iDnes je blog, kde extrémisté a rasisté vytvářejí rasismus

Dejte rasistům prostor, dejte jim příležitost. Potom si tito pošuci vytvoří království nebeské, ve kterém blahoslavení nebudou svatořečeni, ale náležitě okarmováni. Samohoničské dovednosti lákající vyšší sledovanost, to je ta pravá hodnota zpravodajského serveru dneška. Ponechá se anarchie ve světě komentářů, ve kterých ti blázni s gustem pozuráží za hranicí zákona všechny minority a odlišnosti. Pastevec si pustil vlky do ohrady a vůbec se nediví, že mu hnědne a žloutne stádečko. Možná se otrávilo ze zkvašeného šrotu, který přetéká každým směrem.

Rasistická prasátka rozemílají melasu ve formě pamfletů alá Svobodní občané, Národní strana, Dělnická strana sociální spravedlnosti. Signatáři protilidských uskupení dostali nekonečnou šanci. Stačí plodit každý den co nejvíc článků proti cikánům, proti Arabům. Když budete dost aktivní, když se nebudete bát a rýpnete si do minorit a multikulturalismu, tak na začátku roku dostanete jako odměnu cenu největšího rasisty, tedy pardon, blogera roku.

Zatímco názorová i článková hvězda iDnesu, pan Matějka, míří k ochránci ohrožené dělnické třídy, vy máte novou krásnou možnost třímat v ruce stejné ocenění. Nácků a rasistů z partají je hodně, nemusíte se bát, že byste přišli o diváky. Ti ze stranického befelu rádi podpoří stejné yšlenky. budete hrdinou s jedinou pravdou, s jedinou neohroženou čteností. Opěvování Breivika, opěvování masových vrahů minulosti, to všechno je skrytý recept úspěšnosti.

Největší server v České republice převlékl kabátek a stal se hlásnou troubou několika rasistických literátů a jejich jinak šašovsky vyhlížejících partají a uskupení. Holá hlava, černý oděv, milovaný indický symbol štěstí a víra v bílou barvu, to jsou jediné předpoklady tamějších “nejlepších” a “nejžádanějších” blogerů. Pravda, ta holá hlava nebývá častým doplňkem nových rasistů, tam dochází mnohem častěji k duševní prázdnotě a vyprázdněnosti mozkových závitů.

Je to parttička hodná kluků a holek ze Stínadel. Ježka v kleci nahradili jinou hračkou dvacátéhoprvního století.  Oni drží jako parta pohromadě. Dodávají si nebojácně hlasy, nebojácně si karmují navzájem články. Jako každý správný příznivec ultramyšlenek o neomylnosti ozubeného kola, mají několik účtů, pod kterými zvesela zprzní každého, kdo nesouhlasí s hnědou myšlenkou o bílých Čechách. Mají jednotný naprosto šablonový duševní naturel.

Ať přemýšlím jak přemýšlím, nemohu zjistit z jaké lisovny tyto vadné výrobky pocházejí. Přikrávají se nenávistí k Arabům, Romům a multikulturalismu. Mají jedinou nehynoucí lásku, ten Izrael, který neskrytě obdivují, protože neuznávají jeho jakoukoli vadu a chybu. Jákákoli kritika té země s modrou hvězdou na vlajce je nemístná.

Matějka, Nádvorník, Pipek, Prášek, Ziegler, Hrabovský, Polanecký, Hahn, Kříž, Malý, Mrázek, Janský, Šimonová, Gotterová, Havránek,Binko,Paulczynski, Král. To je pouhý výběr elity idnesovského národa. Co jejich článek to laxativum pro slušného člověka. Stačí se podívat do jejich vystříbřené, nebo raději vybělené tvorby. Oko nejednoho znalce na extrémismus, rasismus a organizovaně vytvářenou xenofobii by zaplakalo radostí. Najednou tolik materiálu ke studiu. Jeden lepší exemplář než druhý.

Matějka se svém idnesovském profilu nepopře ideál klasického extrémisty. Každé děcko přeci musí umět střílet. Jo branná výchova se nesmí zanedbat. Proto také Matějka učí zacházet se zbraní ty nevinné děti. Milá fotečka s dětmi. Jeden táta od rodiny píše jedny ostře dělnické články. V tom posledním tento umělec, ten největší guru na serveru, napodobuje svůj vzorový ideál pana Okamuru. Podobně jako on vyzývá Romy k odchodu. Mostečan se sklonem k obdivování Breivika nyní působí jako správný mazák proti lidským právům. Jako slohová práce je to dobré, možná se opět tento článek objeví na facebookové zdi Dělnické strany sociální spravedlnosti, tak jako některé předtím.

