Po chilském peru nás možná proslaví Rath v poutech

Rath v poutech mezi zdmi Poslanecké sněmovny za doprovodu policejní eskorty. To bude tak báječné divadélko. Velké show, výsměch českému pojetí demokracie. Politik může páchat trestné činy, může být podezřelý z páchání trestných činů, přesto neexistuje reálná síla, která by poslance Ratha zbavila jeho mandátu.

Někdo by mohl jásat nad tímto stavem. Poslanec vykonává svůj mandát podle svého vědomí a svědomí. Jaké má vědomí a svědomí politik vyšetřovaný policií? V novém rathování máme další pokračování, takovou tu etudu na Bártu a jeho poslanecký mandát. Na jedné straně byli poslanci nepravomocně odsouzeni a přesto jsou poslanci. Nyní na daleko vyšší levelu máme další hollywoodský příběh o levicovém poslanci, takovém vlastníkovi či nevlastníkovi jedné soukromé nemocnice.

Po dlouhé době budou moci zahraniční televizní stanice jako CNN nebo BBC natočit směšné záběry o nesměšné naprosto vážné situace. Poslanec v okovech spravedlnosti bude moci vystoupit před zraky ostatních ústavních činitelů. Tajně doufám, že se pan Rath rozhodne pro vězeňské divadelní oblečení. Jedině tak bude jeho nástup efektivní. Nějak nechápu, jak bude moci tento zákonodárce vystoupit před mikrofonem. Každé jeho vystoupení může znamenat snahu o ovlivňování dalších lidí.

Možná, že se nám v ten den nejbohatší vězeň s osmdesátitisícovým platem svěří se svými zážitky z litoměřického kriminálu. Absurdita nedokonalé Ústavy tak může vyvolat nedokonalé události. Poslanec bez možnosti přístupu k internetu, bez možnosti přístupu k mobilu nebo počítači tak bude vykonávat svůj mandát.  Občané v Rathově volebním okrsku jsou jistě štěstím bez sebe. Hned tak se nestane, že by jejich zájmy měl zastávat kriminálník.

Ihned mě napadají legrační myšlenky o poslaneckých hodinách. Každý poslanec, který spáchal trestný čin, nebo který je kvůli páchání trestného činu vyslýchaný a prošetřovaný, by měl okamžitě rezignovat na všechny své funkce bez ohledu, zda jde o levičáka nebo pravičáka. Zveřejněná slova Rathova právního zástupce jsou považována milovníky levice za svaté pravdy. Já neříkám, že tato slova jsou pravdivá, nebo lživá. aždopádně tvrzení obhajoby pana Ratha musíme přijímat s rezervou, protože je právem obhajoby ochraňovat svého mandanta i za pomoci lživých argumentů. Poté je na soudu, zda taková tvrzení obhajoby jsou nebo nejsou pravdivá.

V ten den, kdy Rath přijde do Poslanecké sněmovny za asistence policie, bude největší světovou senzací. Ostuda způsobená panem prezidentem Klausem tak bude mnohonásobně přehlušena ostudou poslance Ratha. Sociální demokracie by měla přinutit pana Ratha, aby rezignoval i ze svého poslaneckého mandátu. Pokud skutečně dojde k eskortě Ratha na Mandátní a imunitní výbor, nebo pokud dojde k eskortě do Sněmovny, bude naše země polita hektolitry smradlavých výkalů mezinárodní ostudy. Pokud Rath odstoupí ze svého mandátu, přestane být chráněný imunitou. Doposud má neskonalou jistotu, že se jeho případ bude projednávat v detektivním sboru amatérských detektivů v Poslanecké sněmovně. Stále je tu možnost, že by ostatní poslanci mohli ochránit Ratha před dalším počínáním spravedlnosti.

I když si nemyslím, že by ostatní poslanci rozhodli v Rathův prospěch. Ale teoreticky to možné je. Odchodem z poslaneckého mandátu by si Rath mohl jistým způsobem podřezat větev sám pod sebou. Rath z vazební věznice napsal toto: “Byl jsem přitom připraven rezignovat i na poslanecký mandát, ale chtěl jsem tak učinit osobně před Poslaneckou sněmovnou a seznámit ji i celou veřejnost s mojí interpretací celé kauzy. Z toho má nejspíš současná moc strach, a tak mi nasadila roubík

Pokud by Rath pronesl poslancům i veřejnosti svou verzi jeho případu, mohlo by dojít k ovlivňování svědků a dalších lidí. Jak by se potom zachovala policie a vyšetřovací orgány? Po chilském peru nás možná proslaví Rath v poutech. To je neskutečné terno, takové trapné intermezzo,  na které by každý Čech nejraději zapomněl. Na jedné straně má poslanec Rath samozřejmě právo tak jako každý jiný občan na presumpci nevinny. Na druhou stranu pan Rath není obyčejný občan, rozhodl se pro službu lidu, a tudíž na něj společnost z morálního hlediska může hledět jako na občana, proti kterému je třeba pohlížet s presumpcí viny.

V dnešních odpoledních hodinách soud schválil Rathovi jeho účinkování v Poslanecké sněmovně i v mandátovém výboru. Šéfka Sněmovny si neumí podle jejích slov představit to neskutečné divadlo a neví, jestli člověk stíhaný policií může vstoupit do českého “svatostánku”. Rath není rozhodně politickou obětí, není českou Timošenkovou vězněnou z politických důvodů.