Krajská pojišťovna podle Haška, není to další vrtoch politiků?

Pan poslanec Michal Hašek, který je také předsedou Asociace krajů České republiky, projevil svůj názor na zdravotní pojišťovny. Podle jeho mínění by kraje měly založit jednu svou zdravotní pojišťovnu, pomocí které by mohla být hrazena krajská zdravotní péče.

Své povídání tento politik začíná slovy o bezplatném zdravotnictví. Mám z politikových tvrzení takové nemilé tušení, že nám není sdělována celá pravda. K čemu nám, občanům tohoto státu, bude nová pojišťovna? Ze slov pana poslance by člověk neznající problematiku mohl dojít k názoru, že státních nemocnic je hodně a proto jsou státní nemocnice preferovány před krajskými.

Jenže tomu tak není. Státních nemocnic je zhruba 20. Ty další nemocnice jsou nemocnicemi nestátními,  patří krajům, městům nebo obcím. Pokud by Haškova tvrzení byla pravdivými, tak by ve většině nemocnic byla tato zařízení nedostatečně financovaná a státní by naopak dostávala více. Nejsem si zrovna jistý jestli k tomuto dochází. Vrcholní představitelé krajů si stěžují, že jsou protěžováni ředitelé z ODS a pravicových stran. Při těchto tvrzeních si vzpomínám na období, ve kterém byla ve vládě ČSSD a pravice říkala to samé. Tedy že socialisté protěžují své lidi před pravicovými řediteli. Zřejmě je v našich krajích takovým dobrým zvykem pomlouvat svého oponenta.

Ať je tomu jakkoli, tak pan Hašek nemluví pravdu. Založením krajské pojišťovny by nedošlo k bezplatnému zdravotnictví. To, jestli je zdravotnictví placené nebo tzv. bezúplatné určují zákony této země. Proto je totálním nesmyslem lidem tvrdit, že přechodem ke krajské pojišťovně nebudete platit třeba poplatek za recept. S krajským zdravotnictvím hospodaří kraje, ty také dostávají od pojišťoven a státu peníze na zdravotní péči.

Docela by mě zajímalo, kde kraje vezmou peníze na vznik nové krajské pojišťovny. Zdravotní pojišťovna musí mít minimální kapitál, musí mít své zaměstnance, zároveň musí mít nějaké pojištěnce. Jmenovitě zřízení pojišťovny si žádá základní kapitál 50 milionů korun a 50 000 pojištěnců. Do dvou let musí mít nová zdravotní pojišťovna 100 000 pojištěnců. Já nevím, půjdou lidé do nějakého zařízení, které je inzerováno a prosazováno právě takovou osobou jakou je pan Hašek? Jaká je dnes skutečná krajská lékařská péče? Do jaké míry krajská vedení neperou peníze veskrze zdravotní systém? Do jaké míry není v krajských zařízeních šmeleno se zdravotnickým zařízením? Ve zdravotnictví se ztratí ročně na 27 miliard korun. Tato ztráta peněz je z celého, tedy i krajského zdravotnictví.

Při pohledu na hospodaření se zdravotnictvím na severu Čech se spíš bojím, aby se z krajské pojišťovny nestala jedna obrovská pračka na další peníze. Zkušenosti s vedením krajského zdravotnictví tu jsou a tudíž i patřičné obavy jsou na místě. Kolik klientů by krajská pojišťovna měla? Pravděpodobně nelze očekávat nějaký masový exodus lidí do neznáma, které je navíc v politických rukou krajů. Je všeobecně známé, že krajští páni si velmi rádi z krajů dělají rodinné podniky, ve kterých jsou protěžováni určití podnikatelé a vlivní lidé.

Podobný pokus o založení své vlastní pojišťovny měl Prostějov. Tam chtělo město uzavřit se svým zdravotnickým zařízením pojišťovnu. Celý podnik skončil nezdarem. Dalším příkladem je pojišťovna Média, která nezískala potřebný počet pojištěnců. Nové zákony vydávané ministrem Hegerem navíc omezují práva pojištěnců. Podle nových norem už člověk nemůže měnit pojišťovnu každý čtvrt rok. Nyní od roku 2012 můžete pojišťovnu měnit jednou do roka.

Je třeba, aby si občané zvědomili, že ani nová pojišťovna samotných krajů neodstraní asociálnost Hegerových návrhů. Dále je třeba si uvědomit, že veškeré náklady na zřízení zdravotní pojišťovny budou muset kraje odněkud vzít. Kraje vezmou jedny peníze určené třeba na jinou agendu jenom proto, aby mohla vzniknout pojišťovna. Ty finance zcela přirozeně budou chybět někde jinde. Kraje mají mnoho funkcí a zde dochází k obavám, že by mohly být krácené rozpočty jiných krajských kapitol.

Co více by tedy taková krajská pojišťovna přinesla obyčejnému občanovi? Především by bylo rizikem vstupovat do takové pojišťovny, protože je zde nebezpečí, že nesežene dostatečný počet pojištěnců. Přinesla by nějaké bonusové výhody? Ne, to si nemyslím. Tato pojišťovna nepřinese nic navíc. Jakákoli věc navíc opět bude poskytovaná buď z peněz dávaných ministerstvem nebo z peněz kraje. Je toto přípustný krok samosprávného celku? Může kraj najednou z ničeho nic rozhodovat o tolika penězích braných z jiného účelu na další jiný účel?

Jak dalece bude toto chování morální? Přinese taková pojišťovna efektivnější a vyrovnanější financování krajských nemocnic? Část peněz přinesených pojištěnci v nové zdravotní pojišťovně může přinést více, ale bude počet pojištěnců dostatečný, aby odstranil tu Haškem uváděnou disproporci? Dále se zde jedná o platby hrazené z Ministerstva zdravotnictví. Zde by muselo dojít k úpravám úhradových vyhlášek. Pokud vím, tak kraje vedou jakási jednání o úhradové vyhlášce již nyní.

Je vůbec třeba novou krajskou zdravotní pojišťovnu zřizovat? Není to další zbytečný politický vrtoch, další odbytiště pro nepotřebné krajské politiky, které je třeba někam uklidit? ČSSD vedla před pár dny v televizi debatu, ve které tvrdila, že by se počet pojišťoven měl snižovat a nyní chce vytvářet pojišťovnu novou? Cože najednou takový obrat?

Krajská zdravotní pojišťovna nic neřeší. Je to zbytečně drahý projekt odsávající další desítky až stovky milionů korun z krajských rozpočtů. Kraje si již nyní stěžují, že nemají dostatek peněz na sociální a dopravní problematiku a najednou by bylo dost financí do nejistého podniku? Divím se krajům, že nekřičí. Pokud je diferencovanost hrazení nemocniční péče mezi státem a kraji, tak je především na krajích, aby si prosadily svou. Neschopnost krajů nemůže být kryta superdrahým podnikem.

Občané by neměli sanovat neschopnost politiků, neměli by za své peníze vytvářet další megamožnost na potenciální praní peněz. Když nyní kraje tolik řeční, proč se silněji nezapojily do přípravy Hegerovských zákonů? Proč nenamítaly a neříkaly své varianty? Kraje byly stejně neschopnými jako neexistující opozice. Občané byli ponecháni napospas, a nyní, když je pozdě, tak se budou vyhazovat další miliony? Ne, tato země je Kocourkovem. Občan nemá zastání.

Levice i pravice se ztratily ve svých světech a o skutečných potřebách národa nemá nikdo z nich ani nejmenší tušení.

SDÍLET