Jo o Matějkovi by mohl být samostatný článek tak jako o dalších rasistech. V jednom článku obhajuje tento milovník bílé barvy hákový kříž: Nosit hákový kříž není trestné, když nevíte, že byl zakázán; v dalším tento bloger prohlašuje vrahy a šílence za naprosto psychicky zdravé občany. V dalším popírá sociální stát, i když sám by bez sociálního systému nemohl po určitou dobu existovat. V dalším chválí dalšího extrémistu a rasistu Holanďana Geerta Wilderse, no není se čemu divit. Extrémisté podle Matějky neexistují, a tak se rozčiluje nad znalci extrémismu.

Ostatně dost bylo Matějky co třeba takový Král? Nezkrotný milovník Izraele také zatoužil po ostruhách populistického článku, a tak napsal článek na romskou tématiku, ve které se projevuje jako nezkrotný rasistaCikáni. přestaňte konečně naříkatBřeclav- presumpce neviny už neplatí. V další sérii článků ukazuje Václav Král rasismus vůči černochům: A odvážní bojovníci zabodnou kopí do země a zařvou…Boj.

Takto přesně vypadá rasista. Útočí na všechny odlišné lidi.  Pomocí rasistických polemik rozebírá nutnou sebeobranu, ve kterém obhajuje střílení po lidech, mezitím se strefí do blogera a admina iDnesu pana Bangy. Pravidelně rýpe do islámu( Proč je Islám nebezpečný a proč není míru pod olivami?)a vymýšlí si nesmyslně demagogické články po vzoru facebookové skupiny Nechceme islám. Jo jeho poeticky pojatý článek Probuď se a zabíjej, je opravdu selankou nenabádající k násilí. Neustále vyzývá k válce vůči Íránu, protože podle Krále dochází k ohrožení Izraele pokud Írán bude ponechán nenapadený. To je další znak extrémistů. Rádi volají po válce aby ukojili svoje smýšlení o krvi a obětech na životech.

To Ladislavu Nádvorníkovi hrozilo vyhazov z iDnesu, a tak ve své podmínce nějakou dobu nepsal. Potom co uviděl konec rasisty Františka Josefa Karla, možná si tento pisálek uvědomil, že by svého exkolegu mohl také následovat. Bloger Nádvorník je totiž autorem těch nejhorších článků na téma rasismu. Hlavním tématem Ladislava Nádvorníka jsou Romové a jeho nenávist k nim. Viz. jeho rasistický pamflet: Situace s cikány se zhoršuje – ale neděje se nic!Cikánky asi kradly – a nám zase zmizela jedna diskuzeKaždý cikán bude mít svého policajtaCikáni jako provokace?Cikánský multikulturalismus utrpěl další Pyrrhovo vítězstvíČech nebo cikán? This is a question! míní aktivista Karel Holomek

Pokračovat u blogera Nádvorníka bych mohl dál a dál. Zkrátka tam v jeho blogu vládne jediný mainstream ve tvaru nenávisti proti Romům a komunistům. Bloger Pipek je pouze jiným autorem stejně hodnotných článečků. Je to rasista pomlouvající Romy. Našel prostor, na kterém může ventilovat svou nesnášenlivost. Pročítání jeho blogu nedoporučuji po jídle nebo během něj. Ze všude rašícího rasismu by se vám mohlo udělat nevolno. Jen tak namátkou vyberu jeho článek o Kanadě a jejím údajné páce na Romy. Je to článek plný rasismu. Další Pipkovy články jsou například: Jak děda jednal s ROMY? Vládo, inspiruj se!Zápalná láhev = rasový podtext? Policie opět perlí.

Dalším článku Pipek perlí nad kachnou od uprchlém romském pokladníkovi. Jak se mile rád přiživil na šířené lži: Dejte prachy Horváthovi, ten Rom ví co s nima!. Tento bloger se tak jako mnozí další jemu obdobní, neliší od ostatních rasistů iDnesu. Prášek hraje na naprosto stejnou notu jako Pipek, jako Matějka. Opět píše články směřované proti Romům. Je tu další ubožák, který našel místečko na rasismu otevřeném serveru. Viz. například Práškovy články: Nestřilej dyž kradu more! Nebuď razysta !, Brutálně jsem napadl Romské děti ve Starém Smrku, Ve svém článku bloger Prášek obhajuje nacistické symboly, jejich nositele, toto je nechutné, co všechno může jeden čtenář nalézt na serveru iDnes: Evropo povstaň, aneb co vše “by mohlo odkazovat” na nacizmus

