Islamofobie je projevem pravicového extrémismu

Islamofobové jsou jednoduchým důkazem kam až může klesnout lidská hloupost. Jednoduché zaškatulkování všech věřících do ranku teroristů. To opravdu může udělat jenom obrovský hlupák. Zahraniční média poukazují na rostoucí vliv ultrapravicových ideologií. Jednou součástí ideologického zasmrádnutí je právě islamofobie. Je tu nenávist vůči jinověrci. Trapná hysterie ve jménu kříže opět pokračuje. Rytíře bojující na zdech Jeruzaléma vystřídají kecálkové antiislamistických uskupení. O,1 % muslimů žijících v České republice dokáže podle rasistů přeměnit většinovou společnost. 

Já vím, nenávist zastíní rozum. Přeci jen by mohli islamofobové ovládat alespoň elementární matematické dovednosti. Náckovská nenávist časů minulých zaměřená vůči Židům je nyní přeměněna v breivikovské vidění světa, ve kterém každý odlišný prvek je potencionálním nebezpečím. Rádoby inteligentní Svobodní občané přebírají slova a řeč moderních milovníků extrémismu.  Kdejaká svoloč ultrapravicového vesmíru působí ve svém základu směšně.

Bez důkazů, bez reálných podkladů vyprávějí o správnostech prohnilých teorií  odporujících základním pravidlům svobodného světa. Zahraniční média snad po celém světě poukazují na vyšší výskyt pravicových extrémistů. Však také mnozí politici populisticky přitakávají nesmyslnostem největšího zrna. Tak například u nás v České republice, založí se hnutí Antimešita pana Kusáka, ve které bude vědomě lhát, ve které se bude šířit nenávist extrémistů do širého okolí. Ultrapravicový hnůj nejvyššího stupně rozšíří nenávist na základě lží, na základě generalizací.

Královehradecký krajský úřad totálně pochybil, když částkou 15 000 korun financoval Kusákovu činnost. Je to naprosto nepřijatelné, když vedení jednoho z krajů podporuje hnutí odporující lidským právům a zdravému lidskému rozumu. Extrémistům z Hradce Králové vadí případná stavba mešity, proto také musí hlásat lži a nepravdivé údaje o islámu, Koránu a dalších součástí muslimské víry? Mešita je pro extrémisty místem zrodu extrémismu. Další demagogický názor jednoho extrémisty. Úsměvné názory islamofobů srovnávající islám s fašismem, to je naprosto trapné, hloupé a pro člověka degradující smýšlení.

Islamofobové si udělali jednoduchou zkratku: islám = právo šária. To je velmi trapná, až ubohá nic neříkající nesmyslnost. Jasně, většina občanů ani neví co to právo šaría je. Dokonce ani neví jak vzniklo a kro za tímto právem stojí. Co mají společného například mírumilovní súfisté s právem šaría? Šaría není sofistikovaný jednotný zákoník. Je to dejme tomu právní systém upravený přesně tak, aby pomáhal k udržení tyranských vlád, aby pomáhal stejným extrémistům jako jsou ti nejzdatnější islamofobové k udržení strachu nemajícího s islámem nic společného.

Právo šaría nemá nic společného s islámem, pouze ohýbá islám přesně tak, aby odpovídal potřebám extrémistů. Extrémisté ze střední Evropy označují všechny muslimy za extrémisty. To je velmi trapné, velmi ubohé. Mešita je pro islamofoby projevem extrémismu. Jedna stavba sloužící jiné víře je extrémistická? Oh jak trapná myšlenka trapného názoru. Islamofobové popírají jednotlivé směry v islámu. Všechny strkají do jednoho naprosto stejného směru.

Křesťanství stejně jako islám se již od dob svého vzniku potýkalo se svou nejednotností. Křesťanství a islám mají mnoho verzí a mnoho podskupin. Islám sám o sobě skládá minimálně ze tří skupin: sunna, šíia a suffy  Proto nelze v žádném případě všechny strkat do jednoho pytle.

11. září se stalo tučnou zásobárnou islamofobních extrémistů.  Přitom například v Bibli je daleko více násilí, než v Koránu; idea, že islám se prosazoval mečem je západní fikce, padělaná v období křížových výprav, ve kterých to byli především křesťanští fanatici, kteří  vedli brutální svaté války namířené proti islámu. Možná tito šílenci s křížem na hrudi jsou supermany islamofobů.

Korán zakazuje agresivní válčení a povoluje pouze boj v sebeobraně; ve chvíli, kdy nepřítel nabídne mír, Korán nařizuje, že muslimové musí sklonit zbraně, a přijmout jakékoli podmínky, dokonce i nevýhodné. Později muslimský zákon zakázal úročit na zemi, kde bylo muslimům dovoleno volně praktikovat jejich víru, zabíjení civilistů bylo zakázáno, rovněž jako ničení majetku a použití ohně ve válce. Současné rozdělení světa  není zaviněno náboženstvím nebo kulturou, je založeno především na politickém základu. Existuje zde nevyváženost moci ve světě. Ti méně mocní vyzývají nadvládu velkých mocností a mnohdy k tomu používají například náboženský slovník ve skutečnosti s islámem nemající nic společného.

