Zvyšování spoluúčasti ve zdravotnictví je hloupost

Ministr Heger zahájil ve jménu vyššího asociálna novodobou křížovou výpravu na peněženky handicapovaných spoluobčanů a starobních důchodců. Jako věrný poddaný asociální příšery Nečasovské vlády zahajuje pan ministr nové kolo zvyšování poplatků ve zdravotnictví.

Tato vládní cirkusová sestava chce být vermomocí označovaná za nejasociálnější v historii České republiky. Není nejen nejhorší vládou, ale také zároveň je vládou zvláštního typu a určení. Jejím hlavním posláním je likvidace všeho co zavání sociálnem a pochopením druhého člověka.  Nečas se nestydí celou svou moc opřít o nízkopříjmové a nemocné. Takto má vypadat vláda nového tisíciletí. Pro něj nepořební lidé nyní vytvářejí záda prapodivnému systému.

Zvyšováním regulačních poplatků je v současnosti postihnuto  na 2 – 3 miliony obyvatel země. Vůbec nejde o nějakou rozprostřenou zátěž mezi všech deset milionů lidí. Těmi koho se dotknou stanovené poplatky jsou invalidní důchodci a starobní důchodci. Právě tyto dvě velké skupiny lidí také nejvíce zdravotnictví využívají. Většinou se tedy jedná o velmi nízkopříjmovou skupinu obyvatel. Sedmdesátiletá babička má zachránit korupcí a rozkrádáním narušené zdravotnictví, jak je to trapné a nesociální. Člověk, který si celý život platí zdravotní pojištění, je nyní nucen finančně se podílet na vhazování svých peněz do černé díry.

Jsem toho názoru, že i kdyby se regulační poplatky zvyšovaly stonásobně, tak to nebude stačit, protože celý systém ve zdravotnictví je nemocný.

Žádné poplatky proto nic neřeší. Jedná se jenom o politické gesto, které má ukázat na falešný problém. Proč ministerstvo neudělá něco s tím bordelem, který tam u sebe mají? Tento státní orgán je prolezlý obrovitou chobotnicí lobbistických skupin, které nechtějí, aby bylo ve zdravotnictví jasno. Dnešní 17% podíl pacientů  na zdravotní  péči je málo? Ministerstvo se chce přiblížit ke 20% hranici. Během pěti let vzrostl podíl pacientů na zdravotní péči  o rovných 7 %. Tak obrovský skok najednou nastal. Jinými slovy, český pacient najednou během pěti let skokově platil několikanásobné dopatky za léky a další materiál.

Copak si pan ministr neuvědomuje jakých sociálních skupin se kroky ve zdravotnictví dotknou? Spoustu zdravotně postižených podstoupivších hospitalizační pobyt bude v bezvýchodné situaci. Představte si tu situaci, máte důchod nějakých 7000 korun a třeba nyní za dva týdny hospitalizace zaplatíte 1400 korun. No to je krásné, ale kde jako invalidní důchodce na to vezmete? Musíte platit nájem bytu, služby a další věci. Tato vláda připravuje ekonomický krach handicapovaných. A nejen těch. Podobně jsou na tom starobní důchodci a také dlouhodobě a vážně nemocní.

Pobyt v nemocnici se nepočítá do žádného ochranného limitu, takže neexistuje žádný jeho faktický strop. Ministerské návrhy nemají logiku, dokonce ani opodstatnění. Lijí na úkor nejslabších a nejohroženějších jejich peníze do systému děravého jako cedník. Kdy už opravdu začne vláda řešit zdravotnictví? Kdy už přestane se šikanováním zdravotně postižených, starobních důchodců a velmi vážně nemocných? Proč se třeba nezruší zdravotní pojišťovny a nenechá se jen jedna pojišťovna? Jenom režie zdravotních pojišťoven se odhaduje na zhruba 7 miliard korun. Nejsou toto zbytečně vynaložené finance?

Na zdravotnictví tento stát vydá přibližně 280 miliard korun. Kolik z této obrovské částky se skutečně dostane do svého cíle? Nečasova vláda si počíná amatérsky. Ostatně to také vidím například na ministru Hegerovi a Drábkovi. Tam amatérismus doslova čiší ze všech koutů. Místo řešení zdravotnictví zde jsou radši sdíráni z kůže handicapovaní, starobní důchodci a vážně nemocní. Proč je řešení zdravotnictví zaměřeno zrovna na ně? Co mají regulovat ty asociální poplatky? Snad ne bezodkladnou zdravotní péči.  Tato vláda by se měla stydět.

A vůbec celá spoluúčast je nesmyslem. Protože se týká těch lidí, kteří potřebují lékařskou pomoc a péči. Vážně nemocní lidé si nevymýšlejí návštěvy lékařů. Tento poplatek nic neřeší a není už vůbec regulační. Jenom vegetuje na té skutečnosti, že lidé této části obyvatel často chodí k lékaři a tak tímto poplatkem poskytují zdravotnímu systému peníze navíc. Ministerstvo ještě k tomu lže, když hovří o lepší a kvalitnější péči vážně nemocných pacientů. Právě naopak v mnoha hlediscích se péče o takové pacienty zhoršila. Kam se tedy nakonec podělo oněch na poplatcích vybraných 5 miliard korun? Tzv. těžce nemcní pacienti mají těžší přístup k adekvátní léčbě. To vše značí, že je něco špatně a že se vše má řešit totálně jinak.