V dalším článku Prášek nazývá Romy “černou sviní”: Zase už je “černá svině” víc než “svině bílá”, tady bloger Prášek ukazuje v nahotě svůj rasismus. Ziegler je další rasista, xenofob a nesnášenlivec, který smí blogovat na iDnesu. Jeho obvyklým zájmem jsou Romové, komunisté, multikulturalismus, opět nesnáší Araby a podobně jako Izraelem zfanatizovaný Král i Ziegler vyzývá k útokům na Írán. Prakticky stejný repertoár jaký mají předešlí blogeři. Nemá tedy cenu se s ním nějakou dobu zabývat. Uvedu jen některé jeho články: Romové nejsou utiskováni, tyto pomluvy šíří neinformovaní lidéA kdy se omluví Romové za Patrika, Nový Bor atd.?Stát není od toho, aby živil demonstrující parazity. Ziegler podporuje jako Matějka a další vrahy bratry Mašíny: Zločinci nebyli Mašínové, ale komunisté původci masového teroru , dokonce vyjadřuje sympatie k izraelskému apartheidu ve svém článku, ve kterém zneužívá neštěstí ve francouzském Toulouse: Masakr v Toulouse dává za pravdu Izraeli

Hrabovský, Polanecký Hahn, to jsou další rasisté věřící bílé pravdě, která nesmí přijmout jinou barvu, protože by potom nebyla čistá. Je mi z toho všeho na zvracení. Hrabovský tak jako Matějka a další bláhoví věřící ve zhoubnost  laissez faire odsuzuje Evvropskou unii: Evropský parlament je vše, jen ne demokratická instituce a obdivuje asociální Hong Kong: Hong Kong, vzor liberálního kapitalismu, tedy opak Evropy. Tady na tomto můžete vidět, kam klasický rasistický bloger směřuje. Směřuje ke svému egoismu, ve kterém nemají ostatní právo na pomoc. Polanecký je velmi známý rasista přispívající například na Euportál. Tam se idnesovský rasista vyjadřuje úplně stejně rasisticky jako na svém idesovském blogu. Polaneckého články, tak i jeho příspěvky na facebookové zdi jsou totálně rasistické a jsou vždy namířené proti Romům, Evropské unii a sociálně slabým skupinám. Polanecký tak jako Matějka obdivuje Breivika a hovoří o soudu s ním jako o zmanipulovaném soudu: Breivikův cenzurovaný soud.

Polaneckého články kráčí přesně ve víru Machovy Strany svobodných občanů. V Polaneckého článcích je doslova cítit touha po touze po diskriminaci, o které Mach tak rád vypráví. Zeleně oděný rasista jako poleno, bloger Hahn na své profilové fotce ukazuje v ruce nějakou trofej. Snad proto, aby lidem ukázal, že jeho články o moc kvalitnější nebudou. Opět Hahn vystupuje proti Romům. V tomto nechutném článku: Bravo! Střelec, který trefil kuší zloděje do hlavy, bude obviněn nabádá Hahn ostatní ke koupi zbraně. Střílení do lidí, tím spíše do Romů je správné, že? Tak jako jeho kolegové i Hahn obdivuje Breivika a vyjadřuje pochopení k jeho činu: Anders Breivik-pohnutky a prostředky. Opět Hahn útočí tak jak má ve zvyku na Romy, například zde: Zákeřná romská tlupa, aneb pochvala do Varnsdorfa

Bloger Michal Malý naštěstí od března nenapsal na iDnesu ani čárku. Ono jeho monotematické psaní nikomu nechybí. Viz. například článek Malého: Smrt za smrt! A co selekce informací o útocích Romů?Skončíš v márnici, přijdu si pro tvoji hlavu” – a pak se střílí

Jaroslav Mrázek je dalším doplňovačem rasismu. Bez problémů šíří nepravdivé zprávy o Romech, viz. aféra se složenkou na 35 000, která kolovala jako falešná zpráva internetem: Stop černému rasismu!, obhajuje nacistická a rasistická zvolání, v tomto článku je rasismus snad na kazdém řádku: Proč je zakázáno volat Čechy Čechům?

Mezi rasisty a xenofoby jsou také i ženy jako například blogerka Šimonová nebo Gotterová. Obě dvě tak jako jejich mužští kolegové, ryjí do Romů, působí na rasismus, ryjí do Evropské unie a multikulturalismu. Kdo by čekal, že něžné ženské stvoření jakým žena bezesporu je, bude šířit do okolí nenávist a zlobu? No, tady tyto dvě ženy to dělají.

Jak vidíte, blogů a článků s rasovou tématikou je na iDnesu mnoho. iDnes není ani ochotný takové blogy a články odstraňovat ze svého portálu, protože mu jednotlivé články díky sououpencům Dělnické strany sociální spravedlnosti a Strany svobodných občanů přinášejí vysokou čtenost a následný zisk z reklam je také větší. Peníze se sypou, a tak nějaký rasismus, nacismus a extrémismus redakci iDnes nezajímá.