Zničí Jaromír Drábek sociální služby?

Zatímco sociální služby skomírají a nemají na svůj chod, ministr práce a sociálních věcích vystupuje jako kouzelník čarující s králíky. Sotva vytájne prvního ušáka, ihned ho schová. Protože tato vláda se přeci nebude starat o neziskový sektor poskytující sociální služby. Vzduchem létají sliby na stovky milionů. Člověk se pomalu cítí jako Rotchield na Newyorské burze. Virtuální peníze nacházející se v politických představách jsou televizí i rozhlasem považovány za garantovanou jistotu. Zhruba na 200 poskytovatelů sociálních služeb může zaniknout, bez pomoci se tak ocitne na 25 000 handicapovaných a o práci přijde na 1400 zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb.

Péče o nejpotřebnější. Péče o handicapované děti, péče o handicapované v denních stacionářích je roztříštěna o skály strmého srázu. Tato činnost pomáhající lidem se zdravotním postižením je zřejmě pro ministra Drábka nepřítelem číslo jedna. Šéfové jednotlivých sociálních služeb, si pomalu připadají jako správci konkurzní podstaty. Musejí propouštět své zaměstnance a snižovat počet poskytovaných služeb. Slíbených 330 milionů korun jenom odsune o pár měsíců konec některých slabších subjektů. Situace a stav poskytovatelů sociálních služeb provozovaných církvemi a organizace závislé na financích z Evropské unie jsou ohrožené nejvíce.

Peníze slíbené ministrem zcela jistě pomohou, ale sociální služby nezachrání. Z médií by si jeden člověk myslel, že sociální služby jsou díky vstřícnosti ministra probuzeny z komatu, ale tomu tak není. V prvomájový večer. byl pro poskytovatele sociálních služeb druhými Vánocemi. Nyní bude možné dozvědět se, kdo přesně dostane od státu prozatimní pomoc..

Co je komu tam nahoře do toho, že nebude mít kdo jít postiženému pomoci s obědem, snídaní nebo večeří? Mnoho projektů sociálních služeb bylo hrazeno z tzv. evropských financí. Financování z evropských fondů se ale v těchto dnech nekoná. Financování mnoha tzv. individuálních projektů probíhá z Evropských peněz. Toto financování bude možné až v příštím roce 2013. Najednou tak došlo k obrovskému úbytku peněz. Nechápu proč se ústavní činitelé čertí, když právě tyto organizace závislé na evropských penězích tvrdí, že nemají dostatek finančních prostředků.

Ministr Drábek chce daleko více využívat evropských prostředků, ale ty je podle všeho možné čerpat až v roce 2013. Modrý ministr zvláštní parlamentní strany nyní opět mlží. Ministerstvo sice slíbilo uvolnění stovek milionů korun, ale tyto peníze poputují k organizacím po všech administrativních kolečkách až koncem tohoto roku. To znamená, že většina sociálních služeb má financování do června, možná do července, a poté začne to období krutých rozpočtových nedostatků.

Budou to právě letní měsíce, které poznamenají životy mnoha zdravotně postižených. Najednou budou tito lidé bez práce, najednou budou bez pomoci. Ministr Drábek používá jako zaklínadlo evropské finance, i když sám ví, že jednotlivé kraje jsou neschopné tyto evropské projekty zahájit. Mnoho organizací pečujících o handicapované, o důchodce, tak nedostane peníze ani po ministerských slibech. Každý rok se snižují dotace na sociální služby. Nyní se Drábek vychloubá, že přidá sto milionů více než minulý rok, ale přitom neřekne, že sociální služby mají i přesto méně a méně.

Stát se podílí rovnou pětinou na financování sociálních služeb. Kraje financují sociální služby přibližně ze 7 %. Kraje, které jsou pod nadvládou levice, nyní dokonce prohlašují, že nemohou na sociální služby přispívat takovou měrou, jakou přispívají nyní. Tohoto by si měli všimnout hlavně ti lidé, kteří nenechají na Socany ani sáhnout. Zdravotně postižení nejsou na krajích také až zase tolik vítaní. Přibližně dalších 44 % nákladů na sociální služby je hrazeno přímo od klientů z jejich příspěvků na péči.Ministerstvo práce na zdravotně postižených šetří kde může.

Vedle snižování státních dotací na sociální služby, snižuje ministr Drábek také příspěvek na péči. Na těchto příspěvcích na péči ministerstvo vyplatilo 18,1 miliardy korun, předloni to bylo 19,6 miliardy. Lidé mající první stupně zdravotního postižení se díky snížení příspěvku na péči nacházejí ve velmi nemilé situaci. Nemají díky Drábkovské reformě na úhradu sociálních služeb. Jsou tak bez péče a jejich zdravotní stav se může velmi rapidně zhoršit.

Pokud ministr Drábek bude spoléhat na evropské fondy, zahubí mnoho sociálních služeb. Je třeba především zahájit jiný způsob financování sociálních služeb.