Organizace zdravotně postižených jsou snadno vydíratelnými

Organizace zdravotně postižených jsou zvláštními subjekty. Měly by chránit a hájit práva zdravotně postižených, bohužel se tak neděje. Většinou se snaží dohodnout s vládou na reformách, a to i když je to v  rozporu se zájmy členů těchto organizací. Organizace zdravotně postižených se spíše podobají ovcím čekajícím na porážku. Nabádají ostatní ať mlčí a čekají na výsledek jejich jednání. Jediný zdárný výsledek často bývá patvar více vyhovující vládní nebo politické straně než právě těm handicapovaným.

Nejednou se hovořilo o pokusu státu, politiků vydírat organizace zdravotně postižených. Pokud nebudou souhlasit s návrhem vlády, s návrhem té či oné politické strany, ihned může dojít ke snížení dotací poskytovaných těmto organizacím. Vcelku se často jedná o desítky milionů. Často se ptám, kde jsou ty desítky milionů. Jdou do organizací, financují se z nich činnosti jednotlivých pracovišť, možná i půjčovny pomůcek, ale jinak nic jiného. Má z těchto peněz skutečně něco zdravotně postižený? Nehodlám tady rozebírat financování organizací zdravotně postižených.

Současný stav vyhovuje vládě, vyhovuje politikům, ať z řady opozice, tak z řady koalice. Existuje několik zpolitizovaných organizací zdravotně postižených. Rozdrobených na malé kousky. Jejich výsledná síla a moc je pramalá. Jako jedna megaorganizace se tváří Národní rada osob se zdravotním postižením. Její činnost je neprůhledná, naprosto nevyhovující potřebám zdravotně postižených. Ale stejně na tom budou také ostatní organizace zdravotně postižených v České republice.

Organizace zdravotně postižených jsou financovány ze státního rozpočtu. Na těchto financích je mnohdy závislá činnost takového zařízení. Vláda zahájí reformní kroky, ozvou se organizace zdravotně postižených. Kdesi v kuloárech se ozývají varování mocných lidí o tom, když nebude ticho, mohlo by se stát skutečností třeba náhodou nižší vyplácení finanční podpory tomu či onomu spolku. Po těchto neověřených informacích se najednou spolek zdravotně postižených chová jako stádo klidných naprosto neškodných oveček stojících někde na pastvě. Politické tábory ovlivňují tímto chod občanských sdružení. Samozřejmě oficiálně se nic takového neděje a nejsou žádné důkazy o tom, že by se něco takového dělo.

Utahování opasků kolem sdružení, nebo hrozby z nuceného odchodu z té či oné pozice, to jsou další zajímavé nástroje, kterými disponují politické tábory. Levice, tak i pravice má jisté páky k tomu, aby donutila vysoké představitele organizací zdravotně postižených k tomu, po čem touží oranžová nebo modrá stranička. Ostatně již několikrát jsme tomu mohli být svědky. Vysocí představitelé organizací postižených jsou nuceni podílet se třeba na budování politické kariéry toho či onoho politika. Někteří představitelé organizací jsou také politicky činní, své kroky volí tak, aby nepoškodili svou politickou kariéru. I k tomu dochází a zainteresovaní lidé vědí o čem píšu.

Problémem organizací zdravotně postižených je jejich zpolitizování. Představitelé těchto organizací se scházejí v pozadí s politiky, a to i přesto, že by měli zůstat nestrannými ve svém rozhodnutí. Systém zřizování organizací zdravotně postižených je naprosto špatně postavený. Zde by neměl být prostor pro lobbistické zájmy třetích stran odporujících potřebám a zájmům zdravotně postižených. K čemu je potom taková organizace, když kouká jak vyjít vstříct lobbistickému tlaku před zájmy svých členů. Často se tak kouká na miliony než na ochranu práv a potřeb těch reformou a zákony nejvíc ohrožených. V současnosti jsou organizace zdravotně postižených silné asi jako dětský čajíček.

Jak chcete jít proti vládním návrhům, když jste placený stejným subjektem? Ten se rozhodne, že vám v případě neposlušnosti ukrátí kohoutky, a vy musíte být poslušným. Popřípadě mohou jisté vládě blízké skupinky lidí zařídit konec té či oné pobočky nebo nějaké činnosti. Nelze provádět za zdravotně postižené lobbing, pokud máte zpolitizovaný subjekt, ve kterém na různých místech mají moc jednotlivé parlamentní partaje.  Lidskoprávní organizace hájící zájmy minorit nemohou být v této situaci a k tomu ještě důkladně chránit zájmy často postavené proti zájmům chlebodárců.

Je veřejným tajemstvím, že při projednávání zákonů, při projednávání důležitých kroků, jsou vždy tlaky politických skupin na organizace zdravotně postižených. Na jedné straně je tady organizace zdravotně postižených s mnoha miliony od státu, na druhé straně je tady silný stát, státní lobby a zájmové skupinky vlastnící jednotlivé ministerské odbory. Například na Ministerstvu práce a sociálních věcí došlo k vyhození mnoha odborníků, ti byli nahrazeni lidmi z byznysu a tito lidé si hájí své zájmy. V reformních krocích vlády se jedná o desítky, stovky milionů, často i miliardy. Například transformace sociálních zařízení, to je to místo, kde je postupováno velmi podivně, a kde se také v kuloárech hovoří o politickém vydírání organizací handicapovaných.

Ohrozí tak svou činnost spolek zdravotně postižených a půjde proti zájmům lobbistů, nebo se podřídí a pošle do pekel ty zdravotně postižené? Zkuste si schválně tipnout, jak to dopadne. Půjde tady o postižené nebo o staré dobré známé peníze?