Vyhlazovací válka proti islámu? Další nesmysl z dílny islamofobů

Vyhlazovací válka proti islámu? To je totální nesmysl vycházející hlavně z úst několika amerických důstojníků, kteří o své nenávisti k islámskému světu hovoří především na přednáškách předních amerických univerzit.  Americký časopis Wired na svých webových stránkách informuje o jedné takové nechutné přednášce těžkého islamofoba podplukovníka Matthew A. Dooleyho. Tento člověk během svého podivného vystoupení před vysokými armádními představiteli perlil mnoha rasistickými a bezhlavými termíny. Naštěstí islamofobní nenávist plynoucí z úst některých extrémních rasistů není oficiálním názorem americké vlády ani americké armády.

Podle některých rasistů islám dávno vyhlásil Západu válku, a proto je ten tolik kulturně rozvinutý Západ nucený vyhlásit islámu vyhlazovací totální válku bez slitování na lidských obětech. Jako bych v tomto kontrastu slyšel hitlerovské projevy malíře pokojů před zfanatizovaným Reichstagem, který jen tak přikývne na nesmyslnosti tenkrát kydané na všemohoucí židovstvo tolik ohrožující rozlet árijského vyvoleného lidu.

V dnešním století se dějí naprosto podobné události. Rasisté získávají publicitu naštěstí nikoli na vedení armády a tajných služeb, ale na úrovni obyčejných lidí, kteří nemají mnohdy dostatečný počet informací k tomu, aby dokázali posoudit zhoubnost pronášených rasistických nesmyslností. Pro integralistický konzervativismus a ty hloupé ultraliberály(v Čechách hlavně Svobodné občany Petra Macha) je najednou islám něčím naprosto nechutným, naprosto nebezpečným. Proto také v Čechách populisté jako Zeman vystoupí ze svých jeskynních slují Vysočiny, aby nechápajícím ovečkám vysvětlili svou vizi rasisticky pojatého světa, ve kterém existují naprosto daní a označení viníci.

Novodobí neonacisté, ultraliberálové a extrémisté vystřídali zcela vypočítavě Židy za muslimy, protože muslimský svět je nyní tou příhodnou onucí vláčenou díky populistickým vůdcům světa bahnem a blátem Tartaru. Americký podplukovník Dooley tak zcela ve smyslu nejhorších rasistů prosazuje kontra džihád, ve kterém je nutné nejhorším a nejkrutějším způsobem zasáhnout proti všemu islámskému. Už vidím ty hysterické souhlasy českých rasistů tak často píšících na iDnesu. No, ono není divu, když iDnes je již dlouhou dobou v personální unii s rasistickou partají Petra Macha.

Možná je to americký podplukovník Dooley, který by se mohl stát novým světcem Svobodných občanů a všech rasistů jedné maličkaté zemičky uprostřed Evropy. Dooley plánuje také například vyhladovění Saudské Arábie, nebo bombardování Mekky či Mediny. Jeden hloupý rasista a totální bezmozkovec svým povídáním dokáže nakazit mnoho lidí, kteří velmi rádi uvěří kultu jedné velmi nebezpečné satanské populace světa. Americká reportérka Ann Coulter například o islámu vykládá, že se jedná o “kult hořících aut” a sama navrhuje útočení na muslimské krajiny.

Žena, která by měla hájit život, tak zcela bez problémů propadne rasistickému zabíjení stovek milionů nevinných. Hlupáci bez kulturních znalostí, myslící si, že křesťanská víra je tou nejkrásnější, tak bez jakýchkoli výčitek vyřadí islám z náboženství a všechny jinověrce bez okolků  pošlou do hořících pekel. Po několika stech letech má tedy dojít z vůle šílenců k novým křížovým výpravám? Meče a koně nahradí síhačky, tanky a možná v extremistickém ladění přijde na řadu atomová bomba, která může tak jako za Druhé světové války zabít najednou nikoli stovky tisíc lidí, ale rovnou miliony.

Ann Coulter je fanatickou hlasatelkou nových kruciát, během kterých mají být zavražděni islámští vrcholní představitelé. Násilnou formou by poté podle představ této ženy měli být všichni obyvatelé muslimských končin donuceni k přechodu do náruče další víry, tentokrát katolické. Pokud odhlédneme od těchto pošuků současnosti, ve společnosti vládne jeden názor, že islám je dobyvačné náboženství. Je mi líto, jak je ohýbána historie. Najednou je křesťanská víra beránkovským, doslova andělským chórem, zatímco islám je ten s tou krátkou sirkou plnou satanství a začpělého smradu.