To, co je nyní módně nazýváno za fundamentalismus, je ve skutečnosti náboženskou formou nacionalismu. Evropský nacionalismus 19. století byl pošpiněný, a tak nyní noví nacionalisté ke svému přežití potřebují nové obětní beránky, například islám, který dopomůže extrémistům k nové formě nacionalismu. To, co propaguje například pan Kusák, to je určitá forma extrémního nacionalismu, trapný pokus uvědomění si vlastní identity.

Fundamentalismus se vyskytoval a vyskytuje ve všech vírách. Existuje fundamentalistický budhismus,  křesťanství, judaismus, sikhismus, hinduismus, konfucianismus a dokonce i fundamentalistický islám. Narozdíl od křesťanství a judaismu, islám  rozvinul  v určité velmi malé části svých příznivců fundamentalistickou strunu především v 60. letech 20. století. Fundamentalisté představují jakousi revoltu proti sekulární moderní společnosti oddělující náboženství a politiku. Náboženství je v očích fundamentalistů přivedeno na okraj a fundamentalisté chtějí přivézt Boha/náboženství z okraje, kam bylo vypovězeno v moderní kultuře zpět do centra dění. Veškerý fundamentalismus je zakořeněn ve strachu z jejich zničení. V některých částech Středního východu byl sekularismus ustanoven tak agresivně a tak rychle, že se část fundamentalistů stejně agresivně zradikalizovala.

Islamofobové velmi zjednodušují problematiku fundamentalismu a velmi zkratkovitě označují všechno islámské za fundamentální. To je naprostý nesmysl, obrovský koncert lidské hlouposti a naivity. Kultura jako taková vždy měla soutěživý rys. Vždy se najdou lidé, kteří vidí dění ve své zemi jinak a jsou odhodláni za ni bojovat. Fundamentalisté mají velmi tvrdé, omezené názory zastíněné tmářstvím a nesmyslnostmi. Například američtí křesťanští fundamentalisté odmítají demokracii, jako stejně tak islámští fundamentalisté svým počínáním popírají islám samotný. Páchají trestné činy, které zakrývají náboženstvím. Tohoto tmářství využívají jiní extrémisté na poli islamofobů. Využívají fundamentalisty ke svému vidění světa.

Většina fundamentalistických hnutí vyhledávají symboly, kterými by mohly krýt svá zvěrstva. V judaismu, sekulární stát Izrael inspiroval každé jednotlivé fundamentalistické hnutí, jelikož představuje tak graficky pronikání sekulárního etosu do židovského života. Někteří židovští fundamentalisté jsou vášniví pro stát Izrael a považují ho za posvátný a svatý; zapojení se do izraelské politiky je pozvátným aktem tikkun, obnovení světa; vytvoření osady v okupovaných teritoriích je také akt tikkun a někteří věří, že to uspíší příchod Mesiáše. Například  ultra-orthodoxní židé jsou často proti státu Izrael: někteří ho považují za zlou odpornost. Mnoho Židů považuje Izrael za fénixe povstávajícího z popela Osvětimy a nacházejí jej cestou ke zvládání Shoah.

Muslimové jsou  v očích islamofobů podáváni jako nějací méněcenní, neschopní lidé. Tak to rozhodně není. Muslimové jsou schopni řídit demokratický stát. Jen se ta demokracie nebude podobat západnímu chápání demokracie. Demokracie západního střihu dostala v muslimských zemích na zadek. Mnoho muslimů chápe západní demokracii jako západní diktát typu: “my máme demokracii, my máme svobodu, ale vám musí vládnout diktátoři” , přesně tak totiž mnoho západních režimů k muslimským zemím přistupuje. Když se diktátor vymkne západu z rukou, přijdou západní tanky a vynutí si západní demokracii vlastní silou. Poté tato demokracie stejně nefunguje.

Podívejme se například na dnes tolik propíraný Írán. Zde v roce 1906 muslimští klerikové vedli kampaň současně se sekulárními intelektuály vedoucí k zastupitelské vládě a konstitučnímu zákonu. Když dosáhli svého stanoveného cíle, velký ayatoláh řekl, že nová ústava je druhou nejlepší věcí po příchodu šíitského Mesiáše, protože bude omezena tyranie šáha. Britové objevili v Íránu ropu a nikdy pomocí své koloniální politiky nedovolili novému parlamentu svobodně fungovat. Západ ve jménu peněz podporuje zločinné režimy, autoritativní režimy, které s islámem nemají nic společného. Toto samozřejmě islamofobové v žádném případě nevidí. Vše zlé pokládají za islámské.

Za růst fundamentalismu může Západ a jeho touha po nerostných surovinách, ropě, zemním plynu a dalších záležitostech. Islám ani mešity nejsou nástrojem zla. Evropa, speciálně Česká republika, nejsou v islámském ohrožení a nikdy nebyli. Islám je součástí evropské kultury a do evropské kultury zákonitě patří. Muslimové žijící na území České republiky jsou Čechy a patří do českého národa. I když je v naší zemi jen 0,1 % muslimů, tak islám je součástí České republiky jako stejně tak je součástí České republiky křesťanství a další víry praktikované na území České republiky.

ISLÁM NENÍ FUNDAMENTÁLNÍ, JE MONOTEISTICKÝM NÁBOŽENSTVÍM JAKO JE KŘESŤANSTVÍ. ISLÁM JE STEJNĚ MÍRUMILOVNÝM JAKO JE KŘESŤANSTVÍ.  A ISLAMOFOBOVÉ JSOU HLUPÁCI, S VÍROU V PRAVICOVÝ EXTRÉMISMUS.