Informační portál na sKarty spuštěný, tunelování handicapovaných může být zahájené

1. května byl dán do provozu web České spořitelny věnující se sKartám. Drábkovo kolečko kolem sociálních karet tak pokračuje vesele dál. Koncem června by se měly začít vydávat ty sKarty. Občané budou úřady práce informováni dopisem, že se mají dostavit pro novou sKartu. Těchto karet má být vydáno na 850 000 kusů.  Zbytečný projekt za zbytečné miliardy umožňující skvělé zisky jedné bance, tak bude zahájen. Jen ten handicapovaný má být někde v pozadí Drábkova plánu.

Zdravotně postižení musejí být z vůle ministra Drábka označkováni a následně tunelováni za pomoci nového projektu sociálních karet. Nový portál nabízí telefonní linku určenou na dotazy. Světe div se, tato telefonní linka není zdarma. Každý handicapovaný, který by na tuto telefonní linku volal, tak zároveň daruje bance nemalé finanční prostředky. Není toto asociální přístup výdělku na handicapovaných?

Člověk s handicapem, který se chce zeptat, tak najednou musí vydat velké peníze, které mohou chybět následně například při nákupu léků nebo potřebné jiné péče. Inu jak je vidět, banka klidně s lehkým srdcem vydělá na handicapovaných žijících v České republice.

Stát svou neschopností, možná hloupostí přišel o zajímavé domény hodící se k této kartě, a tak tu máme nic neříkající adresu nového portálu: http://www.skontakt.cz. Napadlo by někoho, že se pod tímto skrývají informace kolem sociálních karet? Skartu, respektive adresu skarta.cz vlastní drogerie. v tomto Česká republika a s ní Česká spořitelna přišla s křížkem po funuse. Obsazená je už přitom i doména socialnikarta.cz. Tu si zaregistroval spekulant v září 2011 – tedy až poté, co ministerstvo na jaře tento pojem představilo v médiích. Další úřad tak udělal tradiční chybu, kdy si včas nezablokoval doménu a poskytl prostor pro její možné zneužití. Drábkův resort tak dal možnost spekulantům obchodujícím s doménami. Ale to už je celkem normální v této zemi.

Příjemci rodičovského příspěvku, přídavku na dítě, příspěvku na bydlení, podpory v nezaměstnanosti, dávek hmotné nouze, dávek pro osoby se zdravotním postižením a dalších dávek, nyní tato vláda pro vás všechny připravila předražený projekt sKaret. Navíc uživatelé dávek hmotné nouze nebudou moci si své dávky vybrat v hotovosti. Budou muset využívat svou sKartu jako platební prostředek.  Toto bude velmi nepřehledné, protože lidé neuvidí kolik mají peněz na kartě. Mohou si vybrat potraviny a posléze na pokladně zjistí, že nic nemají na kartě a budou zbytečně vystavováni dehonestujícím událostem plných trapností.

Budou se vydávat dva typy sKaret:  a to základní a speciální.

Speciální karta je ta vpravo. Je určena pro zdravotně postižené. Ti musejí být speciálně postiženi fotografií. Ostatní držitelé sKaret tuto povinnost nemají. Proč? Tady stát zavádí něco pro nás zdravotně postižené a něco pro ostatní. Proč fotka není také na základní sKartě? Jasně, na dnešních průkazkách ZTP je také fotografie, dokonce i rodné číslo. Ale pokud se vydávají sKarty i pro ostatní držitele sKaret, fotka zde být neměla. Ministr Drábek u kulatých stolů řešil správné připomínky na stejný vzhled sociálních karet. Handicapovaní tak mohli být strkáni nevhodným slovem socka do jednoho pytle s ostatními uživateli sociálního systému.

Nyní je karta pro postižené odlišena světlezelenou barvou. Je to dostatečný odlišovací prvek? Proč je na sKartě pro postižené také datum narození? Proč jsou tyto údaje na této kartě uvedené? Portál na sKarty neuvádí, že by rodné číslo bylo uvedené také na té základní kartě. Pokud nebude, je tady další podle mého nadbytečný údaj o osobě zdravotně postiženého.

Všechny obchody uvedené s logem Maestro budou schopné přijímat novou sKartu. Mě jako programátora spíš zajímá, jak bude zabezpečena bezpečnost celého systému. Oh ano, už slyším ministerská tvrzení, že bezpečnost sKaret bude stejná jako bezpečnost tradičních bankovních karet a že bezpečnost je na straně České spořitelny. To je právě ono, stát propůjčuje bez svolení občanů třetím subjektům dozor nad velmi citlivými údaji a daty. Viz. provoz serverů MPSV, které jsou provozované externí společností.

“Kartou není možné platit na internetu ani vybírat hotovost v pobočkách České spořitelny. Na účet ke kartě není možné posílat peníze z jiných účtů (slouží pouze pro příjem dávek a jejich čerpání).” – toto se píše na stránkách portálu sKaret. Takže kartu nebudete moci použít tak jako klasickou bankovní kartu. Tzn. že nemůžete jít  a pomocí karty na přepážce vybrat nějakou hotovost, tu budete moci vybrat jen z bankomatu. Portál o kartách zapomněl na jednu důležitou věc.

Pokud budete chtít nadále přijímat dávky na svůj soukromý účet, budete si muset u této karty zřídit trvalý příkaz, jinak vám peníze nebudou chodit na váš soukromý účet, ale budou vám chodit na tuto sKartu. Ke kolika dezinformacím koncem června a v následujících měsících dojde? Kolik handicapovaných to nebude vědět aq poté se budou divit, že nemají své peníze na svém soukromém účtě.

POPLATKY S KARTOU SPOJENÉ:

Vydání karty jedenkrát za 4 roky zdarma
Otevření a vedení platebního účtu zdarma
Bezhotovostní platba kartou u obchodníka zdarma
Výběr z bankomatu České spořitelny:

– 1 výběr nebo provedení 1 bezhotovostního převodu ke
každé dávce

– Každý další výběr

 
zdarma

6 Kč

Výběr z bankomatu jiné banky 40 Kč
Dotaz na zůstatek v bankomatu České spořitelny nebo prostřednictvím www.skontakt.cz zdarma
Dotaz na zůstatek v bankomatu jiné banky 20 Kč
Zaslání PIN a bezpečnostního hesla zdarma
Opětovné zaslání PIN / bezpečnostního hesla doporučeně do vlastních rukou 100 Kč
Provedení zákazu na kartu zdarma
Vyrobení náhradní karty 240 Kč

Podle emailu, který jsem před několika týdny z Ministerstva práce a sociálních věcí obdržel, je vytvoření trvalého příkazu přeposlání peněz z sKarty také zdarma.

Jak jsem již napsal, lidé budou informováni dopisem z úřadu práce, aby se dostavili pro novou kartu. Ještě před vydáním karty do vaší ruky dostanete od České spořitelny dopis s PINem. . Poté půjdete na úřad práce kde vám kartu předají. V ten okamžik se stáváte nedobrovolným klientem České spořitelny. Nikdo se vás neptal, prostě jste byli přiřazeni jedné firmičce. Nyní v ten jediný okamžik má Česká spořitelna podle slov Drábka možnost obtěžovat vás svými reklamními nabídkami. Vedle návodu ke kartě tak dostanete také sadu reklamních letáčků na několik doplňkových služeb tohoto bankovního domu.

Nacházíme se v České republice, a tak ani trochu nevěřím, že banka nevyužije svého monopolního postavení a nenabídne postupně držitelům sKaret další výhodné balíčky svých služeb.