Buďme korektní, dnešní hejtmanská sešlost byla předvolební kampaní tající mnohé neúspěchy

Sociální demokracie dnes vytvořila jeden z předvolebních mítinků. Hejtmani z ČSSD se sešli, aby se pochválili. Proč ne, jsou to kluci šikovní. Vůbec nevytvářejí oranžovou šlechtu. Vůbec nezakládají organizace s podivným financováním. Setkání hejtmanů se proměnilo v sebechválu. Najednou jsou tady zdravotně postižení, kteří jsou skvěle opatrováni Sociálními demokraty.

Okamžitě při těchto slovech jsem si vzpomněl na krajská kolečka kolem sociálních služeb. Ministr Drábek snížil finanční prostředky v sociální oblasti o 10 %. Kraje poté samy rozhodly o dalším snižování finančních prostředků do oblastí, které nejsou vidět v celé veřejnosti. Domovy důchodů ty vidět jsou, a tak kraje sníží podporu například rané péče o malé zdravotně postižené děti. Ty se díky krajům nalézají bez pomoci. Možná kdyby na setkání hejtmanů byly pozvány maminky postižených dětí, řekly by v tom televizním předvolebním shromáždění veřejnosti trošku jinou pravdu o sociálních službách na krajích.

Mimochodem jsou to také kraje, které chtěly převzít sociální služby zcela do svých rukou. Toto převzetí by znamenalo velké komplikace pro postižené. Bohatší kraj by poté poskytoval jiné služby, než ten kraj chudší, který by na stejné služby neměl dostatek finančních prostředků. Sociální demokracie říká, že na krajích nemohla jednak jinak, než uzavíráním pomoci méně viditelným službám. To je spíš subjektivní pohled hejtmanů.

Mezi jejich prvotní povinnosti patří především zajištění chodu všech sociálních služeb patřících do krajských kompetencí. Kraje nadlimitně využívaly chaosu ve financování sociálních služeb a nadlimitně snižovaly podporu méně viditelných subjektů v sociálních službách. Proto když najednou od Sobotky a modrooranžového Haška slyším o slovech lásky k handicapovaným, nevím jestli se nemám začít smát nebo brečet. Okamžitě se mi v paměti vyjeví tyto souvislosti.

Politici by si měli především pamatovat, že obyčejní občané si nepotřebují honit triko nad vzdušnými zámky a sliby, které ve výsledku neplatí. Pravice se na druhou stranu snaží v občanech vyvolat zdání hodných a zlých. Mám neskonalý dojem, že slova o hodných a zlých tady neplatí. Ve faktickém důsledku není rozdílu ve vládě modrých a oranžových krajů. Obě dvě partaje musejí řídit sociální služby, jejich povinností je dodržovat mezinárodní dohody a zákony republiky.

U oranžových, tak u modrých vítězí politický populismus. Tam kde je více vidět, tam se hospodaří opatrně a na jiných místech se plýtvá. Sám vím jaké to je s místy na krajích. Krajské kanceláře se rozdávají ne na základě zkušeností a odbornosti, ale na základě stranických známostí. Hejtmani se chovají spíše jako gubernátoři na nějakém dálném sibiřském východě. Vytvářejí si své firmičky spjaté s rodinnými známými, odehrávají se netransparentní chování. Na druhou stranu, tento jev soukromého podnikání s veřejnou funkcí existoval také za krajské vlády ODS.

Jak ODS, tak ČSSD využívají nové krajské úřady ve svůj prospěch. Stačí se podívat například na Ústecký kraj, ve kterém modrá i oranžová spolupracuje hlavně ve svůj prospěch. Viz. problémy s Krajskou zdravotní, viz další podivné akce spojené také s vedením kraje. Podobně jsou na tom ostatní kraje. Sobotka v dnešním projevu hovořil o oranžové šlechtě. Asi ví o čem mluví. Skutečně z krajských hejtmanů a jejich okolí se stává skupinka vyvolených, kterých se netýkají zákony, kteří jsou kryti svou politikou.

Korupcí prolezlá ODS komentuje a kritizuje korupcí prolezlou ČSSD. S Bendlem, bývalým hejtmanem Středočeského kraje, souhlasím s tím, že nadcházející volby do krajů nebudou o otázkách krajských problémů, ale o otázkách celostátní politiky. Zcela jistě hejtmani využijí možnosti odpoutání pozornosti od krajských problémů. Ale to samé by udělala také ODS. Levice se v tomto nechová jinak, než by se chovala samotná pravice.

Levice se nemá stejně jako pravice čím vytahovat. Hejtman Palas je tím, kdo soustavně porušuje stranická nařízení. Například kdysi privatizoval novojičínské nemocnice. Palas stejně jako Škromach i Hašek propadají modrému příklonu politiky. Sobotka, tak i Hašek si na dnešním hejtmanském setkání opět notovali nad evropskými fondy a úspěšném krajském využití těchto fondů. Nebudu tady v žádném případě poukazovat na zastavené či pozastavené evropské projekty v Ústeckém kraji. Naopak poukážu na evropské fondy, kraje a sociální služby. Jednotlivé kraje nejsou schopné do konce tohoto zprovoznit evropské fondy. Proto jsou také sociální fondy v ohrožení.

Ministr Drábek přislíbil 330 milionů, ale právě kvůli neschopnosti krajů zprovoznit evropské fondy, pravděpodobně padne na 200 provozovatelů sociálních služeb. Sociální fondy čerpané jednotlivými kraji budou moci být zprovozněné až v roce 2013. Takže jakákoli chvála na evropské dotace a kraj, to jsou totální nesmyslnosti. Dnešním dnem byl zahájen blázinec jménem volby. Skutečnosti se posunují dozadu, aby se poblouznil český volič. Provozovatelé sociálních služeb během televizních rozhovorů a debat budou mlčet, nebudou moci sdělit pravdu.

V mnoha ohledech se vláda ČSSD a ODS na krajích naprosto podobá, není rozdílná. Lidé by si měli uvědomit, že tady existuje určitá politická korektnost, ve které není rozdíl mezi levicí a pravicí.