Zneužívání sociálních dávek není důvodem k porušování lidských práv

Lidská práva se nesmějí nikdy porušovat. Dokonce ani tehdy, když je prokázané zneužívání sociálních dávek. Každý má lidská práva a sociální zákony je nesmějí rušit nebo krátit. Takové porušování lidských práv v zájmu postižení nepoctivých lidí je znakem populismu a diktatury.

Čím dál více je moderní na osoby , kterým je prokázané zneužívání sociálních dávek posílat všechny druhy postižení. Stále je modernější v zájmu postižení těchto jedinců pošlapávat lidská práva, stále je populárnější jednat populisticky a nerozumě. Pravice se uchyluje k populistickým krokům a levice s nimi alibisticky souhlasí, aníž by si všichni uvědomili, že se jedná o další bezhlavé porušování lidských práv. Tímto článkem rozhodně nechci hájit zneužívače dávek. Chci pouze poukázat na to, jak se ta česká společnost stává populistickou.

Není důvodem na zneužívače sociálních dávek sesílat snad všech sedm morových ran. Takovýto postoj mi připomíná ty komunistické procesy padesátých let, ve kterých byl zemědělec odsouzen k propadnutí veškerého majetku, jenom proto, že si nechal jitrnice a ovárek z poslední zabíjačky jen tak pro sebe. Tenkrát se stát choval jako běsnící milenka. Chtěl co nejvíce zostudit porušitele socialismu. Hysterie neznala svých hranic. Podobné je to dnes s těmi zneužívači sociálních dávek.

Ano, dopustili se zneužití. Dopustili se nesprávného chování a takové chování je veřejně odsouditelné. Bezesporu zneužívat sociální dávky se nemá a kdo tak učiní, má být potrestaný. Mám takový dojem, že se na tomto všichni dohodneme. Úkolem takového potrestání není postavit dotyčného mimo jakoukoli daší existenci. Úkolem je dotyčného jenom výchovně potrestat. Někteří populističtí příznivci volají po tom, aby byli v takovém případě všechny dávky zastaveny.

Už málokdo z nich si uvědomuje, že odebrání sociální dávky způsobuje další jojo efekt, který se vrátí zpátky vládě a ostatním politikům. Je dokázané, že lidé nacházející se delší dobu bez finančních prostředků jsou daleko náchylnější k testné činnosti, daleko více propadají zlozvykům hraní na automatech, daleko častěji dochází k většímu propadu do sociopatologicky nevítaných jevů. Úkolem potrestání zneužívače sociálních dávek není udělat z něj bezdomovce a sociální, případně lidskou trosku.

Čím tvrdší jsou nastavená trestná pravidla, tím větší je riziko, že se vytvoří širší sociopatologické středisko. Ano, lidé zneužívající sociální systém se mají potrestat, ale toto potrestání se nesmí dít za porušování lidských práv. Nesmí vést k dehonestaci lidství a důstojnosti daného jedince. Tento člověk nikoho nezabil. Pokusil se zneužít přidělené finance. Zneužívání sociálních dávek není ve světě ničím výjimečným. Ve všech zemích světa, kde existuje státní sociální péče, zdomácnělo i toto zneužívání.

Zneužívání sociálních dávek není z obecného hlediska až zas tak velkým problémem. Minulý rok bylo zneužíto sociálních dávek za přibližně 144 milionů korun. Každý rok se ve státním rozpočtu někam vypaří na zhruba 100 miliard korun. Vezměte tato dvě čísla: 144 milionů a 100 miliard. Co je v České republice větším problémem? Opravdu je to zneužívání sociálních dávek? Zneužívání sociálních dávek je spíše takovou politickou a psychologickou bariérou.

Díky korupci, díky podivným tendrům, díky podivným vládním tahům, díky děravým ministerstvům se v této zemi ztratí zhruba 100 miliard, to nikoho neznervózňuje? Ne, vládu znervózní zneužívání sociálních dávek. A to přesto, že v celém státě se vypaří tolik miliard a nikdo oficiálně neví kam. Nevím jak vám, ale mně z globálního pohledu připadá tento problém daleko méně palčivý.Jiné to je ovšem v rámci resortu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde tyto peníze poté chybí.

Vraťme se ale zpět k problematice zneužívání sociálních dávek. Tato vláda pod vedením Petra Nečase se snaží populisticky postupovat proti zneužívačům. Stále častěji sahá k řešením, která omezují nebo zkracují lidská práva. Toto se děje pěkně pomaličku. Kolem těchto řešení se line taková ta omáčička, která má navodit zdání klidu a pohody. Podobně k populistickým krokům sahají také samosprávy a regionální politici. Podívejte se na chomutovsko, tam dokonce vymýšlejí svá pravidla, aby co nejvíce lustrovali žadatele o sociální dávky. Samozřejmě při tom všem jsou porušována lidská práva.

Stále více mám dojem, že se společnost radikalizuje a ze zneužívačů sociálních dávek dělá tak trochu novodobé čarodějnice. Stále více se sahá k nelidským krokům. Stále více se sahá ke krokům odporujícím lidským právům. Ta jsou modrohnědou eskadrou za pomoci všech parlamentních  a regionálních populistů cupována jako stránky trhacího kalendáře. Sociální nepokoje si to ostatně žádají, takové to další porušení lidských práv. Obávám se, že zapomínáme na to, jak moc jsme vyspělým a kulturním národem.

Zbavujeme se hodnot vyspělosti a navracíme se do adolescentních let. Modrooranžoví populisté si to žádají, tak všichni ihned přistoupíme na stejnou rétoriku. Najednou odsouhlasíme nový model holého státu se studenými kachličkami, ve kterém nikdo nenajde jen tak jednoduše pomoc. Pošlapeme základní práva, přiblížíme se tak k diktaturám. Opět ztrácíme dobrovolně jedny svobody za dalšími. Nic se neděje, že? Tady jde o boj proti zneužívačům sociálních dávek a ti nemají žádná práva.

Kdy si uvědomíme, že lidská práva máme všichni? Kdy si uvědomíme, že podvádění, dokonce ani páchání trestných činů nejsou důvodem k porušování lidských práv? Propadáme lehce populismu a politici jsou rádi. Dokonce jsou šťastni, že nemusejí nabízet jiné daleko náročnější alternativy. Podupají hodnoty moderního světa jenom proto, aby byli znovu zvoleni. Přitom ta nejtvrdší pravidla bývají také často tou nejdražší variantou, na kterou doplatí širší skupina obyvatel. Populismus a diktátorské sklony jsou dražšími variantami řešení. Zpočátku se mohou tvářit jako účinná, i když později mohou být ještě hodrší vaiantou řešení.

Trestejme tedy zneužívače dávek, ale toto trestání nesmí být v rozporu s lidskými právy a nesmí narušovat důstojnost člověka.

Moderní a vyspělý stát nenechá nikdy nikoho bez finančních prostředků. To není otázka bohatosti nebo chudosti rozpočtů, to je otázka vyspělosti nás všech.