Lidé velmi rádi zapomínají na stovky milionů zavražděných katolickou vírou. Zapomínají na stovky milionů zabitých ve jménu Krista. Na ty umučené a utýrané obviněné například z čarodějnictví, na ty zabité muslimy, na ty zabité jinověrce. Na to všechno se velmi rychle zapomíná. Z obecného pohledu je každé monoteistické náboženství násilným. Svůj vliv a moc si tato monoteistická náboženství vydobyla především krví a násilím. Americký časopis Wired také upozorňuje na kroky americké FBI, která ve svých dokumentech šíří islamofobii.

Muslimové jsou školícími agenty FBI vykreslováni jako hrubiáni, násilníci, kteří chtějí ovládnout USA. Dokumenty FBI také hovoří o tom, že hlavní proud amerických muslimů je plný teroristů, či jejich sympatizantů. Najednou se frekventanti školení FBI dozvědí, že Prorok Mohamed byl stoupencem kultu násilí, který potlačuje lásku a preferuje charitu, ze které jsou následně financované teroristické akce muslimů. FBI ve jménu boje proti terorismu živí  nenávist vůči víře, která je rozhodně jiná, než jak o ní referují demagogičtí agenti FBI.

Celé mi to připomíná politické vymývání mozků, ke kterému v USA docházelo například za Druhé světové války, kdy školící agenti naopak tvrdili, že Japonci jsou těmi nejhoršími a nejzlejšími, a proto musejí být preventivně umístněni do shromažďovacích táborů kdesi v americké poušti. Tajní agenti, a posléze také obyčejné obyvatelstvo má získat falešný dojem o druhém nejrozšířenějším náboženství na světě. Jak jinak lze získat onu legitimitu pro válku za majetek a finanční nezávislost amerických velkopodnikatelů?

Je to především Západ a neislámský svět, který vlastní atomové zbraně. Je to také Západ, který je schopný s pomocí těchto zbraní zničit celou tuto planetu. Je to také Západ, který díky humanitárním bombardováním a hospodářským sankcím prosazovaným od 90. let 20. století pozabíjel stovky tisíc Iráčanů. Každý, kdo si přečte Korán. Každý, kdo si něco o islámu přečte, zjistí, že terorismus, útoky na lidi, to všechno je v rozporu s Koránem a islámem. Nesmyslné lži o tom, že teroristé vybírají své útoky podle veršů Koránu, jsou nehoráznou lží, protože v Koránu neexistují žádné verše, které by nabádaly k nějakému teroristickému útoku.

Terorismus totiž v základních pilířích islámu neexistuje a je terorismem opovrhováno. Každý, kdo provede teroristický útok je podle islámu vyděděncem, který nepaří do islámu. Většina muslimů odmítá terorismus, odmítá ty tolik mediálně populární útoky. Terorismus má polohu politickou, kdy Američané a Rusové naschvál podporovali jednotlivé skupinky radikálů jenom proto, aby mohli pomocí nich bojovat proti sobě. Tito teroristé nemají s islámem nic společného. Pouze se skrývají za islám, který následně upravují přesně podle sebe. To, že se některé státy chovají podobně jako náboženští extrémisté ještě neznamená, že islám je extrémistický. Diktátoři některých muslimských zemí zneužijí, znásilní islám, který upraví podle své podoby přesně tak, aby pomáhal jejich vládnutí.

Najednou se boj proti terorismu stává volnou vstupenkou proto, aby Američané šli a kdekoli na světě zabíjeli ve jménu terorismu. Souzený Miloševič také argumentoval, že jeho vojska se v Srebrenici ničeho nedopustila, protože chránila Srby před teroristy. Najednou je na řadě zkreslování různých pohledů a předsudků, které má zlegitimizovat násilí. Toto zjednodušování, démonizování a zkreslování je zhoubou extrémistů jako je Hamas, Ku-Klux-Klan, Britská národní strana nebo Strana svobodných občanů.

Zatímco ve třicátých letech dvacátého století Hitler žvanil o Židech, novodobí rasisté a američtí průmyslníci hovoří o islámu a muslimech. Hitlerovské poučky v novém kabátku moderních výrazů sledují stejný cíl. Všichni bychom se měli probudit. Víra v osudný omyl, že některé společnosti jsou nenapravitelně zločinné, implicitně morálně zkažené, nás přivede do obrovských potíží. Lidé rádi propadají zjednodušenému pohledu na svět. Toto zjednodušení zakryje mnohá fakta, která je potřeba znát, pokud chceme být nestrannými.

Redukovaná představa o tom, že svět je jen o střetu mezi kulturami islámu a Západu, to je představa vedoucí celý svět do hlubokého omylu plného válek, násilí a smrti. Svět není o střetu kultur, nikdy o něm ani v minulosti nebyl. Ve jménu islamofobie a mamonu po majetku jsou zahajovány uměle vyvolané a podněcované války a násilí. Cesta do budoucnosti je v toleranci, pochopení a touze poznání.