocí, kterým i jsou palestinské děti díky blokádě sužováni.

10 % palestinských dětí ve věku do 5 let má díky dlouhodobé podvýživě zakrnělý růst. Chudokrevnost z nedostatku železa postihuje 58,6 procenta školou povinných dětí. Vysokou chudokrevností trpí dokonce děti ve věku od devíti do dvanácti měsíců věku, to číslo se pohybuje kolem 68,1 procenta dětí,  36,8 procent těhotných matek trpí taktéž chudokrevností.

Počet onemocnění z důsledku znečištění pitné vody kanalizačními splašky se zdvojnásobil. Stále více dětí do tří let věku trpí břišním tyfem a průjmovitými onemocněními. Tato onemocnění mají pro tak malé děti mnohdy celoživotní následky. Zvýšená onemocnění mnohdy nelze adekvátně léčit. Nemocnice v Gaze jsou zastaralé, nemají dostatek zdravotnického materiálu, cestování za jinou zdravotní péčí například mimo Gazu, to je nemožné. Izrael je sice signatářem Úmluvy OSN o právech dítěte. Tuto úmluvu však v žádném případě nedodržuje, i když je Izrael k nutnosti dodržování práv dětí neustále vyzýván ze všech stran.

Článek 6 Úmluvy OSN o právech dítěte říká, že “Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají, že každé dítě má přirozené právo na život. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují v nejvyšší možné míře zachování života a rozvoj dítěte.

Článek 24 Úmluvy OSN o právech dítěte říká “Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy,uznávají právo dítěte na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně zdravotního stavu a na využívání rehabilitačních a léčebných zařízení. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, usilují o zabezpečení toho, aby žádné dítě nebylo zbaveno svého práva na přístup k takovým zdravotnickým službám.

Humanitární organizace volají po totálním ukončení blokády Gazy. Volají také po zrušení cestovních omezení. Lidé nemohou být omezování ve vyhledávání lepší zdravotní péče, když zdravotní péče v Gaze je nedostačující. Dále mezinárodní organizace volají po umožnění materiálového vybavení pro stavbu a opravy v Gaze. Jde zejména také o zvýšení hygienické bezpečnosti v oblasti. Izrael odpověděl pro něj jednoduchou odpovědí. Izrael bude blokádu aplikovat do té doby, dokud bude ve vládě samosprávy Hamás.

Izrael má na základě mezinárodního práva vůči obyvatelům Gazy také své povinnosti, které v žádném bodě neplní. Izrael tedy nejenže nezákonně okupuje Gazu a zbytek palestinských území, ale zároveň nezákonně neplní povinnosti okupantů. Podle mezinárodního práva je Izrael povinen zajistit obživu a zdravotní péči pro obyvatele okupovaných oblastí, je také povinen dodržovat ostatní ustanovení mezinárodního práva na okupovaném území.

Nic z toho Izrael nedělá. Izrael aplikuje cílenou nenávist, na kterou doplácí životy a zdravím také děti.