Izraeli společnost nic nedluží. Izrael je jedna z nejrasističtějších zemí na světě

Stále více lidí, i těch takzvaně populárních obličejů, hovoří o Izraeli tak, jako o rasistickém státě. Hovoří tak stejně jako mezinárodní organizace. Ty poukazují již léta na to, že tato země je rasistická, jedna z nejrasističtějších zemí na světě. Stál více obyvatel země Davidovy hvězdy hovoří o své vlasti jako o domovině, kde má rasismus a segregace hlavní slovo. Pamatuji situaci, kdy na iDnesu jedna z adminek shodila můj článek  o rasismu Izraele do sekce soukromých článků. Přitom se nejednalo o nic jiného, než jen o interpretaci zprávy OSN, která popravdě tvrdila, že Izrael praktikuje systematický rasismus.

Víte, v tomto ohledu se musím smát. Na iDnesu se mohou psát články proti Romům, mohou se tam psát útočné články na náboženská přesvědčení, viz. bloger Král. Na Královy články by měl být brán idnesovskými adminy zvláštní zřetel. Není to poprvé, co se v Králových článcích objevuje šíření náboženské nesnášenlivosti a nenávisti, propagace násilí, teorie prvního úderu…..tyto všechny články jsou zřejmě v očích adminů iDnesu v pořádku. Ostatně na tomto médiu se mohou propagovat myšlenky vyznavačů hákových křížů a obyčejná zpráva OSN byla trnem v oku paní adminky, která je členkou facebookové skupinky přátel Izraele. Jen se tak ptám co rozhoduje o článcích jednotlivých blogerů? Je to profesionalita nebo osobní animozity jednotlivých adminů blogerské sekce? Obávám se, že to bude ta osobní líbivost nebo nelíbivost upřednostňovaná před profesionalitou.

Ostatně o iDnesu si může každý udělat svůj obrázek sám. Když blogerská část iDnesu dělá z extrémisty Matějky prosazujícího politiku Machovo Svobodných prominentního blogera s extramožnostmi, poté není o čem diskutovat. Blogerská sekce iDnesu velmi často připomíná stranický plátek prohradních Svobodných, Akce D.O.S.T. a dalších extrémisticiých uskupení a skupin.

Fakta tady zřejmě nikdo nechce slyšet, natož aby je někdo nechal zveřejnit. Mezinárodní organizace jako jsou HUMAN RIGHT, Amnesty International, Save the Childern, B’Tselem….. a řada dalších, přinášejí dennodenně důkazy o aplikování rasismu a rasistické politice v blízkovýchodním Izraeli. Jsou tu například namátkou tato provinění, jako je mezinárodně nezákonné administrativní zadržení, mučení zadržovaných palestinských dětí, nezákonné zakládání osad na palestinském území, znečišťování palestinských vodních zdrojů pitné vody, bourání staveb financovaných EU.

Izrael aplikuje systematický terorismus. Tato země vzešla sama z terorismu a za použití teroristických praktik polovojenských teroristických frakcí Židů obývajících území Izraele. Stačí se podívat do historie, tam to je vše velkými písmeny vypsané. Viz. například izraelský útok na britská kasárna v tehdy britském území dnešního Izraele. Když Izrael toužil po svém nezákonně nabytém území, dnešní izraelští politici používali stejné praktiky jako dnešní Hamás. Izrael tedy vyrostl na terorismu a ten nyní aplikuje. Izrael aplikuje také rasismus a každý, kdo nesouhlasí s vládou a politikou Izraele je ihned považován za antisemitu. Antisemitou jsou označováni také samotní obyvatelé Izraele, který nesouhlasí s rasismem a demagogií aplikovanou v tomto státě.

Zkrátka antisemitismus je berličkou pro politiku Izraele. Rasismus je vidět například na situaci afrických přistěhovalců. Konec máje znamenal v Izraeli další obdobu Křišťálové noci. Dalších politiky podporovaná a organizovaná násilnost na tel avivských ulicích. Černoši se stali oběťmi podporované nenávisti proti přistěhovalcům. Stejně tak je rasismus aplikovaný na africké Židy – Falaše, kteří byli repatriováni do Izraele. Tito lidé jsou oběťmi rasismu a apartheidního způsobu vedení státu. Izrael chce pro černochy ze Súdánu a Eritreje vybudovat kdesi v poušti speciální koncentrační tábory, kde se budou koncentrovat všichni afričtí utečenci. Svým řešením Izrael opět porušuje mezinárodní právo.

