Kalousek s Nečasem sníženou valorizací důchodů dvojnásobně obírají důchodce

Vláda podvedla všechny důchodce. Snížením valorizací důchodů premiér Nečas a jeho ministři popřeli nos mezi očima. Nyní podle slov má dokjt k dočasnému snížení valorizací. Té dočasnosti snad nikdo nevěří. Dočasnost ve slovníku dnešních politiků znamená nekonečný, dál pokračující stav. Ta takzvaná dočasná opatření má na krku i ČSSD a Škromach, který kdysi handicapovaným tvrdil, že snížení příspěvku na benzín bude jen dočasné. Další vláda změnila dočasnost v trvalý stav. 

Podobné to bude s valorizacemi důchodů. Vláda zvýšila DPH hlavně kvůli tomu, aby mohla dofinancovat chybějící peníze na důchodovém účtu. Alespoň takto Petr Nečas argumentoval, když oznamoval nutnost zvyšování daní. Důchodci tak tenkrát byli zaúkolováni k financování důchodového systému, do kterého nakonec finance z vyšší DPH nepůjdou.

Tenkrát vyšší daň měla znamenat zachování stejné výše důchodů. Když vláda snižovala vyměřovací základ pro výpočet nových důchodů, oznamovala médiím, že se toto snížení dorovná následnou valorizací důchodů. Nyní ve vládních očích má být důchod valorizovaný jen o třetinu inflace. Lidé z České národní banky dnes před jednáním Poslanecké sněmovny oznámili vše potřebné o snižování valorizací. Inflace roste a nejspíš bude růst i v následujících obdobích. Spolu s inflací rostou i ceny služeb.

Pomalé dorovnávání inflace společně s vysokými cenami služeb a potravin tak  nakonec pošle všechny důchodce na další kolej vyšší chudoby. Vyměřovací základy pro nové důchody byly snížené, valorizace se budou konat velmi pomalu, tudíž nové rozhodnutí Nečasovy vlády poškodí také nové důchodce. Nečas a jeho vláda tenkrát před několika měsíci lidem lhala. Veškeré vládní sliby se dají snadno doložit. Kalousek poukazuje na dnešní situaci důchodců. Tato situace je ovlivněna dnešním spotřebním košem. Po tzv. dočasném snížení valorizací dojde k významné změně spotřebního koše důchodce.

Důvodová zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí dokládá téměř 13procentní snížení důchodů v dalším tzv. přechodném období. Za tři takzvané přechodné roky tak vláda na důchodcích hodlá ušetřit  zhruba necelých 48 miliard korun. Poměr mezi důchody a průměrnou mzdou tak podle materiálů MPSV během tří let klesne z dnešních  41,5 % na 38,4 %. Člověk nemusí být zrovna ekonomický génius, aby pochopil, že dojde ke snížení koupěschopnosti důchodců a s tím také ruku v ruce klesne životní úroveň důchodců. Díky vládním škrtům na důchodech tak může dojít k vyššímu výskytu žádostí o sociální dávky a sociální podporu.

Lidé nebudou mít peníze, a tak nebudou mít dostatek financí například na pořizování léků. Je zajímavé, že tato země nemá žádný funkční nástroj na pomoc lidem, kteří nemají na pořízení léků nebo financování lékařské péče. Ministr Heger přeměňuje zdravotnictví do podoby nehumánního projektu založeného na penězích, zatímco neexistuje reálná ochrana nejslabších a nejchudších. To, co tato vláda nazývá ochranou nejchudších a nejslabších, to rozhodně žádnou ochranou není.

Pokud se podíváme na prognózy MPSV, zjistíme, že toto ministerstvo samo o sobě ještě v  tomto roce počítá se snížením průměrného důchodů o zhruba 272 korun měsíčně. Zmrazení valorizací má být zatím na roky 2013 – 2015. V následujících letech má docházet k dalším snižováním důchodů. I kdyby toto opatření valorizace důchodů bylo pouze na toto období, rozhodně se nebude jednat o přechodné opatření V roce 2016, kdy má zmražení valorizací končit, nová vláda nikomu z důchodců nedorovná procentní snížené výměry důchodů.

Dnešní opatření před chvilkou odsouhlasené Poslaneckou sněmovnou sníží jak nominální důchody, tak i důchody reálné, natrvalo. V následujících letech po konci snížení valorizací, se totiž bude zvyšovat důchod pokaždé o již snížený základ. Noví důchodci tak díky sníženým důchodům a vysokým životním nákladům budou dalšími lidmi ohroženými chudobou. Nejvíce vládní návrh snížení valorizací pocítí důchodci pobírající nejnižší důchody.

Zatím jsme v počtu lidí ohrožených chudobou podle slov vládních představitelů hluboko před průměrem tohoto evropského celku. Proto asi vláda navrhuje nařízení, která nás coby stát dostanou blíže evropskému středu. Důchodci jsou těmi, kdo jsou nyní nuceni vládou ke dvojnásobnému podílu na sanaci takzvané ekonomické krize. Ve formě vysoké DPH jsou nuceni vydávat vyšší finance a nyní snížením valorizací znovu financují takzvanou ekonomickou krizi. Je toto správné? Vláda si nasadí vyšší daň pro bohaté, a na druhou stranu dvojnásobně zdaní důchodce.