Mnoho Židů považuje Izrael za fénixe povstávajícího z popela Osvětimy a nacházejí jej cestou ke zvládání Shoah. V této demagogické rétorice dochází v Izraeli k porušování dodržování vnitřních zákonů Izraele společně se soustavným porušováním mezinárodního práva. Život za izraelskou obrannou zdí se podobá životě v kriminále, opět to netvrdím pouze já, ale mezinárodní organizace.

Židé si vytrpěli v historii veliké, převeliké utrpění, zvláště za Druhé světové války. Miliony vyvražděných lidí ve jménu hitlerovských ideálů a rasové nenávisti, kterou Izrael nyní sám aplikuje. Mnozí lidé si myslí, že Izraeli jako lidstvo něco dlužíme. Není tomu tak. Této zemi nikdo nic nedluží. Nedlužíme dokonce ani Židům vůbec nic. Je to národ jako každý jiný. Je mi líto všech obětí holocaustu a prohlašuji, že k tomuto vraždění nikdy nemělo dojít.  Politické vedení minulého i současného Izraele se systematizovalo do role děcka, které bylo týrané a vláčené blátem, v dušičce má trauma, které se obrátilo do skutečnosti. Nynější dospělý tvoreček dělá přesně to, čím bylo vláčeno. Tedy uplatňuje rasismus a vraždí klidně ve jménu rasismu.

Je to mimochodem také renomovaný židovský spisovatel Sami Michael, který hovoří o své zemi jako o státu s nejrasističtějším režimem. Tento spisovatel potvrzuje všechno o čem dlouhou dobu píšu. Arabové a Židé pocházející z východu země jsou diskriminováni. Jsou to méněcenní lidé v očích izraelského státu. Sami Michael byl kdysi dokonce navržený na Nobelovu cenu. Nejedná se o žádného rasistu nebo antisemitu. Sám uvádí, že arabští lidé nejsou dostatečně zastoupeni ve státní samosprávě. Mimochodem je to právě OSN, která poukázala na aplikaci dvojího práva, které je určené zvlášť pro nearabské a arabské obyvatelstvo.

Sami Michael také uvádí známý fakt, a sice, že izraelští politici podporují rasismus a ten je přiživován náboženskými extrémisty, kteří mají v Izraeli velký vliv. V Izraeli selhala levice, vykašlala se na sociální rovnost Izraelců. Izraelci jsou již od dětství učeni nenávidět ostatní. Šílení agenti Mosadu vykládající studentům základních škol povídačky o vražedných Polácích nesnášejících Židy. To je divadlo výroby totalitárních dětí, kteří mají vidět všude a ve všech vražedné nebezpečí. Je živena pohádka o jediné výspě demokracie a míru v blízkovýchodním regionu.

Izrael není pro Evropu žádnou zárukou existence západní kultury, není dokonce ani žádnou nárazníkovou zónou. To je pohádka dalších sionistů. Existence nebo neexistence Izraele není pro Evropu vůbec důležitá.  Izrael je hračka v amerických rukou. Izraelská kultura není o nic horší než kultura arabská.  Děti v izraelských školkách jsou učeni k nenávisti ke všemu cizímu, hlavně arabskému.

Izrael aplikuje systematický rasismus, ostatně hovoří o tom organizace OSN. O zprávě jsem kdysi napsal jeden článek: Izrael prosazuje rasovou segregaci, potvrdila to zpráva OSN. Izrael je státem založeným na rasové segragaci. Izraelská verze apartheidu je používána proti Palestincům, beduínům a dokonce i proti etiopským Židům. Izrael nejenže nezákonně okupuje palestinské území, ale ještě k tomu páchá rasově motivovanou politiku, což je naprosto nepřípustné.

Západní ani jiná kultura nic Izraeli nedluží. Naopak Izrael se dopouští zvěrstev proti lidskosti a lidským právům. Nedodržuje mezinárodní právo a nyní nedodržuje ani mezinárodní právo o migrantech. Stále více izraelských občanů si toto vše uvědomuje, zakládají se spolky proti vládní politice. Stále jsou častější demonstrace občanů Izraele proti politice apartheidu a potírání práv muslimů. Takoví izraelští občané jsou poté protiprávně zadržováni, šikanováni, Židům žijícím v zahraničí kritizujícím izraelský systém státu a jeho rasistickou ideologii je zabraňováno v návratu do vlasti.

Světové velmoci, zejména USA, podporují rasismus Izraele z ekonomických a politických důvodů.